เวียดนาม คว้าแชมป์ ต้นแบบภาพแสตมป์อาเซียน ขานรับความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 15:24
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผนึกกำลังกับการไปรษณีย์อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านโครงการประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึกอาเซียน โดยผลงานการประกวดออกแบบจากประเทศเวียดนามคว้าชัยชนะทั้ง 2 ประเภท และได้เป็นตัวแทนของตรา ไปรษณียากรและตราประทับของอาเซียน โดยตราประทับอาเซียนที่ชนะเลิศ มีจุดเด่นที่ตรงกลางภาพเป็นสัญลักษณ์อาเซียน ที่ล้อมรอบด้วยเส้น 3 เส้น อันหมายถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ส่วนตราไปรษณียากรที่ชนะเลิศนั้น เป็นรูปธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ที่เชื่อมโยงกันเป็นรูปดอกไม้ มีนกพิราบที่สื่อถึงสันติภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่าการจัดประกวดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมมืออื่น ๆ ได้อีก อาทิ การร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว และนำพาให้ภูมิภาคนี้เจริญเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยแสตมป์ชุดดังกล่าวจะนำไปผลิตและกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 อันเป็นวันครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ทั้งนี้ พิธีแถลงผลการตัดสินรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (อาวุโส) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยร่วมกับการไปรษณีย์อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ตัดสินผลงานประกวดแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึกอาเซียนรอบสุดท้าย เพื่อนำภาพชนะเลิศมาผลิตเป็นแสตมป์จริงพร้อมใช้งานทั่วอาเซียนในปี 2558 สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 10 ประเทศ มีจำนวน 55 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทแสตมป์ 30 ผลงาน และตราประทับ 25 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้แทนการไปรษณีย์แต่ละชาติสมาชิกทั้ง 10 ท่าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นกลางอีก 3 ท่าน อันได้แก่ สหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

สำหรับการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ประธานคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ประกาศผลการตัดสินทั้ง 2 ประเภท โดยผู้ชนะเลิศ ประเภทตราไปรษณียากร และตราประทับอาเซียนคือผลงานออกแบบจากประเทศเวียดนามทั้ง 2 ประเภท และจะนำผลงานที่ชนะเลิศไปผลิตเป็นแสตมป์และตราประทับที่สามารถใช้ได้จริงในรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน ดังคำขวัญของอาเซียน One Vision, One Identity, One Community หรือ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" โดยผู้ชนะเลิศประเภทแสตมป์จะได้รับเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ประเภทตราประทับจะได้รับเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนชนิดราคาของแสตมป์เป็นไปตามข้อกำหนดของไปรษณีย์แต่ละประเทศ นายปิยะวัตร์ กล่าว

นายเหงียน ฮวง ฮอก (Mr. Nguyen Hoang Hoc) ผู้แทนกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผลงานการประกวดออกแบบจากประเทศเวียดนาม ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท และได้เป็นตัวแทนของตราไปรษณียากรและตราประทับของอาเซียน ซึ่งสามารถตอบโจทย์แนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับตราประทับอาเซียนที่ชนะเลิศ มีจุดเด่นที่ตรงการของภาพเป็นสัญลักษณ์อาเซียน ที่ล้อมรอบด้วยเส้น 3 เส้น อันหมายถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน นอกจากนี้ ยังระบุชื่อวันจำหน่ายวันแรกคือวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ส่วนตราไปรษณียากรที่ชนะเลิศนั้น เป็นรูปธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ที่เชื่อมโยงกันเป็นรูปดอกไม้ มีนกพิราบที่สื่อถึงสันติภาพของภูมิภาค รวมทั้งมีการจับมือกันอยู่ใต้ธงชาติรูปดอกไม้ที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างกัน ส่วนรวงข้าว หมายถึง เกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ในนามตัวแทนจากประเทศเวียดนาม คาดว่าการจัดประกวดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนของภูมิภาคให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมมืออื่น ๆ ได้อีก อาทิ การร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว และนำพาให้ภูมิภาคนี้เจริญเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน

สำหรับพิธีแถลงผลการตัดสินรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าว กำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 อันเป็นวันครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร 0 2831 3852 หรือทางไลน์ stampinlove


Latest Press Release

#บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด ชูวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้จากท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่แหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนของจังหวัดและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้และบริหารโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

ไทโชเต ยกขบวนพาเหรดราเมนและข้าวหน้าต่างๆ สุดคุ้มในสไตล์ญี่ปุ่น

หากมาเดินชมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่าพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยที่ร้านไทโชเต ร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปเข้มข้น 4 แบบ กับเมนูสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 269 บาท อาทิ ไคเซ็นซุปเปอร์ฮอท (ราเมน / อุด้ง) ไคเซ็นต้มยำราเมน...

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดฉากฉลองครบ 5 ปี สุดยิ่งใหญ่ จับมือ SNARKITECTURE เนรมิต TILTING FOREST ครั้งแรกในโลก!! 2 พ.ค.นี้

พร้อมแล้วสำหรับการสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่แตกต่าง ผ่านแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ในวาระฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เหนือระดับครบวงจรใจกลางเมือง...

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

Related Topics