โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 4, 2015 17:11
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--

วันนี้ (3 มิถุนายน 2558) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๐” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 กรุงเทพฯ

โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน ได้แก่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care ปีนี้มีแนวคิดในการจัดโครงการฯ คือ “10 ปี สร้างสุข สร้างสมอง ด้วยการอ่าน” โดยเปิดรับสมัครเด็กไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กๆได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาผ่านโครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวเห็นคุณค่าของการอ่าน และสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอ่านที่ทรงโปรดการอ่านหนังสือ และโปรดการเขียนหนังสือมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวถึงพันธกิจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ในการส่งเสริมการอ่านในเด็กไทย ว่า...

“สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกเพศทุกวัย ความร่วมมือระหว่างทีเคพาร์ค มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care ที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย อันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทีเคพาร์คให้ความสำคัญเสมอมา เพราะเรามองว่าโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานเป็นเสมือนการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กผ่านการอ่าน การเล่าเรื่อง ที่จะต่อยอดไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด”

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการตัดสินโครงการฯ กล่าวถึง ภาพรวมการจัดโครงการฯ ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาว่า..

“ปีที่ 10 ของ โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ทำให้เราได้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนมากของเด็กทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ตาม ซึ่งนี่เป็นการยืนยันแน่ชัดว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการประกวดเล่านิทานในเชิงรูปแบบ แต่มีกระบวนการที่เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพผ่านการเล่านิทาน ที่เน้นถึงการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ การคัดเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก การใช้ภาษาที่ถูกต้องลงตัว และที่สำคัญคือทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว จากที่พ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง จนเขามีความมั่นใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ ตรงนี้คือสิ่งที่คิดว่าผู้จัดโครงการทุกคนล้วนภาคภูมิใจที่มีส่วนพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของเด็กๆ เหล่านี้”

อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างสมองด้วยการอ่าน สู่การเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติว่า...

“อยากให้เด็กฉลาดด้านไหน ให้เลือกหนังสืออย่างนั้นให้แก่เด็ก และหนังสือที่จะสร้างสมองของเด็กได้ ต้องเป็นหนังสือที่มีภาพดี มีเรื่องราวที่ดีให้เด็กได้เล่นหรือทำตามเนื้อเรื่องหรือตัวละครอย่างสนุกสนาน ในขณะที่ฟัง มีคำคล้องจองง่าย ๆ ให้เด็กได้ใช้สมาธิในการท่องหรือร้องเป็นจังหวะ และเมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปเล่าขานต่อได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตามวัย”

คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother&Care กล่าวถึง คอนเซ็ปต์การจัดงานในปีนี้ว่า..

“คอนเซ็ปต์ของโครงการในปีนี้คือ ‘10 ปี สร้างสุข สร้างสมอง ด้วยการอ่าน’ เพราะเราต้องการตอกย้ำให้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านของเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ยิ่งโลกแห่งเทคโนโลยีก้าวหน้ามากเท่าไหร่ พ่อแม่ต้องยิ่งปลูกฝังเรื่องการอ่านหนังสือตั้งแต่เล็ก เพราะการใช้หนังสือไม่เพียงช่วยพัฒนาสมอง แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญในหลายด้านด้วย หวังว่าปีนี้จะมีเด็กๆ ที่เติบโตมากับหนังสือนิทานเข้าร่วมโครงการฯ นี้กันอย่างอบอุ่นเหมือนทุกปีนะคะ”

ทางด้านสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งนี้ว่า..

“การได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของโครงการนี้ เป็นความสุขใจที่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าการสร้างแรงบันดาลใจในความทรงจำดีๆ จุดเล็กๆ จุดหนึ่งในใจ จะทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ที่น้องๆ เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความสุขใจในความทรงจำดีๆ เหล่านี้ไปตลอดชีวิต ในการก้าวมาสู่ปีที่10 มีการต่อยอดให้น้องๆ เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้ เรื่องราวในต่างแดน ที่จะยิ่งทำให้โครงการนี้เป็นการสร้างบันทึกความทรงจำที่ดีให้กับความพยายามที่มากขึ้นของหนูน้อยนักเล่านิทานทุกคน แรงบันดาลใจในวัยเด็ก เป็นฐานสร้างความสำเร็จในชีวิต”

โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๐ นี้ เป็นการประกวดเล่านิทานประเภทเดี่ยว แบ่งเป็น 2 ระดับอายุ คือ ระดับอายุ 4-6 ปี และ ระดับอายุ 6-9 ปี โดยจัดการประกวดรอบคัดเลือกในภาคกลาง คือ กรุงเทพฯ และระดับภูมิภาค คือ ภาคเหนือ (เชียงใหม่), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา), ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) และภาคตะวันออก (ชลบุรี) ส่วนรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนเด็กๆ ที่รักการอ่านทั่วประเทศมาร่วมประกวดแสดงความสามารถผ่านการเล่านิทานที่สดใส สมวัย เพื่อเฟ้นหายอดหนูน้อยนักเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ “ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เกียรติบัตร และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ”

เปิดรับสมัครรอบคัดเลือกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
โดยมีช่องทางการสมัคร ดังนี้
  • กรอกใบสมัคร ส่งแฟกซ์มาที่ 02 241 3855 หรืออีเมล : motherandcare@hotmail.com

หรือทางไปรษณีย์ : นิตยสาร Mother&Care อาคาร GM Group เลขที่ 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กทม. 10300

  • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครออนไลน์ที่ www.motherandcare.in.th หรือ www.tkpark.or.th
  • สมัครผ่านโรงเรียน หรือ หน่วยงานที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ
ติดตามข่าวสารได้ที่