กระทรวงวัฒนธรรม จับมือหน่วยงานภาครัฐ นำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สัญจรยังสถานศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพิ่มโอกาสเด็ก เยาวชน คนพิการ อย่างเท่าเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 11:18
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้พิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงงานศิลปกรรมเช่นเดียวกับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับวัตถุจัดแสดงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคสมัยต่างๆ ก่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน ในการใช้ชีวิตประจำวันผ่านสื่อทางศิลปกรรมได้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นในสังคม และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในสถานศึกษาทั่วประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในสถานศึกษาสำหรับผู้พิการทั่วประเทศ

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกโบราณวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของชาติมาจำลองเหมือนจริงให้ผู้พิการทางสายตาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดผ่านประสาทสัมผัสในการรับรู้ ด้วยการจับสัมผัสโบราณวัตถุจำลอง โดยได้คัดเลือก สิ่งทำเทียมและจำลองโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 22 รายการ อาทิ ธรรมจักร สมัยทวารวดี (อายุกว่า 1,400 ปีมาแล้ว) หม้อ 3 ขา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (อายุ 3,000-2,000 ปีมาแล้ว) นอกจากนี้จะมีการฟังข้อมูลความรู้จากวิทยากร และสื่อวีดีทัศน์ การอ่านคำบรรยายอักษรเบรลล์ และการใช้จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยแบ่งกิจกรรม เป็น 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้ศาสนา ความเชื่อ 2) ฐานเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีไทย 3) ฐานช้างต้น เรือสุพรรณหงส์ และ4) ฐานจินตนาการและการสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยจะนำรถพิพิธภัณฑ์สัญจรสู่สถานศึกษา ผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ เคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 9 แห่ง อาทิ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มี.ค.58 , โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 พ.ค.58 , โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดแม่โจ้) ในวันที่ 28 พ.ค.58 เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัตถุ จะเป็นการสร้างความรักความภาคภูมิใจและการหวงแหนสมบัติของชาติ สร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเท่าเทียมกันในสังคม


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics