นักศึกษาเมืองลอดช่อง ข้ามฟ้าฝึกประสบการณ์นอกประเทศ ที่ มทร.ธัญบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 16, 2015 12:23
กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้การต้อนรับเหล่านักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Education : ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งหมด 10 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ

อาจารย์จริญญา ทะหลวย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี หรือ RMUTT-ITE IT Project Program เป็นการประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับสถาบัน ITE เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ภาษาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาทั้งสองประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 14 วัน ของนักศึกษาจากสถาบันITE ที่ มทร.ธัญบุรี นี้ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิค แง่คิดและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่าง ๆ จากคณาจารย์ภายในคณะ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยของตนต่อไปได้

“Alex” Ng Wei Jian นักศึกษาจาก ITE เล่าว่า การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการฝึกงานและทำงานวิจัยในครั้งนี้ มีแนวคิดหลักในเรื่องเดียวกัน คือ การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งกลุ่มของตนนั้นเลือกทำโปรเจกต์วิจัยเกี่ยวกับดนตรีและเสียง เพราะเสียงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น เสียงชงกาแฟในตอนเช้า เสียงการแตะบัตรเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงาน โดยนำเสียงที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาตัดต่อเป็นอะนิเมชั่น ระหว่างทำโปรเจกต์มีนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้ความสนใจและเข้ามาซักถามค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและเร้าความสนใจได้ดี การมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่สิงคโปร์ เพื่อนชาวไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมาก ส่วนอาจารย์ให้คำแนะนำโปรเจกต์เพื่อการพัฒนาที่ดีต่อไป

“Dayna” Oh Binte Mohamed Yusri เผยว่า ตนทำโปรเจกต์เรื่องแฟชั่นการแต่งกาย ในชุดแต่งงานของสิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การมาประเทศไทยครั้งนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย การเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากอาจารย์และกลุ่มเพื่อน มทร.ธัญบุรี ในภาพรวมการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของไทยไม่แตกต่างจากสิงคโปร์มากมายนัก สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่ง คือ รอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนไทย นับว่าเป็นเสน่ห์อันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มาก

ขณะที่ Mahiran Nabilah มองว่า หอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีบริการที่ดี ทั้งอินเทอร์เน็ต การบริการซักรีด การทำความสะอาด รวมถึงมหาวิทยาลัยยังจัดรถรางมาคอยรับส่งอยู่ตลอดเวลา การมาฝึกประสบการณ์นอกประเทศที่ มทร.ธัญบุรี เหมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม่และหาแรงบันดาลใจในด้านการศึกษาต่อไป จากการพูดคุยร่วมกันทั้งอาจารย์และเพื่อน ๆ ชาวไทย “ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี ประสบการณ์ครั้งนี้จะถูกส่งต่อไปยังเพื่อน ๆ สิงคโปร์ต่อไป”

ด้าน “Haikal” Yeo Dao Le เผยว่า โปรเจกต์ที่ตนและกลุ่มเพื่อนทำ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิงคโปร์ พัฒนาการจากเกาะ เรื่อยมาจนมาเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทำให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ที่หลายประเทศยึดเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศ อยากขอบคุณมหาวิทยาลัย อาจารย์และกลุ่มเพื่อนที่ร่วมมอบประสบการณ์ วัฒนธรรม ตลอดระยะเวลากว่า 14 วัน อยากให้มีโครงการแลกเปลี่ยนแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาทั้งสองประเทศยิ่ง ๆ ขึ้นไป และจะชักชวนเพื่อนมาเที่ยวประเทศไทยต่อไป

ก่อนที่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรีจะจบลง ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับเหล่านักศึกษาสถาบัน ITE การข้ามฟ้าฝึกประสบการณ์นอกประเทศที่ มทร.ธัญบุรี นอกจากจะได้ประสบการณ์ความรู้ด้านงานวิจัย การพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิต ยังก่อเกิดมิตรภาพแห่งความผูกพันทางภูมิศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ต่อไป


Latest Press Release

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง...

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

Related Topics