มูลนิธิวังขนาย จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬาให้นักเรียน ผ่านแนวคิด สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 12:18
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--กลุ่มวังขนาย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงงานน้ำตาลราชสีมา อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา มูลนิธิวังขนาย ได้ร่วมกับนายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา, ผู้อำนวยการเขตการศึกษา, นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการโรงเรียนใน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬาให้กับเยาวชนจำนวน 8,500 คนที่อยู่ในโรงเรียนบริเวณโดยรอบโรงงานของกลุ่มวังขนาย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สนใจการเล่นกีฬา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้” หวังต้องการเห็นเยาวชนและคนในสังคมมีการกินดี อยู่ดี และสุขภาพดี ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

นายวัชรา ณ วังขนาย รองประธานกรรมการ กลุ่มวังขนาย ได้กล่าวว่า "มูลนิธิวังขนาย ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว โดยให้ความสำคัญกับเยาวชนไทย ซึ่งที่ผ่านมาจึงได้มีการสร้างโรงเรียน, สร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมราชกุมารี, สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ทางมูลนิธิวังขนาย มีนโยบายจัดทำกิจกรรมในด้านกีฬาสำหรับกลุ่มเยาวชน และกิจกรรมในด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้” ทั้งนี้เพราะต้องการได้เห็นคนไทย มีการกินดี อยู่ดี และสุขภาพดี โดยคำว่า 1) กินดี ก็คือการสร้างสังคมกินดี ด้วยการเลือกอาหารคุณภาพดี สร้างความพอมี พอกิน ให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชมสร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้นำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ จากโรงเรียนกลับไปเพาะและปลูกเองที่บ้าน หรือปลูกในโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน ส่วนที่ 2) อยู่ดี คือการออกกำลังกายดี ด้วยการสนับสนุนให้ทุกคนมาออกกำลังกาย โดยกิจกรรมเริ่มต้นคือ มูลนิธิวังขนายแจกเสื้อกีฬาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการฯ และส่วนสุดท้ายได้แก่คำว่า 3) สุขภาพดี ซึ่งก็คือแข็งแรงดีด้วยการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ มูลนิธิวังขนายจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชน ได้ตระหนักถึงเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วยครับ" นายวัชรา กล่าว

ด้าน นางมยุรี ลงเกิด ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จ.นครราชสีมา กล่าวว่า "ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในการดูแลทั้งหมด 83 คน โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิวังขนาย ในการสร้างตัวอาคารจำนวนกว่า 1,800,000 บาท ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เยาวชนตัวเล็กๆ จะมีที่อยู่อาศัยพักพิงหรือพักผ่อนที่ปลอดภัย นอกจากนี้ทางมูลนิธิวังขนายยังได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมทางด้านการศึกษาโดยให้ความช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนมาโดยตลอด ทุกคนต่างประทับใจในความมีน้ำใจและการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง สำหรับสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป ก็คือ อยากให้มูลนิธิวังขนายช่วยปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กๆ เกิดการชำรุดแล้ว รวมถึงเรื่องอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สุดท้าย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิวังขนายที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอด ถือเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้การช่วยเหลือเยาวชนให้อยู่ดี มีสุข มีความเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้ ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะ" นางมยุรีกล่าว

สำหรับกิจกรรมมอบเสื้อกีฬาให้กับนักเรียนของมูลนิธิวังขนายในครั้งนี้ นั้น อยู่ในส่วนของการอยู่ดี ซึ่งก็คือกำลังกายดี เป็นการมอบชุดกีฬาให้กับเยาวชนจำนวน 8,500 คน จาก 40 โรงเรียน ที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานของกลุ่มวังขนายทั้ง 4 จังหวัด คือจังหวัดนครราชสีมา, มหาสารคาม, ลพบุรี และจังหวัดชัยนาท โดยจะมอบให้จังหวัดละ10 โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่ จ.นครราชสีมา ได้มีโรงเรียนที่เข้ารับมอบได้แก่ โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองขามนาดี โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา โรงเรียนบ้านโนนคูณ โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านภูนกเขียน และโรงเรียนบ้านท่าวัด โดยนอกจากการมอบเสื้อกีฬาแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้หันมาออกกำลังกายเพื่อจะได้ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ในอนาคตทางมูลนิธิฯ จะเข้าไปสำรวจในแต่ละโรงเรียนว่ามีความต้องการอุปกรณ์ทางด้านกีฬาอะไรบ้าง เพื่อจะได้เข้าไปสนับสนุนอย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียนต่อไป โดยผู้สนใจในกิจกรรมฯ ของมูลนิธิวังขนาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย โทรศัพท์ 02-2100853-7 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2010853

Latest Press Release

สวิงสาวมือดีจาก 3 ทัวร์ตอบรับร่วมหวด ทรัสต์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2019

บรรดานักกอล์ฟสาวมือดีจาก 3 ทัวร์ ประกอบไปด้วย ไทยแอลพีจีเอ, เอแอลพีจีเอ และ ซีแอลพีจีเอ ตอบรับร่วมหวดในศึกกอล์ฟอาชีพสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยกับรายการ "ทรัสต์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2019" (TRUST GOLF THAILAND LPGA MASTERS 2019)...

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย หนุนช่อง 7HD สร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง

นายนิคม ศรีทองแท้ (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดขายตรง บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนในการร่วมสนับสนุน โครงการ "แชมป์กีฬา 7HD 2019" วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง แชมเปียนคัพ 2019 จัดโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7...

ทำไมพลาสติกสลิปชีทจึงมีราคาถูก

การขนส่งสินค้าในปัจจุบันนั้น มีวัสดุใหม่ ๆ ให้เลือกใช้ในการช่วยให้การจัดสินค้าเพื่อการส่งเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ ซึ่งก็คือ แผ่นรอง Slip Sheet ที่ทำมาจากพลาสติก...

ความอร่อยหลากหลายรส ส่งต่อความสุขต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ณ โรงแรมแรมวินเซอร์ สวีทส์

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์กับครอบครัว ผองเพื่อน และคนรัก ด้วยขนมไหว้พระจันทร์หลากหลากหลายรสชาติสูตรต้นตำรับ ที่มี 6 ไส้ให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่ ให้รสชาติคลาสสิกดั้งเดิม...

เมซอง แบร์เช่ ปารีส มอบโปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบ 5 ปี Maison Berger Paris 5th Anniversary Celebration

เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger Paris) ผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องหอมสำหรับบ้านระดับโลก ฉลองครบรอบ 5 ปี ตอบแทนลูกค้าทุกท่านด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ 5th Anniversary Celebration ด้วยชุดเครื่องหอม 6 ชิ้น ราคาพิเศษ 5,550 บาท (จากราคาปกติ 10,960 บาท)...

Related Topics