มูลนิธิวังขนาย จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬาให้นักเรียน ผ่านแนวคิด สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 12:18
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--กลุ่มวังขนาย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงงานน้ำตาลราชสีมา อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา มูลนิธิวังขนาย ได้ร่วมกับนายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา, ผู้อำนวยการเขตการศึกษา, นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการโรงเรียนใน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬาให้กับเยาวชนจำนวน 8,500 คนที่อยู่ในโรงเรียนบริเวณโดยรอบโรงงานของกลุ่มวังขนาย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สนใจการเล่นกีฬา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้” หวังต้องการเห็นเยาวชนและคนในสังคมมีการกินดี อยู่ดี และสุขภาพดี ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

นายวัชรา ณ วังขนาย รองประธานกรรมการ กลุ่มวังขนาย ได้กล่าวว่า "มูลนิธิวังขนาย ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว โดยให้ความสำคัญกับเยาวชนไทย ซึ่งที่ผ่านมาจึงได้มีการสร้างโรงเรียน, สร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมราชกุมารี, สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ทางมูลนิธิวังขนาย มีนโยบายจัดทำกิจกรรมในด้านกีฬาสำหรับกลุ่มเยาวชน และกิจกรรมในด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้” ทั้งนี้เพราะต้องการได้เห็นคนไทย มีการกินดี อยู่ดี และสุขภาพดี โดยคำว่า 1) กินดี ก็คือการสร้างสังคมกินดี ด้วยการเลือกอาหารคุณภาพดี สร้างความพอมี พอกิน ให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชมสร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้นำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ จากโรงเรียนกลับไปเพาะและปลูกเองที่บ้าน หรือปลูกในโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน ส่วนที่ 2) อยู่ดี คือการออกกำลังกายดี ด้วยการสนับสนุนให้ทุกคนมาออกกำลังกาย โดยกิจกรรมเริ่มต้นคือ มูลนิธิวังขนายแจกเสื้อกีฬาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการฯ และส่วนสุดท้ายได้แก่คำว่า 3) สุขภาพดี ซึ่งก็คือแข็งแรงดีด้วยการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ มูลนิธิวังขนายจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชน ได้ตระหนักถึงเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วยครับ" นายวัชรา กล่าว

ด้าน นางมยุรี ลงเกิด ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จ.นครราชสีมา กล่าวว่า "ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในการดูแลทั้งหมด 83 คน โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิวังขนาย ในการสร้างตัวอาคารจำนวนกว่า 1,800,000 บาท ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เยาวชนตัวเล็กๆ จะมีที่อยู่อาศัยพักพิงหรือพักผ่อนที่ปลอดภัย นอกจากนี้ทางมูลนิธิวังขนายยังได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมทางด้านการศึกษาโดยให้ความช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนมาโดยตลอด ทุกคนต่างประทับใจในความมีน้ำใจและการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง สำหรับสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป ก็คือ อยากให้มูลนิธิวังขนายช่วยปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กๆ เกิดการชำรุดแล้ว รวมถึงเรื่องอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สุดท้าย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิวังขนายที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอด ถือเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้การช่วยเหลือเยาวชนให้อยู่ดี มีสุข มีความเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้ ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะ" นางมยุรีกล่าว

สำหรับกิจกรรมมอบเสื้อกีฬาให้กับนักเรียนของมูลนิธิวังขนายในครั้งนี้ นั้น อยู่ในส่วนของการอยู่ดี ซึ่งก็คือกำลังกายดี เป็นการมอบชุดกีฬาให้กับเยาวชนจำนวน 8,500 คน จาก 40 โรงเรียน ที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานของกลุ่มวังขนายทั้ง 4 จังหวัด คือจังหวัดนครราชสีมา, มหาสารคาม, ลพบุรี และจังหวัดชัยนาท โดยจะมอบให้จังหวัดละ10 โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่ จ.นครราชสีมา ได้มีโรงเรียนที่เข้ารับมอบได้แก่ โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองขามนาดี โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา โรงเรียนบ้านโนนคูณ โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านภูนกเขียน และโรงเรียนบ้านท่าวัด โดยนอกจากการมอบเสื้อกีฬาแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้หันมาออกกำลังกายเพื่อจะได้ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ในอนาคตทางมูลนิธิฯ จะเข้าไปสำรวจในแต่ละโรงเรียนว่ามีความต้องการอุปกรณ์ทางด้านกีฬาอะไรบ้าง เพื่อจะได้เข้าไปสนับสนุนอย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียนต่อไป โดยผู้สนใจในกิจกรรมฯ ของมูลนิธิวังขนาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย โทรศัพท์ 02-2100853-7 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2010853

Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics