ทีโอที จัดกิจกรรม CSR มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ให้กับชุมชนและเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 14:54
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--ทีโอที

เร็วๆ นี้ ณ ลานโพธิ์ ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” พร้อมมอบ “ตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” ให้กับผู้แทนชาวชุมชนตลาดสามชุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรม และส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเยาวชนและชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยภายในงานมีพระคุณเจ้า พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและพลตรี สิทธิ ปิยะสนธิ รองผู้อำนายการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายทหาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี” เป็นโครงการที่ได้รับความเมตตาจาก พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี ให้ดำเนินโครงการและให้ความไว้วางใจ ทีโอที ในการนำชื่อของท่านมากำหนดเป็นชื่อโครงการ โดย ทีโอที ได้นำตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารมาพัฒนาปรับปรุงจัดทำชั้นวางเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการจัดวางหนังสือธรรมะ และหนังสือที่เป็นประโยชน์กับชุมชน รวมถึงจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในตู้ ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการต่อยอดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม TOT Young Club หรือ TYC ของดีบ้านฉัน ซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุนระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ความรู้ทักษะด้านไอซีที ระบบตลาดออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึก

รักชุมชนให้กับเยาวชน ในการร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน การดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพื่อสร้างคุณภาพสังคมและชุมชนให้เติบโต พร้อมกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนกับการส่งของดีผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนสู่เส้นทางตลาดออนไลน์ โดยตลาดสามชุกเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ TYC ของ ทีโอที เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ทีโอที ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ ทีโอที ดำเนินการโครงการ ซึ่งจะเป็นการธำรงและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้เยาวชนและชุมชนได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมผ่านธรรมะ ให้เกิดขึ้นในชุมชน และขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนชาวสามชุกที่ได้เห็นความสำคัญโดยให้การสนับสนุนในการเปิดโครงการฯ ที่ตลาดสามชุกเป็นแห่งแรก ทั้งนี้ ภายในงานเปิดโครงการฯ ทีโอที ได้จัดให้การบรรยายพร้อมจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรม TYC @ชุมชนสามชุก รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริม “ทอดผ้าป่าหนังสือธรรม” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมธรรมทานซึ่งเป็นทานแห่งการให้ความรู้อันยิ่งใหญ่ ทีโอที ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะ โดยเชิญชวนประชาชนและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะตลอดระยะเวลาโครงการ ด้วยการรับบริจาคหนังสือหรือบริจาคทรัพย์จากประชาชนทั่วไปและพนักงาน ทีโอที ที่กล่องรับบริจาคที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ หรือผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการ “มอบตู้หนังสือ ทีโอที

วชิรเมธี” ทีโอที มีเป้าหมายที่จะขยายโครงการฯ ไปยังโรงเรียนและชุมชนตามโครงการ TYC และโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ประเทศจำนวน 100 แห่ง

สำหรับแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที สอดคล้องและรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Digital Economy) ในการวางโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อเครือข่ายสู่พื้นที่ห่างไกลและลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดย การดำเนินงานด้าน CSR ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล โดยกิจกรรมโครงการที่ ทีโอที ดำเนินการอยู่ 3 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1.โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือครูตู้ 2.โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และ 3.โครงการสุขศาลาพระราชทาน ด้านการศึกษา ทีโอที ได้เข้าไปสนับสนุนชุมชน ผ่าน 3 โครงการสำคัญคือ ได้แก่ 1.โครงการ TOT IT School 2.โครงการ TOT Young Club หรือ TYC และ 3.โครงการ ชุดนี้ ทีโอที จัดให้ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่โครงการ TOT Green IT ซึ่งเป็น CSR in process ที่มีการดำเนินการภายในองค์กร อาทิ การกำหนด TOR ในการจัดซื้ออุปกรณ์ไอที ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีการนำระบบ e-Document เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ รวมถึงแนวคิดที่จะรณรงค์ในการให้ลูกค้าใช้ e-Bill เพื่อลดโลกร้อน เป็นต้น

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 28 พฤษภาคม 2558
ส่วนประชาสัมพันธ์
โทร 02 574 9944
โทรสาร 02 574 9541

Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics