เวียดนาม คว้าแชมป์ ต้นแบบภาพแสตมป์อาเซียน ขานรับความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 15:24
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผนึกกำลังกับการไปรษณีย์อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านโครงการประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึกอาเซียน โดยผลงานการประกวดออกแบบจากประเทศเวียดนามคว้าชัยชนะทั้ง 2 ประเภท และได้เป็นตัวแทนของตรา ไปรษณียากรและตราประทับของอาเซียน โดยตราประทับอาเซียนที่ชนะเลิศ มีจุดเด่นที่ตรงกลางภาพเป็นสัญลักษณ์อาเซียน ที่ล้อมรอบด้วยเส้น 3 เส้น อันหมายถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ส่วนตราไปรษณียากรที่ชนะเลิศนั้น เป็นรูปธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ที่เชื่อมโยงกันเป็นรูปดอกไม้ มีนกพิราบที่สื่อถึงสันติภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่าการจัดประกวดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมมืออื่น ๆ ได้อีก อาทิ การร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว และนำพาให้ภูมิภาคนี้เจริญเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยแสตมป์ชุดดังกล่าวจะนำไปผลิตและกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 อันเป็นวันครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ทั้งนี้ พิธีแถลงผลการตัดสินรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (อาวุโส) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยร่วมกับการไปรษณีย์อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ตัดสินผลงานประกวดแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึกอาเซียนรอบสุดท้าย เพื่อนำภาพชนะเลิศมาผลิตเป็นแสตมป์จริงพร้อมใช้งานทั่วอาเซียนในปี 2558 สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 10 ประเทศ มีจำนวน 55 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทแสตมป์ 30 ผลงาน และตราประทับ 25 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้แทนการไปรษณีย์แต่ละชาติสมาชิกทั้ง 10 ท่าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นกลางอีก 3 ท่าน อันได้แก่ สหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

สำหรับการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ประธานคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ประกาศผลการตัดสินทั้ง 2 ประเภท โดยผู้ชนะเลิศ ประเภทตราไปรษณียากร และตราประทับอาเซียนคือผลงานออกแบบจากประเทศเวียดนามทั้ง 2 ประเภท และจะนำผลงานที่ชนะเลิศไปผลิตเป็นแสตมป์และตราประทับที่สามารถใช้ได้จริงในรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน ดังคำขวัญของอาเซียน One Vision, One Identity, One Community หรือ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" โดยผู้ชนะเลิศประเภทแสตมป์จะได้รับเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ประเภทตราประทับจะได้รับเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนชนิดราคาของแสตมป์เป็นไปตามข้อกำหนดของไปรษณีย์แต่ละประเทศ นายปิยะวัตร์ กล่าว

นายเหงียน ฮวง ฮอก (Mr. Nguyen Hoang Hoc) ผู้แทนกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผลงานการประกวดออกแบบจากประเทศเวียดนาม ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท และได้เป็นตัวแทนของตราไปรษณียากรและตราประทับของอาเซียน ซึ่งสามารถตอบโจทย์แนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับตราประทับอาเซียนที่ชนะเลิศ มีจุดเด่นที่ตรงการของภาพเป็นสัญลักษณ์อาเซียน ที่ล้อมรอบด้วยเส้น 3 เส้น อันหมายถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน นอกจากนี้ ยังระบุชื่อวันจำหน่ายวันแรกคือวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ส่วนตราไปรษณียากรที่ชนะเลิศนั้น เป็นรูปธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ที่เชื่อมโยงกันเป็นรูปดอกไม้ มีนกพิราบที่สื่อถึงสันติภาพของภูมิภาค รวมทั้งมีการจับมือกันอยู่ใต้ธงชาติรูปดอกไม้ที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างกัน ส่วนรวงข้าว หมายถึง เกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ในนามตัวแทนจากประเทศเวียดนาม คาดว่าการจัดประกวดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนของภูมิภาคให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมมืออื่น ๆ ได้อีก อาทิ การร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว และนำพาให้ภูมิภาคนี้เจริญเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน

สำหรับพิธีแถลงผลการตัดสินรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าว กำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 อันเป็นวันครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร 0 2831 3852 หรือทางไลน์ stampinlove


Latest Press Release

น้ำผลไม้เคี้ยวได้ J-mix รุ่น โดราเอม่อน จัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 กระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำตลาดน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เจ-มิกซ์ (J-mix)" จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายโตต่อเนื่องช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2561 ส่งผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ 10% ผสมผงบุก คาราจีแนน และวุ้นน้ำมะพร้าวตรา "เจ-มิกซ์ รุ่น...

กอปภ.ก.ประสาน 16 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 17 - 19 ธ.ค.61

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน...

กยท. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) มุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์การผลิตยางอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประจำปีความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership, HRPP) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาด้าพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ...

ภาพข่าว: Ali Auction ร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยลงนาม MOU เปิดตลาดออนไลน์กล้วยไม้ไทย

จินหลิน หยู่ (กลางขวา) รองผู้จัดการทั่วไป Ali Auction แพลตฟอร์มประมูลออนไลน์ ในเครืออาลีบาบากรุ๊ป และ กสานติ์ ชวนะพาณิชย์ (กลางซ้าย)นายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อผลักดันดอกกล้วยไม้ไทยสู่ผู้ค้ารายย่อยในตลาดจีน...

สยามเจมส์ กรุ๊ป เชิญชมการจัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซจาก 12 ผู้ประกอบการเครื่องเงินไทย ที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาทักษะฝีมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ

สยามเจมส์ กรุ๊ป ผู้นำด้านการค้าปลีกท่องเที่ยวของไทย เชิญชมการจัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซจาก 12 ผู้ประกอบการเครื่องเงินไทย ที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาทักษะฝีมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี คุณปนัสยา ทองจินดาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์...

Related Topics