ดัชมิลล์ จับมือ มทร.อีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษา พร้อมให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมนม เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 16:24
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เวิรฟ

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ในระบบทวิภาค หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม รวมถึงมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรสร้างนักปฏิบัติการเฉพาะด้านกระบวนการแปรรูปน้ำนมที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเป็นนักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและอาหาร ตลอดจนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มีความประสงค์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี จนจบการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน) ในโครงการ “สร้างนักปฏิบัติเฉพาะด้านกระบวนการแปรรูปน้ำนม”

ผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti/admission/applicant/ หรือ https://www.facebook.com/AppliedBiology.RMUTI หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 8 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558

ชมวีดีโอ แนะนำหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/0B-sb-N1bcjdaQXEtVk84YzBqQUE/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทร. 044-233000 ต่อ 4000


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics