กรมประมงเปิดเวทีประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ร่วมสนับสนุนงานวิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 15:31
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กรมประมง

กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง และห้องประชุมสุรัสวดี (SEAFDEC)

ปัจจุบันกระแสผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการทำประมงอย่างรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำประมงที่ไม่เกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหาร

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการทำประมงอย่างรับผิดชอบอย่างมาก โดยได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนและผลักดันให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งการออกมาตรการทางกฎหมาย การสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การในบริหารจัดการ รวมทั้งยังได้สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบอีกด้วย โดยในจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 นี้ กรมประมงจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ”

เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการประมงสาขาต่าง ๆ ให้มีการนำแนวคิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคการประมงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง การประมงทะเล อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ สังคมเศรษฐกิจการประมง และการประมงต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ “สกัดความคิดพิชิตทุน สวก.” โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ “การแก้ไขปัญหาIUU” โดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกกว่า 44 เรื่อง เป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 28 เรื่อง และเป็นโปสเตอร์อีก 16 เรื่อง จากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล ซึ่งเป็นการผลิตผงสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดยเน้นประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ,ผลของBacillus subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis ในผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 ในการควบคุมเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิด EMS/AHPND ในกุ้งขาวแวนาไม, การพัฒนาเทคนิคการเติมออกซิเจนด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์จากถังออกซิเจนเหลวกับระบบตรวจติดตามและจัดการออกซิเจนอัตโนมัติในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูง โดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจติดตามปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในบ่อเลี้ยงและบ่อบำบัดน้ำได้ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ในการตัดสินใจทำฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูงเชิงพาณิชย์ต่อไป เป็นต้น

ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง โทรศัพท์ 0 2940 6527 ได้ในวันและเวลาราชการ


Latest Press Release

DHL eCommerce ประเทศไทย จับมือ JD CENTRAL อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ มอบบริการจัดส่งพัสดุที่รวดเร็ว และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลกสำหรับนักช้อปออนไลน์ ด้วยเครือข่ายการให้บริการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

DHL eCommerce บริษัทในเครือ Deutsche Post DHL Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ประกาศความร่วมมือกับ JD CENTRAL เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นการร่วมทุนระหว่าง เซ็นทรัลกรุ๊ป บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับ...

#รองดราฟ-ครูเอิร์น นำอวยพรวันเกิด#ผศ.ดร.บังอร ในงานราตรีสีชมพู

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม BTU Unify Pink Party (ราตรีสีชมพู) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศภายในงาน มีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาแต่ละคณะ รวมถึงบูธอาหารต่างๆ มากมาย รวมถึงภาคการแสดง...

รัฐเหยียบคันเร่งพร้อมติดตามความคืบหน้าเพื่อขยายผลนโยบายยกเลิกการขอสำเนาเอกสารให้เกิดขึ้นจริงทั่วประเทศ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า...

ภาพข่าว: พีบีไอซี เฟ้นหากูรูไทย จีน อินเดีย และอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) เปิดตัวกิจกรรม "PBIC Academy 2018" กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ด้านอาณาบริเวณศึกษาไทย จีน อินเดีย และอาเซียน...

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ที่เดียวจบครบทุกร้าน! อาหารเด็ด-เทรนด์แฟชั่นฮอต

คุณสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป พร้อมทีมผู้บริหารฯ แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์การค้า 'เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก' ราชประสงค์ ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้คอนเซ็ปต์ สุดยอดมาร์เก็ตแห่งอาหาร...

Related Topics