กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ แถลงข่าวความสำเร็จ โครงการ Product Champion พัฒนาศักยภาพสินค้าและตลาดเครื่องประดับเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 11:53
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ ได้ดำเนินการ “โครงการ Product Champion พัฒนาศักยภาพสินค้าและตลาดเครื่องประดับเงิน” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินและอัญมณีไทยเกิดการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน มีการปรับตัว พัฒนา และ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า (Value Creation) ให้แตกต่างจากคู่แข่ง ขณะเดียวกันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับกลางและระดับบนในตลาดสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องประดับเงินสำคัญของไทยได้ ซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าเครื่องประดับเงินอย่างมาก

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการส่งสินค้าเครื่องประดับเงินออกไปยังประเทศกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดกลางและตลาดบน อันจะเป็นการหลีกเลี่ยงคู่แข่งรายใหม่ในตลาดที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อาทิ จีนและอินเดีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการดังกล่าว และการดำเนินโครงการต่อในระยะที่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ และเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยงานเปิดนิทรรศการ “The Fashion Gallery by Thai Silver” ที่จัดแสดงผลงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 บริษัท ภายใต้ 4 ธีมหลัก ได้แก่ Legendary Enigma สไตล์โมรอคโคผสานเข้ากับความลึกลับ, Deserts Precious Resources พลังแห่งทะเลทรายซึ่งผสานรวมกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต, Takes New Realism ความอ่อนโยน นุ่มนวล ชวนฝัน และ Teams Popular Dynamics ความสนุกสนาน สดใสในแนวสปอร์ต

จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จของ “โครงการ Product Champion พัฒนาศักยภาพสินค้าและตลาดเครื่องประดับเงิน” พร้อมและเปิดนิทรรศการ "The Fashion Gallery by Thai Silver" ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ Design Pavilion (โถงหน้าชาเลนเจอร์ 2) อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี

กำหนดการงานแถลงข่าวความสำเร็จของ
“โครงการ Product Champion พัฒนาศักยภาพสินค้าและตลาดเครื่องประดับเงิน”
และรายละเอียดโครงการระยะ 2
พร้อมด้วยงานนิทรรศการ "The Fashion Gallery by Thai Silver"

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ Design Pavilion (โถงหน้าชาเลนเจอร์ 2) อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

(ภายในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 55)
13.30 – 14.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

14.00 – 14.10 น. พิธีเปิดกิจกรรม โดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ถ่ายภาพร่วมกัน

14.10 – 14.20 น. ความสำเร็จของ โครงการ Product Champion พัฒนาศักยภาพสินค้าและตลาดเครื่องประดับเงิน และรายละเอียดโครงการในระยะที่ 2 พร้อมด้วยเปิดงานนิทรรศการ "The Fashion Gallery by Thai Silver" โดย

  • นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • มร.เดวิด แลนดาร์ท (Mr. David Landart) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและพัฒนาสินค้าจาก Carlin International ประเทศฝรั่งเศส
  • ผู้แทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
14.20 – 14.30 น. ช่วงถาม- ตอบ

สื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "The Fashion Gallery by Thai Silver"ณ คูหาหมายเลข V40 อาคารชาเลนเจอร์ 2 พร้อมรับประทานอาหารว่าง