กระทรวงวัฒนธรรม จับมือหน่วยงานภาครัฐ นำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สัญจรยังสถานศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพิ่มโอกาสเด็ก เยาวชน คนพิการ อย่างเท่าเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 11:18
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้พิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงงานศิลปกรรมเช่นเดียวกับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับวัตถุจัดแสดงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคสมัยต่างๆ ก่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน ในการใช้ชีวิตประจำวันผ่านสื่อทางศิลปกรรมได้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นในสังคม และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในสถานศึกษาทั่วประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในสถานศึกษาสำหรับผู้พิการทั่วประเทศ

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกโบราณวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของชาติมาจำลองเหมือนจริงให้ผู้พิการทางสายตาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดผ่านประสาทสัมผัสในการรับรู้ ด้วยการจับสัมผัสโบราณวัตถุจำลอง โดยได้คัดเลือก สิ่งทำเทียมและจำลองโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 22 รายการ อาทิ ธรรมจักร สมัยทวารวดี (อายุกว่า 1,400 ปีมาแล้ว) หม้อ 3 ขา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (อายุ 3,000-2,000 ปีมาแล้ว) นอกจากนี้จะมีการฟังข้อมูลความรู้จากวิทยากร และสื่อวีดีทัศน์ การอ่านคำบรรยายอักษรเบรลล์ และการใช้จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยแบ่งกิจกรรม เป็น 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้ศาสนา ความเชื่อ 2) ฐานเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีไทย 3) ฐานช้างต้น เรือสุพรรณหงส์ และ4) ฐานจินตนาการและการสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยจะนำรถพิพิธภัณฑ์สัญจรสู่สถานศึกษา ผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ เคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 9 แห่ง อาทิ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มี.ค.58 , โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 พ.ค.58 , โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดแม่โจ้) ในวันที่ 28 พ.ค.58 เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัตถุ จะเป็นการสร้างความรักความภาคภูมิใจและการหวงแหนสมบัติของชาติ สร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเท่าเทียมกันในสังคม


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics