เซเว่นฯ เดินหน้าพัฒนา เยาวชนต่อเนื่อง จัดธรรมบรรยายสัญจร หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 10:14
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--ซีพี ออลล์

เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง ล่าสุดจัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ” บรรยายโดย พระครูสุนทรธรรมพาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกว่า 600 คน มุ่งให้นักเรียนนำคุณธรรมที่ได้เป็นหลักธรรมพื้นฐานประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมพุทธศาสนาโดยจัดโครงการธรรมบรรยายชื่อ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ทุกวันศุกร์ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 19 เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปในสังคมเมืองได้มีโอกาสศึกษาและน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการดำรงชีวิต โดยบริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายผลการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณธรรม - จริยธรรม สู่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ผ่านโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนร่วมกิจกรรมนี้กว่า 8,000 คน นับเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนผ่านหลักธรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ล่าสุดบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ด้วยการนำ “ธรรมสู่เยาวชน” อย่างต่อเนื่อง ที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมเช่นเดียวกัน กิจกรรมในครั้งนี้ได้อาราธนา พระครูสุนทรธรรม

พาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ บรรยายธรรมในหัวข้อ “หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูอาจารย์กว่า 600 คน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังนั้น ถ้าเราส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมก็ย่อมจะส่งผลให้ในอนาคตเมืองไทย ก็จะมีแต่คนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความสุข

ด้านนายอธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กล่าวว่า โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีการส่งเสริม โครงการคุณค่าชีวิตงามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมปีละกว่า 3,500คน โดยแบ่งเป็นกิจกรรม 1.กิจกรรมวัดในโรงเรียน ที่ให้นักเรียนมาถวายภัตตาหารเพลที่ห้องจริยธรรมในทุก ๆ วัน 2.กิจกรรมวัดวันอาทิตย์ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกับผู้ปกครองถวายภัตราหารเพลเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญสร้างความใกล้ชิดในครอบครัวยิ่งขึ้น 3.กิจกรรมตักบาตรในโรงเรียน เป็นประจำทุกเดือนพร้อมกันทั้งโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ , กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย และธรรมศึกษาสนามหลวง เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สำหรับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” เป็นหนึ่งในนโยบายบริษัทซีพีออลล์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดมาจากโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี มีการจัดบรรยายธรรมะรวมกว่า 990 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย สำหรับสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ : 0-2677-1628 หรือ www.cpall.co.th


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics