รมว.พม. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 14:58
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุมหารือและวางแผนดำเนินงานในการปรับสภาพแวดล้อม บริการขนส่งสาธารณะให้คนพิการสามารถเดินทางออกสู่สังคมเพื่อการดำรงชีวิตอิสระได้ และเพื่อรองรับรถประจำทางใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ที่กระทรวงคมนาคมจะนำเข้ามาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในถนนหลัก จำนวน ๓๔ เส้นทาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมดำเนินการในการรองรับรถประจำทางดังกล่าว ซึ่งจะเข้าประจำการในงวดที่ ๑ เป็นรถปรับอากาศจำนวน ๔๘๙ คัน ให้บริการประชาชนในถนนหลัก จำนวน ๒๐ เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ ๕๐๗ กิโลเมตร ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเส้นทาง Universal Design พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในถนนหลัก จำนวน ๒ เส้นทาง คือ ถนนราชดำเนินและถนนเจริญกรุง เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ผลการศึกษาจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และ พก. จะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการปรับสภาพแวดล้อม รวมทั้งเตรียมความพร้อมดำเนินการในการปรับทางเดินทางเท้า ถนน ระบบการบริการขนส่งอื่นๆ และรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำต่อไป

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)ได้ขับเคลื่อนในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเดินทางออกจากบ้าน และไปใช้บริการสถานที่ต่างๆได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป โดยได้ดำเนินการในพื้นที่เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือเกาะเกร็ดโมเดล เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design Community Model) ในการสร้างชุมชนที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ และทุกคนทั้งในและนอกชุมชน สามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอให้จัดทำจังหวัดต้นแบบนำร่องที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยเบื้องต้นจะคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว อาทิ จังหวัดน่าน พิษณุโลก นครพนม ขอนแก่น และกระบี่ เป็นต้น

“ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างชุมชนต้นแบบนำร่องที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ของทุกคน (Universal Design Community Model) ในจังหวัดต่างๆ ตามที่เสนอ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง ในการจัดทำชุมชนต้นแบบสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย


Latest Press Release

เปิดรับสมัครแล้ว ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟคลินิก 2019 ระยะเวลาการรับสมัคร : วันนี้ 31 ม.ค. 2562

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานฝันเยาวชนไทย ขอเชิญชวนน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชน และน้องๆที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟคลินิก 2019" สานความฝันอันยิ่งใหญ่ของน้องๆ...

เอเซีย พลัส ชวนคนรักศิลปะร่วมเปล่งประกาย!!! ในการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 9 มลังเมลืองเรืองรุ้ง

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนศิลปิน และ ศิลปินรุ่นใหม่ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานที่เปล่งประกายเข้าประกวดใน จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อการประกวด "มลังเมลืองเรืองรุ้ง"...

Vivo ปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนด้วยกล้องหน้าแบบใหม่ Elevating Front Camera

Vivo ประสบความสำเร็จอย่างดงามในปีที่ผ่านมาด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมมากมาย และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้ปล่อยวิดีโอ (https://www.facebook.com/vivoMobileInt/videos/2584825254867132) ที่เผยให้เห็นนวัตกรรมสุดล้ำของวงการ นั่นคือ กล้องหน้าแบบเลื่อนอัตโนมัติ...

มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา .... ต้นกล้าแห่ง ต. ปากน้ำประแส รักษ์ป่าชายเลน

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อาทิ อนุสรณ์เรือหลวงประแส 412 ที่เคยประจำการในน่านน้ำนานเกือบ 5 ทศวรรษ ก่อนที่จะปลดระวาง หาดแหลมสน ทุ่งโปรงทอง ศูนย์การเรียนรู้...

ออกอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก อย่างไรขีดจำกัด เพื่อหุ่นสวยสมใจ กับ คลาสบ็อกซิ่ง ณ LIFESTYLES ON 26

หากพูดถึงมวยไทยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจของหลักพื้นฐานในการฝึกทักษะของแม่ไม้มวยไทยเสียก่อน LIFESTYLES ON 26 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอมอบความรู้ที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี...

Related Topics