กรมประมงเปิดเวทีประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ร่วมสนับสนุนงานวิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 15:31
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กรมประมง

กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง และห้องประชุมสุรัสวดี (SEAFDEC)

ปัจจุบันกระแสผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการทำประมงอย่างรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำประมงที่ไม่เกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหาร

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการทำประมงอย่างรับผิดชอบอย่างมาก โดยได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนและผลักดันให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งการออกมาตรการทางกฎหมาย การสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การในบริหารจัดการ รวมทั้งยังได้สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบอีกด้วย โดยในจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 นี้ กรมประมงจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ”

เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการประมงสาขาต่าง ๆ ให้มีการนำแนวคิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคการประมงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง การประมงทะเล อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ สังคมเศรษฐกิจการประมง และการประมงต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ “สกัดความคิดพิชิตทุน สวก.” โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ “การแก้ไขปัญหาIUU” โดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกกว่า 44 เรื่อง เป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 28 เรื่อง และเป็นโปสเตอร์อีก 16 เรื่อง จากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล ซึ่งเป็นการผลิตผงสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดยเน้นประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ,ผลของBacillus subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis ในผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 ในการควบคุมเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิด EMS/AHPND ในกุ้งขาวแวนาไม, การพัฒนาเทคนิคการเติมออกซิเจนด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์จากถังออกซิเจนเหลวกับระบบตรวจติดตามและจัดการออกซิเจนอัตโนมัติในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูง โดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจติดตามปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในบ่อเลี้ยงและบ่อบำบัดน้ำได้ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ในการตัดสินใจทำฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูงเชิงพาณิชย์ต่อไป เป็นต้น

ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง โทรศัพท์ 0 2940 6527 ได้ในวันและเวลาราชการ


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics