ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมประกวดรางวัล องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Awards)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 6, 2015 10:35
กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 5 (NACC Integrity Awards โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสของสังคมไทยให้เกิดขึ้น ผ่านการดำเนินงานของตนเอง รวมทั้งต้องการประกาศเกียรติคุณของหน่วยงาน และองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนของไทยที่มีความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

รางวัลองค์กรโปร่งใสดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้า โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 2. การเคารพต่อหลักนิติธรรม 3. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 4. ความโปร่งใส 5. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 6. ให้ความสำคัญต่อประโยชน์พึงมีพึงได้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำธุรกรรมด้วย และ 7. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล

รางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติคุณของแต่ละองค์กรแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมในการบริหารองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ ยังจะเป็นการช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร การเข้าร่วมพิจารณารับรางวัลองค์กรโปร่งใสได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th คลิก Banner “รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards” หรือสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0 2282 0674, 0 2282 3161-5 ต่อ 604


Latest Press Release

มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า 130 คน บรรเลงร่วมกับ วง Parichat Wind Orchestra ถ่ายทอดบทเพลงสุดประทับใจ ณ หอเปรมดนตรี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต...

แบรนด์ซุปไก่ ทุ่มงบกว่า 6 ล้าน ส่งแคมเปญ ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์ ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จับมือ ตำรวจทางหลวงแจกแบรนด์ฟรี 45,000 ขวด ให้ ปชช.เตรียมพร้อมในการเดินทาง

แบรนด์ซุปไก่สกัดและ ตำรวจทางหลวง ส่งความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน กับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับแคมเปญ "ง่วงไม่ขับ พักดื่ม แบรนด์"ทุ่มงบกว่า 6 ล้านบาท จัดหนักโปรเต็มอัตราศึก...

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดลงนามความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ระหว่างบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท...

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 เปิดรับสมัคร นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยในรอบคัดเลือก National Qualifiers 20-22 มกราคม 2563 ณ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับไอเอ็มจี เปิดรับสมัครนักกอล์ฟหญิงไทยร่วมลงแข่งขันในรอบคัดเลือก National Qualifiers เพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟหญิงไทยมือหนึ่งในการรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกอล์ฟหญิงระดับโลกรวม 70 คน ชิงเงินรางวัลสูงกว่า...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลสังกัด กทม. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวตามที่ กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ระบุขณะนี้พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า...

Related Topics