การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 17:03
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--คอร์แอนด์ พีค

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการนำเสนอการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อประชาชนชาวไทยในรูปแบบหนังสือการ์ตูน ซึ่งการ์ตูนเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุดหนังสือและสื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่องจากหนังสือ "๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" โดยจัดจำหน่ายในราคา 25 บาท รายได้จากการจำหน่าย ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลฯ กรุงเทพฯ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงที่มาของการจัดทำหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ว่า "คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำหนังสือการ์ตูน "ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที" โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดหนังสือและสื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หนังสือการ์ตูน "ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที" เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน "ปังปอนด์" โดยนำเนื้อหาสาระที่สำคัญมาสรุปและสร้างสรรค์ให้อ่านง่ายในรูปแบบของการ์ตูน ภายในเล่มมีจำนวนทั้งหมด ๕ เรื่อง คือ เจ๋งสุดๆ นักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วมงานที่เซิร์น, ท่องดินแดนขั้วโลกใต้ ผจญภัยในแอนตาร์กติกา, eDLTV เรียนด้วยตัวเองก็เก่งได้, น่าทึ่งอุปกรณ์ไฮเทคช่วยคนพิการทำงานได้ และโซลาร์เซลล์ แสงสว่าง...นำความรู้ ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีภาพการ์ตูนที่สนุก สีสันสดใส และปิดท้ายด้วยบทสรุปสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์" ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า "คณะกรรมการโครงการ หวังว่าเด็กและเยาวชนที่ได้อ่านจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนปังปอนด์ พร้อมๆ กับการได้เรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดแทรกอยู่ตลอดเล่ม รวมทั้งเกิดความตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังทรงสนับสนุนให้เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำของโลก ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากหลายองค์กร ที่สนับสนุนการจัดทำในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่จัดส่งหนังสือให้ แก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลฯ" หนังสือการ์ตูน "ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที" ราคา ๒๕ บาท วางจำหน่ายแล้วที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและบุ๊คสไมล์ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อบริจาคได้อีกด้วย โดยเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดเดียวกับหนังสือ "๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" จำหน่ายในราคา ๔๙๙ บาท วางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำ ทั้ง ๒ เล่ม รายได้ทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลฯ


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics