ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 (รุ่นที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 12:49
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) และสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ในระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2   สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ โดยมี นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยาย เรื่อง “ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของป.ป.ช.และภารกิจด้านป้องกันการทุจริต” และต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “การทุจริตกับความร่วมมือระดับสากล” โดย นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ในส่วนเวลา 13.00 -15.00 น. จะมีการบรรยาย เรื่อง“คุณธรรมนำชีวิต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ก่อนเดินทางไปโรงแรมดิอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา 15.00 น.

สำหรับกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 นั้น ได้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4-3/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบการจัดโครงการ ยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งในภารกิจป้องกันการทุจริตด้านการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานการศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถจูงใจและเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีงามเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการศึกษาได้

การดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกยุวทูต ป.ป.ช. เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังจิตสาธารณะโดยมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นเครือข่าย ของสำนักงาน ป.ป.ช.ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนคุณธรรม และจริยธรรมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาต่อไป ซึ่งโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ในปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากภาคเหนือ จำนวน 7 คน, นักศึกษาจากภาคใต้ จำนวน 10 คน, นักศึกษาจากภาคกลาง จำนวน 3 คน, นักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 19 คน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. และร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน การทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี

สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าการดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) จะเป็นการสร้างค่านิยมแก่นิสิต นักศึกษาให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้นำนิสิต นักศึกษา ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics