เดินหน้าโครงการสร้าง หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี คาดเสร็จปลายปี 58 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 24, 2015 10:26
กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เดินหน้าผลักดันโครงการ “อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” หวังเป็นที่เรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน ทั้งในด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และสวนสมุนไพร

สืบเนื่องมาจากเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2547 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำโดยนายวิบูลย์ คูหิรัญ นายกสมาคมฯ มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความประสงค์ที่จะแสดงออกในความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงมีมติให้สร้าง “อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเทิดพระเกียรติ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ซื้อที่ดินบริเวณติดกับโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทหารช่าง จ.ราชบุรี นำเครื่องมือกลและกำลังพล ช่วยปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย รวมทั้งมีการออกแบบอาคารเบื้องต้นไว้แล้ว แต่ในขณะนั้นงบประมาณของสมาคมคงเหลือเพียง 3 ล้านบาทเศษ ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง ประกอบกับนายวิบูลย์ จะหมดวาระการเป็นนายกสมาคมฯ สมาคมฯ จึงมีมติให้นำเงินที่เหลือทั้งหมดไปปรับปรุงห้องสมุดหลวงปู่เกษม เขมโก ที่มีอยู่แล้ว จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ พร้อมหนังสือเพิ่มเติมทำเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้เด็กนักเรียนที่มีกว่า 2,500 คน ในขณะนั้นได้ใช้ประโยชน์ไปก่อน

จนมาปลายปี พ.ศ. 2557 นายวิบูลย์ คูหิรัญ ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกครั้ง ร่วมกับกรรมการสมาคมฯ ตั้งใจที่จะดำเนินการสร้างอาคารหอสมุดฯ นี้ให้สำเร็จ จึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบนมัสการหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งท่านได้มีเมตตาจัดให้มีการทอดผ้าป่า ได้ปัจจัยมารวมแล้ว 12 ล้านบาท จึงได้เริ่มงานต่อและได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ พล.ร.อ. ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ได้เริ่มงานก่อสร้างแล้วจะแล้วเสร็จใน 300 วันหลังจากลงนามในสัญญาคือประมาณปลายปี พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งต่อไปจะได้ใช้เงินของสมาคมฯ จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ติดตั้งให้เป็นหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป รวมทั้งจะมีการติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้บนหลังคาอาคารด้วย และในอาคารจะใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะจัดให้มีแผงแสดงการทำงานของแผง Solar Cell พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในอาคารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรของนักเรียนและชุมชนที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ด้วย

นอกจากนี้พื้นที่รอบๆ อาคารหอสมุดจะจัดทำเป็นสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics