พม. รวมพลังนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:12
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗” เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “งานสังคมสงเคราะห์กับการส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์”ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวว่า สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ กำหนดให้วันอังคารที่ ๓ ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันสังคมสงเคราะห์โลก และเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกควบคู่กันไป กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ จะทำให้นักสังคมสงเคราะห์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาบทบาทการทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในระดับประเทศและในระดับโลก ในแต่ละปี

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า “การส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์” เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคในสังคมซึ่งงานสังคมสงเคราะห์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองทางสังคม และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมภาคีความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ นอกจากนี้ สำหรับการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการนั้น ได้พัฒนาระบบการทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญ คือ การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม หรือ OSCC ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้การดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอีกด้วย

“ความพยายามทั้งหมดนี้ จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชน ทุกคน และมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ต่อไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ” นายวิเชียร กล่าวท้าย


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics