กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 12:58
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนามขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2558 โดยมีประเด็นในการหารือ ได้แก่ ด้านพืช การระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าชั่วคราวของผลไม้ 4 ชนิดจากไทย และการพิจารณาอนุญาตนำเข้าลิ้นจี่ มะม่วง และลำไยของเวียดนาม ด้านปศุสัตว์ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไทยของเวียดนาม และการนำเสนอโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านปศุสัตว์ของเวียดนาม และการส่งออกเนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็งของเวียดนามมายังประเทศไทย ด้านประมง การจัดจัดทำความเท่าเทียมของระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกรมประมงไทย และกรมประกันคุณภาพการเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งชาติเวียดนาม

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนกฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่สำคัญของไทย-เวียดนาม และกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ทั้งนี้ สำหรับการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม ในปี 2558 ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. ประเทศไทยมีดุลการค้าสินค้าเกษตร จำนวน 5,771 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 14,277.90 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 8,507 ล้านบาท โดยมีสินค้าที่ส่งออกไป 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 2) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 3) ข้าวโพด 4) ปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง และ 5) ยางพารา


Latest Press Release

ผู้ว่าการ วว. ร่วมประชุมซุปเปอร์บอร์ดกระทรวง อว. นัดแรก ถกโจทย์พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย พร้อมนำการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ดครั้งแรก โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)...

ฮั่วเซ่งฮง เอาใจคนรักปู กลับมาอีกครั้งกับ เทศกาลปูทะเล อิ่มจุใจกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม

ร้านอาหารฮั่วเซ่งฮง เอาใจคนรักปู กลับมาอีกครั้งกับ "เทศกาลปูทะเล" อิ่มจุใจกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเนื้อปูทะเลแน่น หวาน สด ในช่วงฤดูกาลที่ปูเติบโตได้เต็มที่มากที่สุด 1 ปีมีครั้งเดียว คัดสรรเมนูความสุข พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณแล้วในราคาสุดคุ้ม...

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล คว้ามาตรฐาน MusiQuE แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนมาตรฐานศาสตร์ดนตรีของไทยเทียบชั้นนานาชาติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรโดย "MusiQuE" สถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ...

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน

นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562...

มาตรฐานทางเท้า กทม. เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของทุกคน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ปัญหาทางเท้าใน กทม. อาทิ ทางเท้าเป็นหลุมบ่อ ถูกเบียดบังโดยเสาไฟฟ้า การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอในการสร้างทางเท้าว่า กทม....

Related Topics