ดัชมิลล์ จับมือ มทร.อีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษา พร้อมให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมนม เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 16:24
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เวิรฟ

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ในระบบทวิภาค หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม รวมถึงมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรสร้างนักปฏิบัติการเฉพาะด้านกระบวนการแปรรูปน้ำนมที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเป็นนักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและอาหาร ตลอดจนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มีความประสงค์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี จนจบการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน) ในโครงการ “สร้างนักปฏิบัติเฉพาะด้านกระบวนการแปรรูปน้ำนม”

ผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti/admission/applicant/ หรือ https://www.facebook.com/AppliedBiology.RMUTI หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 8 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558

ชมวีดีโอ แนะนำหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/0B-sb-N1bcjdaQXEtVk84YzBqQUE/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทร. 044-233000 ต่อ 4000


Latest Press Release

AMERICAN EAGLE FURTHERS #AExME PLATFORM CELEBRATNG REAL KIDS, SELF-EXPRESSION AND JEANS อเมริกัน อีเกิล #AExME กับการยกย่องความเป็นตัวเองของกลุ่มวัยรุ่น

อเมริกัน อีเกิล (American Eagle) ปล่อยแคมเปญประจำฤดูใบไม้ผลิ 2019 สานต่อ #AExMe อย่างต่อเนื่องในการยกย่องความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเอง และความแตกต่าง เพื่อเป็นการผลักให้แคมเปญนี้มีพลังมากขึ้น ทางแบรนด์จึงหันกล้องไปสู่กลุ่มลูกค้าในการนำ #AExME...

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบเงินล็อตแรก 25 ล้านบาท จากแคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ รพ.ศิริราช

นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วย นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) มอบเงินครั้งที่ 1 จำนวน 25 ล้านบาท...

ภาพข่าว: RP รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก Say to No Plastic Bags

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกปและหลอดพลาสติก ภายใต้ "โครงการจัดการและคัดแยกขยะ" โดยใช้ชื่อกิจกรรม "Say to No Bags ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"...

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม...

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C18YW064P_th.pdf คุณได้อะไรจากหลักสูตร อบรม วันศุกร์ - วันเสาร์ที่ 1-2 มีนาคม...

Related Topics