พม. รวมพลังนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:12
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗” เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “งานสังคมสงเคราะห์กับการส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์”ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวว่า สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ กำหนดให้วันอังคารที่ ๓ ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันสังคมสงเคราะห์โลก และเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกควบคู่กันไป กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ จะทำให้นักสังคมสงเคราะห์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาบทบาทการทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในระดับประเทศและในระดับโลก ในแต่ละปี

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า “การส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์” เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคในสังคมซึ่งงานสังคมสงเคราะห์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองทางสังคม และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมภาคีความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ นอกจากนี้ สำหรับการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการนั้น ได้พัฒนาระบบการทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญ คือ การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม หรือ OSCC ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้การดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอีกด้วย

“ความพยายามทั้งหมดนี้ จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชน ทุกคน และมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ต่อไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ” นายวิเชียร กล่าวท้าย


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics