ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม หวังขยายเครือข่าย อปท. ทั่วประเทศ ให้มีความโปร่งใสและคุณธรรมในการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 12:27
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สำนักงาน ป.ป.ช.

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี 2558 ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 2 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมีเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เป็นแกนนำในการขยายเครือข่าย และมีอปท. จากจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ สมัครใจเข้าร่วมเครือข่าย 85 แห่ง จำนวน 227 คน

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน และได้คัดเลือกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี สมัครเข้ารับเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน ๒๘ แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 15 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน 43 แห่ง เพื่อรณรงค์ ขยายแนวคิด และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น และขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” จำนวน 14 ครั้ง การประชุมในวันนี้เป็นครั้งที่ 8 นายประสาท ยังกล่าวด้วยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับร่างกาย เป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งหากเมื่อเกิดเจ็บป่วยแล้วจำเป็นต้องใช้การรักษาโดยการให้ยา หรือผ่าตัดซึ่งเหมือนกับการปราบปรามการทุจริต อันยังแต่ให้เกิดความเสียหาย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics