พม. จัดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 18:09
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๕ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการลดความเชื่อมั่นในการค้าขายหรือส่งออกของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องตระหนักมากที่สุดคือหลักมนุษยธรรมที่ทำให้ภาพรวมของประเทศเสียหาย ทั้งในด้านสังคม ความรุนแรง และอื่นๆตามมา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้พยายามดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องทุกมิติ ตามหลักมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ๕P ทั้งในเรื่องของนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ การป้องกัน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบกำหนดให้ “วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบและตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ได้รวมพลังเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีการมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจ อุตสาหะ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๗ จังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชน นักวิชาการ องค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ และสื่อมวลชน

“นอกจากนี้ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ผลักดันและประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : ความคาดหวังและข้อท้าทาย” เพื่อนำเสนอให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว และแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการและภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์อีกด้วย” นายวิเชียร กล่าวท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ส่งเสริมเด็กไทย

นายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานตราม้า พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายบรรลือ...

ภาพข่าว: ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สอศ. และ นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สกอ. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4...

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์และเมนูมงคลต้อนรับตรุษจีน พร้อมรับอั่งเปาสุดพิเศษ ณ ห้องอาหารฟีสท์

ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ชวนทุกครอบครัวมาเฉลิมฉลองรับวันตรุษจีนและต้อนรับปีหมู ด้วยอาหารมงคลต่างๆ เช่น เป็ดปักกิ่งกรอบอร่อยพร้อมซอสเข้มข้น หมูหันเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำ พร้อมติ่มซำรสเลิศที่มีให้เลือกสรรไม่อั้น...

เปิดรับสมัครนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันอุตสาหกรรมคัพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 240,000 บาท

นายโทมัส แท็ปเคน กรรมการผู้จัดการ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา ชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล WHA-PATTANA อุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 21/9 (2562)...

ภาพข่าว: ไวไว มอบเต็นท์รวมมูลค่า 200,000 บาท ให้ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกงเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์

นางสาวนิรชา บุญจิตธรรม (ที่ 4 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ไวไว" เป็นตัวแทนมอบเต็นท์ไวไว มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง...

Related Topics