กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดงาน ๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 14:43
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--ทริปเปิลเอท ไอเดียส์

เมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย” และงาน “๑๑๐ ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม ๑๘ มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย” ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นไทย และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการปกครองท้องถิ่น ที่จะส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ร่วมด้วย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสำนักปลัดเมืองพัทยา นายนายชวลิต ลิ้มธนสาร รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ดารานักแสดงชื่อดัง น้ำ- รพีภัทร เอกพันธ์กุล และยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม ตลอดจน สื่อมวลชน จากกรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร

งาน“๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย” และงาน “๑๑๐ ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม ๑๘ มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย” จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นและการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดแนวทางให้จังหวัด ทุกจังหวัดจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โดยเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การให้บริการประชาชนหรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และความสมานฉันท์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร


Latest Press Release

ภาพข่าว: พฤกษา ส่งเสริมพนักงานในองค์กร สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อลูกค้าจัดประกวด Pruksa Innovation Awards 2018

พฤกษาผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จัดประกวด Pruksa Innovation Awards 2018 เป็นปีที่สามติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กรได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อลูกค้า...

ภาพข่าว: งานเปิดตัว Breathe Ezy อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์

กัลยานี กมลวิศิษฎ์ (คนกลาง) จัดงานเปิดตัว "Breathe Ezy" (บรีธ อีซี่) อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนเมืองที่เผชิญมลภาวะฝุ่นละอองที่เป็นพิษ โดยมี นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (ที่ 2 จากขวา), ธิติธรรม กมลวิศิษฎ์...

ภาพข่าว: Start-up Plus A คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มของฝากของที่ระลึก...

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์ นำทีมอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยอิตาลีแทนคำขอบคุณ

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ นำคณะผู้บริหารศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย และอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยประเทศอิตาลี แทนคำขอบคุณ...

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลองค์กรรายได้เติบโต

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เข้ารับรางวัล HOWE AWARDS 2018 ประเภท HOWE Smart Business Award 2018 รางวัลองค์กรที่รักษามาตรฐานการสร้างรายได้ ผลกำไร...

Related Topics