พม. รวมพลังนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:12
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗” เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “งานสังคมสงเคราะห์กับการส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์”ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวว่า สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ กำหนดให้วันอังคารที่ ๓ ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันสังคมสงเคราะห์โลก และเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกควบคู่กันไป กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ จะทำให้นักสังคมสงเคราะห์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาบทบาทการทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในระดับประเทศและในระดับโลก ในแต่ละปี

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า “การส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์” เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคในสังคมซึ่งงานสังคมสงเคราะห์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองทางสังคม และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมภาคีความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ นอกจากนี้ สำหรับการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการนั้น ได้พัฒนาระบบการทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญ คือ การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม หรือ OSCC ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้การดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอีกด้วย

“ความพยายามทั้งหมดนี้ จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชน ทุกคน และมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ต่อไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ” นายวิเชียร กล่าวท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics