อำนวย เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หวังเพิ่มทักษะผู้สอบบัญชี และเสริมความเข้มแข็งพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 20, 2015 12:41
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ไทย โดยมีภารกิจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพที่ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีความก้าวหน้าและช่วยยกพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เติบโตต่อไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพยส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การอบรมผู้สอบบัญชีระดับ ๕ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความมีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารสำนักงาน การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต การเฝ้าระวังเตือนภัยจากแหล่งต่างๆ การแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน รวมทั้งเป็นโอกาสที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นอกเหนือจากกรอบวัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการดำเนินการที่ผิดกฎหมายต่างๆ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาจากปัญหางานสอบบัญชี อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีระดับ 5 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 จำนวน 50 คน


Latest Press Release

ซอยด็อก ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก รณรงค์ให้คนเมตตาต่อสัตว์

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โดยทีม Education ร่วมจัดกิจกรรมในเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 07 ตุลาคม 2562 ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง โดยมีบูธกิจกรรมตอบคำถามและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์...

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบง่ายและถูกกฎหมายกับ Yale Logistics

ในยุคที่ชีวิตคือความไม่แน่นอน การมีรายได้ทางเดียวอาจเป็นความเสี่ยง หลายคนจึงเลือกทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้งอกเงย โดยหนึ่งในอาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ขายของออนไลน์ ซึ่งแหล่งที่ผู้คนสนใจนิยมซื้อสินค้าในปริมาณมากๆ เพื่อมาจำหน่ายก็คือ...

เคทีซีร่วมกับเศรษฐเสถียร เปิดเวทีให้น้องๆ นำเสนอโครงงานหลังปิดคอร์ส เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเวทีรับฟังการนำเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการ "เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน" โดยน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6...

โออิชิ จับมือ ไลน์แมน พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารญี่ปุ่นอร่อยหลากหลายถึงหน้าประตูบ้านแล้ววันนี้ !

ทั้งสะดวก! ทั้งอร่อย! เมื่อ "โออิชิ" (OISHI) เจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น เดินหน้าขยายช่องทางความอร่อย ล่าสุดจับมือร่วมกับ "ไลน์แมน" (LINE MAN) ผู้นำธุรกิจบริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นยอดนิยมของไทย อำนวยความสะดวกให้นักกิน และคนรักอาหารญี่ปุ่น...

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี : Reskill-Upskill หลักสูตร Customs broker for EEC -Workshop Boardgame

ทีมคณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ HUB-B ผู้เชี่ยวชาญ Boardgame จัด Workshop พัฒนา Soft skills ทักษะการคิด วางแผน เจรจาต่อรอง และเสริมแนวคิด Hard skills ด้านการวางแผน ซัพพลายเชน สำหรับธุรกิจ Freight forwarders...

Related Topics