ทีโอที จัดกิจกรรม CSR มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ให้กับชุมชนและเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 14:54
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--ทีโอที

เร็วๆ นี้ ณ ลานโพธิ์ ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” พร้อมมอบ “ตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” ให้กับผู้แทนชาวชุมชนตลาดสามชุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรม และส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเยาวชนและชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยภายในงานมีพระคุณเจ้า พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและพลตรี สิทธิ ปิยะสนธิ รองผู้อำนายการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายทหาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” เป็นโครงการที่ได้รับความเมตตาจาก พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี ให้ดำเนินโครงการและให้ความไว้วางใจ ทีโอที ในการนำชื่อของท่านมากำหนดเป็นชื่อโครงการ โดย ทีโอที ได้นำตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารมาพัฒนาปรับปรุงจัดทำชั้นวางเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการจัดวางหนังสือธรรมะ และหนังสือที่เป็นประโยชน์กับชุมชน รวมถึงจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในตู้ ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการต่อยอดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม TOT Young Club หรือ TYC ของดีบ้านฉัน ซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุนระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ความรู้ทักษะด้านไอซีที ระบบตลาดออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึก

รักชุมชนให้กับเยาวชน ในการร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน การดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพื่อสร้างคุณภาพสังคมและชุมชนให้เติบโต พร้อมกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนกับการส่งของดีผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนสู่เส้นทางตลาดออนไลน์ โดยตลาดสามชุกเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ TYC ของ ทีโอที เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ทีโอที ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ ทีโอที ดำเนินการโครงการ ซึ่งจะเป็นการธำรงและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้เยาวชนและชุมชนได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมผ่านธรรมะ ให้เกิดขึ้นในชุมชน และขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนชาวสามชุกที่ได้เห็นความสำคัญโดยให้การสนับสนุนในการเปิดโครงการฯ ที่ตลาดสามชุกเป็นแห่งแรก ทั้งนี้ ภายในงานเปิดโครงการฯ ทีโอที ได้จัดให้การบรรยายพร้อมจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรม TYC @ชุมชนสามชุก รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริม “ทอดผ้าป่าหนังสือธรรม” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมธรรมทานซึ่งเป็นทานแห่งการให้ความรู้อันยิ่งใหญ่ ทีโอที ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะ โดยเชิญชวนประชาชนและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะตลอดระยะเวลาโครงการ ด้วยการรับบริจาคหนังสือหรือบริจาคทรัพย์จากประชาชนทั่วไปและพนักงาน ทีโอที ที่กล่องรับบริจาคที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ หรือผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที

วชิรเมธี” ทีโอที มีเป้าหมายที่จะขยายโครงการฯ ไปยังโรงเรียนและชุมชนตามโครงการ TYC และโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ประเทศจำนวน 100 แห่ง

สำหรับแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที สอดคล้องและรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Digital Economy) ในการวางโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อเครือข่ายสู่พื้นที่ห่างไกลและลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดย การดำเนินงานด้าน CSR ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล โดยกิจกรรมโครงการที่ ทีโอที ดำเนินการอยู่ 3 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1.โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือครูตู้ 2.โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และ 3.โครงการสุขศาลาพระราชทาน ด้านการศึกษา ทีโอที ได้เข้าไปสนับสนุนชุมชน ผ่าน 3 โครงการสำคัญคือ ได้แก่ 1.โครงการ TOT IT School 2.โครงการ TOT Young Club หรือ TYC และ 3.โครงการ ชุดนี้ ทีโอที จัดให้ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่โครงการ TOT Green IT ซึ่งเป็น CSR in process ที่มีการดำเนินการภายในองค์กร อาทิ การกำหนด TOR ในการจัดซื้ออุปกรณ์ไอที ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีการนำระบบ e-Document เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ รวมถึงแนวคิดที่จะรณรงค์ในการให้ลูกค้าใช้ e-Bill เพื่อลดโลกร้อน เป็นต้น

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 28 พฤษภาคม 2558
ส่วนประชาสัมพันธ์
โทร 02 574 9944
โทรสาร 02 574 9541

Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics