พม. จัดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 18:09
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๕ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการลดความเชื่อมั่นในการค้าขายหรือส่งออกของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องตระหนักมากที่สุดคือหลักมนุษยธรรมที่ทำให้ภาพรวมของประเทศเสียหาย ทั้งในด้านสังคม ความรุนแรง และอื่นๆตามมา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้พยายามดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องทุกมิติ ตามหลักมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ๕P ทั้งในเรื่องของนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ การป้องกัน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบกำหนดให้ “วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบและตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ได้รวมพลังเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีการมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจ อุตสาหะ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๗ จังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชน นักวิชาการ องค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ และสื่อมวลชน

“นอกจากนี้ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ผลักดันและประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : ความคาดหวังและข้อท้าทาย” เพื่อนำเสนอให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว และแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการและภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์อีกด้วย” นายวิเชียร กล่าวท้าย


Latest Press Release

เปิดตัวกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง...

กกท. จัดใหญ่ AFW Expo 2018 Powered by SAT ชวนคอกีฬาร่วมชมช็อปสินค้า ที่อินดอร์ฯ 27-29 ก.ย.นี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเครื่องกีฬา "Asia Fitness & Wellness Expo 2018 Powered by SAT" โดยการนำของนายสังเวียน บุญโต รักษาการผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแนวคิดในการผลักดันอุตสาหกรรมการกีฬา โดยได้สนับสนุน และร่วมมือ...

ปลุกไฟ! TCAS62 ส่อง 3 ไลฟ์สไตล์หนุ่มสาว วิศวะฯ มธ. ความฝัน แรงบันดาลใจ กับวิศวกรเลือดใหม่ไม่ตกเทรนด์

ใกล้ถึงเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้น ที่น้องๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ TCAS62 บางคนอาจวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนยังลังเล คิดไม่ตกกับการเลือกเส้นทางอนาคตในรั้วมหาวิทยาลัย วันนี้เราจะพาไปส่อง 3 ไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวหน้าใส...

อุทยานฯวิทย์-มข.ผลิตไก่ 3 โลว์ กินอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเก๊าท์

อุทยานฯวิทย์-มข.ผลิตไก่ 3 โลว์ กินอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเก๊าท์ ยูริค ไขมัน คอเลสเตอรอล ต่ำมาก เผย ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เลี้ยงแค่35วัน ขายได้ ร้านข้าวมันไก่แห่จอง เร่งส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง เมื่อวันที่ 22 กันยายน...

ภาพข่าว: เปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมาวาทิยาลัยประชาชนและโครงการ GSB STARTUP ACADEMY จัดโดย ธนาคารออมสิน ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี จิราพร นุกิจรังสรรค์...

Related Topics