เซเว่นฯ เดินหน้าพัฒนา เยาวชนต่อเนื่อง จัดธรรมบรรยายสัญจร หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 10:14
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--ซีพี ออลล์

เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง ล่าสุดจัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ” บรรยายโดย พระครูสุนทรธรรมพาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกว่า 600 คน มุ่งให้นักเรียนนำคุณธรรมที่ได้เป็นหลักธรรมพื้นฐานประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมพุทธศาสนาโดยจัดโครงการธรรมบรรยายชื่อ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ทุกวันศุกร์ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 19 เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปในสังคมเมืองได้มีโอกาสศึกษาและน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการดำรงชีวิต โดยบริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายผลการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณธรรม - จริยธรรม สู่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ผ่านโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนร่วมกิจกรรมนี้กว่า 8,000 คน นับเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนผ่านหลักธรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ล่าสุดบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ด้วยการนำ “ธรรมสู่เยาวชน” อย่างต่อเนื่อง ที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมเช่นเดียวกัน กิจกรรมในครั้งนี้ได้อาราธนา พระครูสุนทรธรรม

พาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ บรรยายธรรมในหัวข้อ “หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูอาจารย์กว่า 600 คน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังนั้น ถ้าเราส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมก็ย่อมจะส่งผลให้ในอนาคตเมืองไทย ก็จะมีแต่คนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความสุข

ด้านนายอธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กล่าวว่า โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีการส่งเสริม โครงการคุณค่าชีวิตงามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมปีละกว่า 3,500คน โดยแบ่งเป็นกิจกรรม 1.กิจกรรมวัดในโรงเรียน ที่ให้นักเรียนมาถวายภัตตาหารเพลที่ห้องจริยธรรมในทุก ๆ วัน 2.กิจกรรมวัดวันอาทิตย์ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกับผู้ปกครองถวายภัตราหารเพลเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญสร้างความใกล้ชิดในครอบครัวยิ่งขึ้น 3.กิจกรรมตักบาตรในโรงเรียน เป็นประจำทุกเดือนพร้อมกันทั้งโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ , กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย และธรรมศึกษาสนามหลวง เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สำหรับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” เป็นหนึ่งในนโยบายบริษัทซีพีออลล์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดมาจากโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี มีการจัดบรรยายธรรมะรวมกว่า 990 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย สำหรับสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ : 0-2677-1628 หรือ www.cpall.co.th


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics