ทีโอที จัดกิจกรรม CSR มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ให้กับชุมชนและเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 14:54
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--ทีโอที

เร็วๆ นี้ ณ ลานโพธิ์ ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” พร้อมมอบ “ตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” ให้กับผู้แทนชาวชุมชนตลาดสามชุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรม และส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเยาวชนและชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยภายในงานมีพระคุณเจ้า พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและพลตรี สิทธิ ปิยะสนธิ รองผู้อำนายการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายทหาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” เป็นโครงการที่ได้รับความเมตตาจาก พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี ให้ดำเนินโครงการและให้ความไว้วางใจ ทีโอที ในการนำชื่อของท่านมากำหนดเป็นชื่อโครงการ โดย ทีโอที ได้นำตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารมาพัฒนาปรับปรุงจัดทำชั้นวางเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการจัดวางหนังสือธรรมะ และหนังสือที่เป็นประโยชน์กับชุมชน รวมถึงจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในตู้ ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการต่อยอดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม TOT Young Club หรือ TYC ของดีบ้านฉัน ซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุนระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ความรู้ทักษะด้านไอซีที ระบบตลาดออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึก

รักชุมชนให้กับเยาวชน ในการร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน การดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพื่อสร้างคุณภาพสังคมและชุมชนให้เติบโต พร้อมกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนกับการส่งของดีผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนสู่เส้นทางตลาดออนไลน์ โดยตลาดสามชุกเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ TYC ของ ทีโอที เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ทีโอที ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ ทีโอที ดำเนินการโครงการ ซึ่งจะเป็นการธำรงและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้เยาวชนและชุมชนได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมผ่านธรรมะ ให้เกิดขึ้นในชุมชน และขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนชาวสามชุกที่ได้เห็นความสำคัญโดยให้การสนับสนุนในการเปิดโครงการฯ ที่ตลาดสามชุกเป็นแห่งแรก ทั้งนี้ ภายในงานเปิดโครงการฯ ทีโอที ได้จัดให้การบรรยายพร้อมจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรม TYC @ชุมชนสามชุก รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริม “ทอดผ้าป่าหนังสือธรรม” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมธรรมทานซึ่งเป็นทานแห่งการให้ความรู้อันยิ่งใหญ่ ทีโอที ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะ โดยเชิญชวนประชาชนและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะตลอดระยะเวลาโครงการ ด้วยการรับบริจาคหนังสือหรือบริจาคทรัพย์จากประชาชนทั่วไปและพนักงาน ทีโอที ที่กล่องรับบริจาคที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ หรือผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที

วชิรเมธี” ทีโอที มีเป้าหมายที่จะขยายโครงการฯ ไปยังโรงเรียนและชุมชนตามโครงการ TYC และโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ประเทศจำนวน 100 แห่ง

สำหรับแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที สอดคล้องและรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Digital Economy) ในการวางโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อเครือข่ายสู่พื้นที่ห่างไกลและลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดย การดำเนินงานด้าน CSR ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล โดยกิจกรรมโครงการที่ ทีโอที ดำเนินการอยู่ 3 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1.โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือครูตู้ 2.โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และ 3.โครงการสุขศาลาพระราชทาน ด้านการศึกษา ทีโอที ได้เข้าไปสนับสนุนชุมชน ผ่าน 3 โครงการสำคัญคือ ได้แก่ 1.โครงการ TOT IT School 2.โครงการ TOT Young Club หรือ TYC และ 3.โครงการ ชุดนี้ ทีโอที จัดให้ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่โครงการ TOT Green IT ซึ่งเป็น CSR in process ที่มีการดำเนินการภายในองค์กร อาทิ การกำหนด TOR ในการจัดซื้ออุปกรณ์ไอที ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีการนำระบบ e-Document เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ รวมถึงแนวคิดที่จะรณรงค์ในการให้ลูกค้าใช้ e-Bill เพื่อลดโลกร้อน เป็นต้น

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 28 พฤษภาคม 2558
ส่วนประชาสัมพันธ์
โทร 02 574 9944
โทรสาร 02 574 9541

Latest Press Release

กิจกรรม ความสุขสร้างได้ ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเสริมนิทรรศการฯ "ความสุขสร้างได้" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกัน และรับรู้ถึงแนวทางสำหรับการคลายเครียด เพื่อนำไปปรับใช้กับตนเองและคนรอบข้าง...

สคช. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สคช. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตกำลังตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับชาติและสากล สร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนในการประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษา...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเตียงผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยและที่นอนลม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง โดยมีนายอภิชาติ ก้อนเงิน...

เด็กเก่งเกม! คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล Best Student #s Game Project Award BIDC Awards 2019

เด็กเก่งเกม คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม โชว์ผลงานความคิดสร้างสรรค์ คว้ารางวัล Best Student's Game Project Awards ในงานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งที่ 6 (BIDC Awards 2019) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นายนำโชค ยะก๊บ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย...

ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp by Pingus English ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562

ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ Pingu's English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในตอน Roman Empire และ South Pole Adventure พร้อมได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน อย่างสนุกสนาน...

Related Topics