พม. จัดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 18:09
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๕ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการลดความเชื่อมั่นในการค้าขายหรือส่งออกของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องตระหนักมากที่สุดคือหลักมนุษยธรรมที่ทำให้ภาพรวมของประเทศเสียหาย ทั้งในด้านสังคม ความรุนแรง และอื่นๆตามมา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้พยายามดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องทุกมิติ ตามหลักมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ๕P ทั้งในเรื่องของนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ การป้องกัน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบกำหนดให้ “วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบและตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ได้รวมพลังเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีการมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจ อุตสาหะ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๗ จังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชน นักวิชาการ องค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ และสื่อมวลชน

“นอกจากนี้ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ผลักดันและประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : ความคาดหวังและข้อท้าทาย” เพื่อนำเสนอให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว และแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการและภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์อีกด้วย” นายวิเชียร กล่าวท้าย


Latest Press Release

เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ครั้งที่ 2 ชมแนวคิดโครงการ ร่วมกิจกรรมฟรี 19 พ.ย.นี้ ที่สวนอุตสาหกรรมฯ ลำพูน

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญชาวลำพูนและผู้สนใจ ร่วมงาน "เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ" ครั้งที่ 2 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00-12.00 น....

CHO โชว์กำไร 9 เดือนแรกทะลัก 301.49% อานิสงส์รายได้จากการขายและบริการ พุ่ง-ตุนงานในมือกว่า 4,055 ลบ. NGV ล็อตแรกที่ส่งมอบไป ได้รับชำระเงินเรียบร้อยจาก ขสมก.แล้ว พร้อมส่งล๊อต 2 ปลายเดือน พ.ย.นี้ หนุนรายโตเกิน 20%

บมจ.ช ทวี (CHO) โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกสุดตระการตา กวาดรายได้รวมกว่า 1,977.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.38% กำไรสุทธิ 83.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.49% ส่วนไตรมาส 3 มีกำไรสุทธิ 33.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.06%จากช่วงเดียวกันปีก่อน...

ภาพข่าว: มอบปฏิทินพระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ รับมอบปฏิทินพระพุทธชินราช ประจำปี 2562 จากคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR...

เปิดตัวแบรนด์เครื่องดื่ม น้องใหม่ ไฮโปร HiPRO แบรนด์ตัวเล็ก แต่ใจใหญ่ มาพร้อมกับสโลแกนเด็ด เพื่อชีวิตที่สดชื่น

HiPRO แบรนด์น้องใหม่ แต่พกหัวใจดวงใหญ่มาเต็มเปี่ยม ผลิตสินค้าแบบแนวคิดใหม่ กำไรค่อยมาทีหลัง คุณภาพไม่ยั้งให้ผู้บริโภคเต็มจุใจกับ Concept เครื่องดื่มสมุนไพรไทย นวัตกรรมญี่ปุ่น สมุนไพรสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน แนวใหม่ ในรูปแบบ Functional + Healthy Drink...

ซีกัล จุดพลังไอเดียคนรุ่นใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ มศว ดันอุตสาหกรรมเครื่องครัวไทยสู่สากลด้วยความล้ำหน้าด้านดีไซน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและนอนสติ๊กคุณภาพ ตรา "ซีกัล" โดยนายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์...

Related Topics