ปรากฏการณ์ใหม่ของศาสตร์ทางการแพทย์สุดล้ำสมัย Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 17:17
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--พับบลิค ฮิต

ปรากฏการณ์ใหม่ของศาสตร์ทางการแพทย์สุดล้ำสมัยFace Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม เปิดตัวนวัตกรรมปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟัน พร้อมด้วยการดูแลผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อความงามแบบองค์รวม โดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ด้านการจัดฟันและทันตกรรมเพื่อความงาม และจากวิสัยทัศน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีความสนใจที่จะปรับปรุงใบหน้าให้สวยขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการจัดฟันแล้วยังปรารถนาที่จะเพิ่มความงามความมั่นใจในใบหน้า รอยยิ้ม และผิวพรรณแบบบูรณาการไปพร้อมกับการใส่ใจด้านสุขภาพและชะลอวัยไปพร้อมกัน

พบปรากฏการณ์ใหม่ล่าสุดของวงการเสริมความงามในประเทศไทยกับศาสตร์ทางทันตกรรมสุดล้ำสมัย ที่ Face Center (เฟซ เซ็นเตอร์) ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม ที่ได้ผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมขั้นสูง Invisalign (อินวิสไลน์) เพื่อช่วยปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟัน เข้ากับเทคโนโลยีล้ำหน้าด้านการดูแลผิวพรรณ (Skin Esthetic) ผนวกกับวิทยาการแห่งเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) และศิลปะในการเสริมความมั่นใจสนองความต้องการเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม ให้สวยเป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

ล่าสุดจัดงานเปิดตัว เฟซ เซ็นเตอร์ ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้มอย่างเป็นทางการ โดยมีทีมแพพย์และผู้บริหาร เฟซ เซ็นเตอร์ ได้แก่ ทพ.เรืองยศ อ่อนสอาด, ทพญ.สุนิสา หะรินสุต, พญ.อตินุช ดวงแก้ว, ภก.ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ และรศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทรานนท์ ร่วมเปิดเผย 3 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีที่โดดเด่นของ เฟซ เซ็นเตอร์ ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดัง วิริฒิพา ภักดีประสงค์ แย้มนาม ที่มาเปิดเผยความประทับใจหลังจากเข้ารับบริการจากเฟซ เซ็นเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ ที่ แกลลอรี่ ฮอลล์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์ เรืองยศ อ่อนสอาด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟซ เซ็นเตอร์ จำกัด (ทองหล่อ 1 สหคลินิก) ในฐานะผู้นำในการรวมตัวทีมแพทย์และเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณความงามและชะลอวัย (Medical Esthetics and Anti-Aging) พร้อมกับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหน้าและเสริมความงาม (Maxillofacial and Plastic Surgery) กล่าวถึงที่มาของเฟซ เซ็นเตอร์ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเสริมความงามในประเทศไทย ด้วยวิทยาการอันทันสมัย และเครื่องมือทางการแพทย์มาตรฐานความงามระดับนานาชาติ ควบคู่กับความชำนาญของทีมแพทย์หลากสาขา ทั้งทีมทันตแพทย์ด้านการจัดฟันใส (Invisalign) ระดับ Diamond Provider แพทย์ด้านการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหน้าและเสริมความงาม และทีมแพทย์ American Board ที่มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณความงามและชะลอวัย

“การให้บริการของเฟซ เซ็นเตอร์ เน้นด้านการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม โดยออกแบบปรับรูปหน้าด้วยการผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมขั้นสูง Invisalign ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดฟันใสที่สวยได้ตลอดเวลา ด้วยกระบวนจัดฟันเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด โดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญระดับไดมอนด์ เซอร์ติไฟด์ (Invisalign Diamond Provider) พร้อมด้วยแพทย์และเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลผิวพรรณผนวกกับวิทยาการแห่งอนาคตด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) และศิลปะในการเสริมความมั่นใจสนองความต้องการเฉพาะบุคคล

“สำหรับการปรับรูปหน้าเฟซ เซ็นเตอร์มีทั้งทีมแพทย์และทันตแพทย์ที่ทำงานร่วมกัน สามารถตรวจวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าได้ตั้งแต่ชั้นโครงกระดูกด้วยการ X-Ray 3 มิติ และด้วยเครื่อง CT Scanใบหน้า และประเมินเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue) ด้วยโดยการถ่ายภาพผิวหนังชั้นบน ด้วยเครื่อง Morpheus 3D รวมทั้งเครื่อง Intra Oral Scan (3 Shape 3D) ซึ่งทำหน้าที่แสดงสภาวะช่องปากทั้งเหงือกและฟันโดยแสดงผล เป็น 3 มิติเช่นกัน แล้วนำมาประมวลผลร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเด่น ของ เฟซ เซ็นเตอร์ ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด และปรับรูปหน้าได้ตามอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ ทั้งด้านผิวพรรณความงาม และชะลอวัย รวมถึงเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ ที่ช่วยกันวางแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพ โภชนาการ และอาหารเสริมให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการเฉพาะบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพดีกระปรี้กระเปร่า อ่อนเยาว์จากภายใน และส่งผลมาสู่ภายนอกในที่สุด”

เฟซ เซ็นเตอร์ ยึดหลักบริหารงานและดำเนินการทำงานร่วมกัน มีผู้เข้ารับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยความร่วมมือจากทีมแพทย์และทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวินิจฉัยความสวยงามของใบหน้า (Facial Esthetic Analysis) ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ภายใต้การคำนึงถึงค่ามาตรฐานความสวยงาม ตามรูปร่างของใบหน้าแต่ละเชื้อชาติ (Facial Esthetic Norms) และความเข้าใจถึงแนวโน้มของความนิยม ตามยุคสมัยสร้างสรรค์การรักษาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อมอบผลการรักษาที่ตอบสนองความต้องการ ของผู้เข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี

“องค์ประกอบของการรักษาที่สำคัญในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มต้องมีการรักษาวางแผนอย่างเป็นองค์รวม และมีขั้นตอนโดยอาศัยบุคลากรทั้งทีมแพทย์และทันตแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกันคือ จะทำให้เกิดความสวยงามที่เป็นที่ยอมรับ (Acceptable) และสามารถวัดค่าได้ (Measurable) เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์อย่างชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของผู้มีความประสงค์ที่จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้ม”

“นอกจากนี้มากกว่าทักษะ ประสบการณ์ในระดับสูงของบุคลากร นวัตกรรมเทคโนโลยี ห้องแล็บที่ทันสมัยแล้ว เฟซ เซ็นเตอร์ ยังคัดสรรเครื่องมือต่างๆ ที่ทรงประสิทธิภาพจากทุกมุมโลก เพื่อคุณภาพสูงสุดในการปรนนิบัติ ผู้เข้ารับบริการ ทั้งในส่วนของการทำเลเซอร์ และทรีตเม้นท์ต่างๆ ?มอบความผ่อนคลายและความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วย ห้องพิเศษที่จัดแต่งสวยงามสูงด้วยรสนิยม และบริการชั้นเลิศ” ทันตแพทย์ เรืองยศ กล่าวสรุป

วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ แย้มนาม นักแสดงและพิธีกรสาวสวยที่ใส่ใจสุขภาพเป็นเลิศ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง เฟซ เซ็นเตอร์ ที่ผ่านการจัดฟันและปรับโครงหน้าด้วย Invisalign จนเกิดความประทับใจ และอยากให้คนอื่นๆ มีโอกาสได้สวยหล่อแบบธรรมชาติด้วย จึงเป็นที่มาของการร่วมก่อตั้ง เฟซ เซ็นเตอร์แห่งนี้ กล่าวว่า “จัดฟันแบบ Invisalign มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว เพราะอาชีพในวงการบันเทิงทำให้ต้องสวยทั้งตัว สวยให้นานที่สุด ที่ผ่านมีปัญหาเรื่องฟันกับรูปหน้า จนกระทั่งมีโอกาสได้จัดฟันแบบใหม่เรียกว่า Invisalign กับคุณหมอเรืองยศ ซึ่งเป็นการจัดฟันใสด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเรียงฟันและตั้งมุมองศาของฟันให้ได้ตำแหน่งที่เข้าใกล้บรรทัดฐานความสวยตาม อัตลักษณ์ความงามที่หมอแต่ละคนตั้งไว้ ที่สำคัญไม่ต้องทำศัลยกรรมหรือผ่าตัดให้เจ็บตัวเลย หลังจากจัดฟัน ผ่านไป 1 ปี ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคือ โครงหน้าได้รูปมากขึ้น ถ่ายรูปมุมไหนก็ดูดีแบบ เป็นธรรมชาติ ซึ่งตอบโจทย์ตัวเองมาก

“ที่สำคัญคือ เป็นใบหน้าที่ไม่ได้ผ่านการศัลยกรรม แต่มาจากการจัดฟันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง และขณะที่จัดฟันก็สามารถรับงานได้ปกติ เพราะเป็นการจัดฟันแบบใส ไม่มีใครดูออกว่าเรากำลังใส่อุปกรณ์จัดฟันอยู่ นอกจากนี้ทีมแพทย์ทุกท่านมีฝีมือที่เชี่ยวชาญมาก ประสบการณ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ เป็นอย่างดี รวมทั้งด้วยวิทยาการเทียบเท่าต่างประเทศ จึงได้คุณภาพที่ดีในราคาที่ใครก็จับต้องได้ค่ะ”

ทั้งนี้ เฟซ เซ็นเตอร์ มีปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรผ่าน คุณค่า TRUST ได้แก่ Talented (Specialty) ความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และ ชำนาญการเฉพาะทาง, Resourceful (Quality) ความสามารถรอบด้าน การรักษาคุณภาพและการป้องกันความเสี่ยงของผู้รับบริการ, Unconventional (Technology) โดดเด่น แตกต่างมีเอกลักษณ์? และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย , Suitable (Hospitality) การมีหัวใจในการบริการ ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล, Talented/ Team Work(Integrity)การทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ

พิสูจน์ศาสตร์ทางการแพทย์ที่ช่วยปรับความงามของโครงหน้าและรอยยิ้มได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมบรรณาการผิวสวยให้แลดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดี เชิญเป็นเจ้าของใบหน้าสวยธรรมชาติที่ออกแบบเองได้ โดยไม่ต้องศัลยกรรมอีกต่อไป ได้ที่ FACE CENTER ชั้น4 อาคารThonglor Dental Hospital ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ โทร : 02-381-4199, 061-726-6665 Website : www.FaceCenterBangkok.com E-mail : info@FaceCenterBangkok.com


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics