กรมวิชาการเกษตรเสริมองค์ความรู้ชุมชน รู้ลึกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 20, 2015 18:19
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรประสานความร่วมมือ 6 ชุมชน ภาคตะวันตก เน้นสร้างความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชป่าอย่างยั่งยืน

นายบรรจงศักดิ์ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาพันธุ์พืชให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเรื่องของทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชป่า อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาชิกในแต่ละชุมชนได้แสดงความคิดเห็น รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช" ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2558 ใน 6 ชุมชน เขตภาคตะวันตก

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ได้กำหนดจัดขึ้น 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสวนป่าทองผาภูมิ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ วัดห้วยมาลัย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ เทศบาลบ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชกับการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาพันธุ์พืช และการอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองในชุนชน


Latest Press Release

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ทดสอบมาตรฐานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ทดสอบมาตรฐานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 21 คน ณ บริษัทซันฟีด จำกัด...

Yakima Chief Hops แต่งตั้งซีเอฟโอคนใหม่ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมฮอปส์และการผลิตเบียร์

Yakima Chief Hops ผู้ผลิตและจำหน่ายฮอปส์ที่ปลูกเอง 100% แต่งตั้ง คุณฮาเวิร์ด อัลเรด เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ การแต่งตั้งครั้งนี้มีผลมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ไม่นานหลังเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคนาสายพันธุ์ใหม่...

ภาพข่าว: สสจ.นครพนม รับมอบชุดป้องกันโควิด ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรฯ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด

นายแพทย์จิณรพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางแสงอุษา ทัศคร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับมอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี...

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้บริการช่องทางบัสเลน

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน) โดยอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) อนุมัติ ซึ่งหาก...

สสว. ผนึกกำลัง 4 มหาวิทยาลัยรัฐ “ปั้น”ผู้ประกอบการให้เป็น “ดาว” เร่งขยายธุรกิจหวังกระตุ้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สสว. จับมือร่วมกับ 4 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) จาก มจพ. มช. มข. และ มอ. จัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการปั้นดาว ปี 2563” เดินหน้าพัฒนาเชิงลึก แบบครบวงจร ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจทั่วประเทศทุกระดับไม่น้อยกว่า 180 ราย...

Related Topics