ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 16, 2015 17:59
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--ครีเอทีฟ เอเจนซี่

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้าร่วมพิธีเปิดสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2015 ภายใต้หัวข้อ "Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน ซึ่งสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนาดังกล่าวขึ้น ภายใต้ การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป


Latest Press Release

เลือกรูปแบบออกกำลังกายให้เหมาะกับช่วงเวลา

ช่วงเวลาของการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดคือ ช่วงเวลาที่เราสะดวกที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลา ที่ไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้สนุกสนานไปกับการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ถ้าเราเลือกรูปแบบของการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละช่วงเวลา...

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส BBG Princess Cup 2018 ชิงถ้วยประทานพระทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ขอเชิญร่วมงานและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส "BBG Princess Cup 2018" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยสโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ณ...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษา บ.วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์...

ไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2018

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญคนไทยร่วมงาน "แสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2561" (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยววิถีไทย...

Related Topics