IOD กระตุ้นกรรมการไทยปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 13:40
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--สถาบันกรรมการบริษัทไทย

IOD จัดการประชุม National Director Conference ประจำปี 2558 หัวข้อ “Re-Energizing Growth through Better Governance” เพื่อกระตุ้นให้กรรมการบริษัทไทยปรับปรุงการกำดับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยภายในงานจะมีนักธุรกิจและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั้งในและต่างประเทศกว่ายี่สิบท่านมาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อเสนอแนะความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของรูปแบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในระดับสากล

การกำหนดหัวข้อการประชุมในปีนี้ มาจากแนวคิดว่าโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆ ยังไม่สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เต็มที่ ซึ่งหากสามารถพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็จะมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้สูงขึ้น

ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุนหรือ องค์กรธุรกิจต่างเห็นตรงกันว่าจะช่วยสร้างให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

“ประเด็นธรรมาภิบาลถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศไทยในขณะนี้อย่างมาก การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งในภาคธุรกิจและภาคราชการ โดยต้องมีการปรับตัวในสามเรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนาธรรมาภิบาลของภาครัฐ การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ การเตรียมความพร้อมทางด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อเข้าสู่ AEC” ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ IOD กล่าว

ในงานนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษที่ครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ หลังปาฐกถาพิเศษ มีการเสวนาตลอดทั้งภาคเช้าและบ่าย ในเรื่องธรรมาภิบาลกับเศรษฐกิจในหลายแง่มุม ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย


Latest Press Release

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun มอบของขวัญให้เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Give...

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน) #คณะมนุษยศาสตร์...

นศ.สวนสุนันทา ตัวแทนประเทศไทยคว้าที่ 1 บุคลิกภาพทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.นดา เส็นบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Bwell Be The New You เป็น "คุณ" ที่ดีกว่าเดิม จัดโดย บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

Related Topics