รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 13:54
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

"รมช.เกษตรฯ" มอบนโยบายสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรัดปฏิรูปฐานข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร /ทะเบียนเกษตรกร อย่างเร่งด่วน ควบคู่ปฏิรูปองค์กรให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความคาดหวังแก้ไขหนี้สินให้กับเกษตรกร

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทำอย่างไรจึงให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นความคาดหวังของรัฐบาลและเกษตรกรไทย" ในโอกาสการประชุมสรุปผลดำเนินการ 3 ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในระดับสูงต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนและเกษตรกร ขณะเดียวกัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในทุกกลไกของรัฐที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกระดับ รวมถึงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้วย

นายอำนวย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรฯ มีกลไกการจัดการหนี้สินเกษตรกร 5 กลไก ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการกองทุนและพัฒนาเกษตรกร 2.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ 3.คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) 4.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ 5. คณะกรรมการนโยบายและแผนกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่มีกฎหมายรองรับ และเป็นที่เชื่อมั่นของกระทรวงเกษตรฯ ว่า จะสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้ ดังนั้น กองทุนฟื้นฟูฯ จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของ คสช. รัฐบาล และเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

โดยนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 นี้ คือ การเร่งรัดปฏิรูปฐานข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร และทะเบียนเกษตรกร(ทะเบียนหนี้) อาทิ การสำรวจข้อมูลความมีอยู่จริงขององค์กรเกษตรกร การจัดกลุ่มองค์กร วางแผนพัฒนา กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และการจัดทำระเบียน (record) ข้อมูลเกษตรกรที่เตรียมชำระหนี้แทน ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

"รัฐบาลได้มีการบูรณาการแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและประชาชน ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ โดยใช้กลไกของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร สำหรับการแก้ไขหนี้สินเกษตรในส่วนของกองทุนฟื้นฟูฯ จะต้องปรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเดิมมีการขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 5 แสนราย แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงพบว่า มีอยู่ประมาณ 2 แสนกว่าราย ซึ่งเป็นตัวเลขหนี้ในระบบและนอกระบบที่ตรวจสอบแล้ว และสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศ แยกหมวดหมู่ข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน วิธีจัดการ เป้าหมาย และระบบการจัดการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กองทุนฟื้นฟูฯ ควรยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นความคาดหวังของรัฐบาลและเกษตรกรไทย คือ 1.ต้องปฏิรูปองค์กรให้มีความโปร่งใสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) โดยใช้เงินของรัฐบาลอย่างคุ้มค่า มีระบบการควบคุมภายใน มีมาตรการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างเข้มข้น 2.เป้าหมายในการฟื้นฟูหนี้ต้องชัดเจน ข้อมูลเกษตรกรต้องเป็นปัจจุบัน และ 3.การสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชน รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. ) และสถาบันวิชาการต่าง ๆ " นายอำนวย กล่าว


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics