ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมประกวดรางวัล องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Awards)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 6, 2015 10:35
กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 5 (NACC Integrity Awards โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสของสังคมไทยให้เกิดขึ้น ผ่านการดำเนินงานของตนเอง รวมทั้งต้องการประกาศเกียรติคุณของหน่วยงาน และองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนของไทยที่มีความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

รางวัลองค์กรโปร่งใสดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้า โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 2. การเคารพต่อหลักนิติธรรม 3. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 4. ความโปร่งใส 5. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 6. ให้ความสำคัญต่อประโยชน์พึงมีพึงได้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำธุรกรรมด้วย และ 7. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล

รางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติคุณของแต่ละองค์กรแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมในการบริหารองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ ยังจะเป็นการช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร การเข้าร่วมพิจารณารับรางวัลองค์กรโปร่งใสได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th คลิก Banner “รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards” หรือสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0 2282 0674, 0 2282 3161-5 ต่อ 604


Latest Press Release

ภาพข่าว: ช.การช่าง สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนายุววิศวกรบพิธ 47" จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้างระบบประปา ณ ตำบลหนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์...

ภาณุวิชญ์ หยิบแชมป์อาชีพแรก สิงห์-ทีดีที กบินทร์ฯ

ภาณุวิชญ์ อ่อนจู สวิงหนุ่มวัย 24 ปีจาก กทม. ซิวแชมป์อาชีพแรกให้ตัวเองสำเร็จ หลังหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ในรอบสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์ ไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ รายการ "สิงห์-ทีดีที กบินทร์บุรี 2019" ณ...

DITP จัดแข่งขัน ค้นหาสุดยอดทีมอัจฉริยะ ในการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อค้นหาโอกาสในการส่งออก ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือ "ไมโครซอฟท์-แบ็คยาร์ด" จัดการแข่งขัน "แฮกกาธอน : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน" ค้นหาทีมอัจฉริยะจากการแข่งขันพัฒนาโมเดลในการใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data...

ภาพข่าว: ซี.พี. บังคลาเทศ ต้อนรับ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย เยี่ยมชม การผลิตอาหารปลาปลอดภัยมาตรฐานโลก

นายชลสิทธิ์ เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด ให้การต้อนรับ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ที่ออกจากไร่มีความชื้นสูง มีเม็ดแตกเยอะทำให้ผลผลิตถูกตีกลับ ผลผลิตในตลาดจึงมีน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น จากหาบละ 558 บาท เป็นหาบละ 576 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14...

Related Topics