IOD กระตุ้นกรรมการไทยปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 13:40
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--สถาบันกรรมการบริษัทไทย

IOD จัดการประชุม National Director Conference ประจำปี 2558 หัวข้อ “Re-Energizing Growth through Better Governance” เพื่อกระตุ้นให้กรรมการบริษัทไทยปรับปรุงการกำดับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยภายในงานจะมีนักธุรกิจและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั้งในและต่างประเทศกว่ายี่สิบท่านมาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อเสนอแนะความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของรูปแบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในระดับสากล

การกำหนดหัวข้อการประชุมในปีนี้ มาจากแนวคิดว่าโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆ ยังไม่สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เต็มที่ ซึ่งหากสามารถพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็จะมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้สูงขึ้น

ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุนหรือ องค์กรธุรกิจต่างเห็นตรงกันว่าจะช่วยสร้างให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

“ประเด็นธรรมาภิบาลถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศไทยในขณะนี้อย่างมาก การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งในภาคธุรกิจและภาคราชการ โดยต้องมีการปรับตัวในสามเรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนาธรรมาภิบาลของภาครัฐ การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ การเตรียมความพร้อมทางด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อเข้าสู่ AEC” ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ IOD กล่าว

ในงานนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษที่ครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ หลังปาฐกถาพิเศษ มีการเสวนาตลอดทั้งภาคเช้าและบ่าย ในเรื่องธรรมาภิบาลกับเศรษฐกิจในหลายแง่มุม ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย


Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics