สื่อสารคลองหก คว้า 2 รางวัล อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 11:15
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทีมสายไหม ประกอบด้วย “เอ๋” นายวันชัย วีระชัย “เจ” นายสราวุฒิ ชมเพลินใจ “นนท์” นายอานนท์ ใจอาสา และ “หญิง” นางสาวสุพรรณิการ์ แสงอิ่ม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์สั้น ส่วนทีม ZERO ประกอบด้วย “ปอ” นางสาวดาราวรรณ ปะวะทัง “ซี้ด” นายพีรพล มุ่งมาตร์ “เฟิร์ส” นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ คว้ารางวัลชมเชย จากโครงการประกวด การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง “อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลืน” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนไทยเกิดการตระหนักในความเป็นอาเซียนและเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอาเซียนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อทางเลือกที่จะสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่เป็นเยาวชน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ และกระจายไปยังโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว เห็นความสำคัญถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน

สมาชิกทั้ง 4 คน ทีมสายไหม เล่าว่า “รอยต่อที่แตกต่าง” หนังสั้นแนวสารคดีเวลาประมาณ 7 นาที ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกของชาวอาเซียนที่มาอยู่ในประเทศไทย โดยเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีการเตรียมการ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก โดยจุดเด่นของเรื่องอยู่ที่การดึงอารมณ์ของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ ต่างกันทางด้านเชื้อชาติ ซึ่งแบ่งการนำเสนอให้น่าสนใจออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอินโทร เนื้อหาหลัก และสรุปสุดท้ายของเรื่อง ในการประกวดในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้จากผู้กำกับที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังทำให้ภายในทีมตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่า ต้องหาข้อมูล ทำให้ทราบว่าทุกชาติมีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นประเทศไทยเช่นกันที่ต้องตื่นตัวรับมือกับประชาคมอาเซียน

ทางด้านทีม ZERO เล่าว่า “Warrior of ASEAN” ถึงแม้ว่าจะได้รับเพียงรางวัลชมเชย แต่ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมประกวดคุ้มค่ามาก เป็นอีกเวทีการประกวดที่น่าสนใจ เพราะว่า ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย จุดเด่นผลงานการดำเนินเรื่องของกลุ่ม องค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของแอนิเมชั่น เช่น ความน่าสนใจของตัวละคร เสียงประกอบ เสียงสัมพันธ์กับเนื้อหาของการดำเนินเรื่อง โดนแอนิเมชั่นของกลุ่ม เรื่องราวความแตกต่างของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ที่มีความแตกต่างกัน เปรียบเหมือนทั้ง 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน เมื่อได้ร่วมตัวกันก่อเกิดเป็นความสำเร็จ การประกวดครั้งนี้ไม่ได้หวังที่จะได้รับรางวัล แต่เป็นการทดสอบฝีมือในการเรียนว่า เรียนมาสามารถนำมาใช้งานได้จริง

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้งสองทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักผลิตสื่อรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะก้าวสู่นักผลิตสื่อมืออาชีพการันตีด้วยรางวัล


Latest Press Release

AMERICAN EAGLE FURTHERS #AExME PLATFORM CELEBRATNG REAL KIDS, SELF-EXPRESSION AND JEANS อเมริกัน อีเกิล #AExME กับการยกย่องความเป็นตัวเองของกลุ่มวัยรุ่น

อเมริกัน อีเกิล (American Eagle) ปล่อยแคมเปญประจำฤดูใบไม้ผลิ 2019 สานต่อ #AExMe อย่างต่อเนื่องในการยกย่องความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเอง และความแตกต่าง เพื่อเป็นการผลักให้แคมเปญนี้มีพลังมากขึ้น ทางแบรนด์จึงหันกล้องไปสู่กลุ่มลูกค้าในการนำ #AExME...

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบเงินล็อตแรก 25 ล้านบาท จากแคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ รพ.ศิริราช

นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วย นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) มอบเงินครั้งที่ 1 จำนวน 25 ล้านบาท...

ภาพข่าว: RP รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก Say to No Plastic Bags

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกปและหลอดพลาสติก ภายใต้ "โครงการจัดการและคัดแยกขยะ" โดยใช้ชื่อกิจกรรม "Say to No Bags ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"...

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม...

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C18YW064P_th.pdf คุณได้อะไรจากหลักสูตร อบรม วันศุกร์ - วันเสาร์ที่ 1-2 มีนาคม...

Related Topics