เวียดนาม คว้าแชมป์ ต้นแบบภาพแสตมป์อาเซียน ขานรับความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 15:24
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผนึกกำลังกับการไปรษณีย์อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านโครงการประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึกอาเซียน โดยผลงานการประกวดออกแบบจากประเทศเวียดนามคว้าชัยชนะทั้ง 2 ประเภท และได้เป็นตัวแทนของตรา ไปรษณียากรและตราประทับของอาเซียน โดยตราประทับอาเซียนที่ชนะเลิศ มีจุดเด่นที่ตรงกลางภาพเป็นสัญลักษณ์อาเซียน ที่ล้อมรอบด้วยเส้น 3 เส้น อันหมายถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ส่วนตราไปรษณียากรที่ชนะเลิศนั้น เป็นรูปธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ที่เชื่อมโยงกันเป็นรูปดอกไม้ มีนกพิราบที่สื่อถึงสันติภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่าการจัดประกวดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมมืออื่น ๆ ได้อีก อาทิ การร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว และนำพาให้ภูมิภาคนี้เจริญเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยแสตมป์ชุดดังกล่าวจะนำไปผลิตและกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 อันเป็นวันครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ทั้งนี้ พิธีแถลงผลการตัดสินรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (อาวุโส) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยร่วมกับการไปรษณีย์อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ตัดสินผลงานประกวดแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึกอาเซียนรอบสุดท้าย เพื่อนำภาพชนะเลิศมาผลิตเป็นแสตมป์จริงพร้อมใช้งานทั่วอาเซียนในปี 2558 สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 10 ประเทศ มีจำนวน 55 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทแสตมป์ 30 ผลงาน และตราประทับ 25 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้แทนการไปรษณีย์แต่ละชาติสมาชิกทั้ง 10 ท่าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นกลางอีก 3 ท่าน อันได้แก่ สหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

สำหรับการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ประธานคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ประกาศผลการตัดสินทั้ง 2 ประเภท โดยผู้ชนะเลิศ ประเภทตราไปรษณียากร และตราประทับอาเซียนคือผลงานออกแบบจากประเทศเวียดนามทั้ง 2 ประเภท และจะนำผลงานที่ชนะเลิศไปผลิตเป็นแสตมป์และตราประทับที่สามารถใช้ได้จริงในรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน ดังคำขวัญของอาเซียน One Vision, One Identity, One Community หรือ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" โดยผู้ชนะเลิศประเภทแสตมป์จะได้รับเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ประเภทตราประทับจะได้รับเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนชนิดราคาของแสตมป์เป็นไปตามข้อกำหนดของไปรษณีย์แต่ละประเทศ นายปิยะวัตร์ กล่าว

นายเหงียน ฮวง ฮอก (Mr. Nguyen Hoang Hoc) ผู้แทนกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผลงานการประกวดออกแบบจากประเทศเวียดนาม ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท และได้เป็นตัวแทนของตราไปรษณียากรและตราประทับของอาเซียน ซึ่งสามารถตอบโจทย์แนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับตราประทับอาเซียนที่ชนะเลิศ มีจุดเด่นที่ตรงการของภาพเป็นสัญลักษณ์อาเซียน ที่ล้อมรอบด้วยเส้น 3 เส้น อันหมายถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน นอกจากนี้ ยังระบุชื่อวันจำหน่ายวันแรกคือวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ส่วนตราไปรษณียากรที่ชนะเลิศนั้น เป็นรูปธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ที่เชื่อมโยงกันเป็นรูปดอกไม้ มีนกพิราบที่สื่อถึงสันติภาพของภูมิภาค รวมทั้งมีการจับมือกันอยู่ใต้ธงชาติรูปดอกไม้ที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างกัน ส่วนรวงข้าว หมายถึง เกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ในนามตัวแทนจากประเทศเวียดนาม คาดว่าการจัดประกวดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนของภูมิภาคให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมมืออื่น ๆ ได้อีก อาทิ การร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว และนำพาให้ภูมิภาคนี้เจริญเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน

สำหรับพิธีแถลงผลการตัดสินรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าว กำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 อันเป็นวันครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร 0 2831 3852 หรือทางไลน์ stampinlove


Latest Press Release

อินสไปร์ความสวย ด้วยพลังแห่งสีสัน ช้อปเครื่องสำอางที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน รับฟรี! คูปองแทนเงินสดสูงสุด 5,000 บาท

ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน จัดรายการ Beauty Galerie presents Beauty Bonus (บิวตี้ แกเลอรี พรีเซนต์ บิวตี้ โบนัส) ให้เหล่าผู้ชื่นชอบเรื่องสีสันเมกอัปและการดูแลผิวพรรณ ได้ช้อปเครื่องสำอางจากเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำกับข้อเสนอสุดคุ้ม...

ภาพข่าว: LINE ประเทศไทย พา 10 ผู้ชนะประกวดออกแบบสติกเกอร์ ตะลุยญี่ปุ่น

นายกณพ ศุภมานพ ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มธุรกิจสติกเกอร์ LINE ประเทศไทย พา 10 ผู้ชนะประกวดออกแบบสติกเกอร์ LINE CREATORS MARKET STICKER CONTEST2018 เดินทางไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค. โดยผู้ชนะทั้ง 10...

แนวคิดโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว ชื่อเรื่อง ทำวันนี้ ทำไวไว

ไวไว จะปลุกคนไทยทั้งประเทศ ทุกๆคน ทุกๆฝัน ให้ตื่นขึ้นมา "ทำ" ผ่านบทเพลงปลุกใจ (ร่วมสมัย) แต่งโดย บอย โกสิยพงษ์ feat. ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และRoom39 เพื่อปลุกให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำทุกย่าง อย่างมุ่งมั่น ทรงพลัง โดยใช้ท่อนฮุคของเพลง "ทำวันนี้ ทำไวไว"...

สหกรณ์การเกษตรปูพรมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ข้าวหอมมะลิราคาพุ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 สหกรณ์ 434 แห่ง ในพื้นที่ 56 จังหวัด เตรียมแผนรับซื้อข้าวเปลือกไม่น้อยกว่า 3.9 ล้านตัน เฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิที่สำคัญ มีสหกรณ์ 226...

ภาพข่าว: โครงการ ธรรมดี เพื่อพ่อ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดิเวลล๊อปเม้นท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิหอธรรมพระบารมี จัดโครงการ "ธรรม...ดี เพื่อพ่อ ซึ่งเป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช...

Related Topics