กระทรวงเกษตรฯ จับมือภูฏาน สานสัมพันธ์อันดีด้านการเกษตร พร้อมแนะนำพันธุ์สุกร โคนมพันธุ์ดี และแนวทางการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูฏานเพื่อลดการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 12:51
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับ นายเลียนโป เยเช ดอร์จี (Lyonpo Yeshey Dorji) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ภูฏาน ปีพ.ศ. 2554 ได้เกิดความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ มีการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้มาหารือถึงแนวทางความร่วมมือ แผนงาน และโครงการที่จะทำร่วมกันในอนาคต เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ

โดยการหารือในครั้งนี้ ภูฏานได้ให้ความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของไทย เนื่องด้วยในปัจจุบันผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่ภูฏานผลิตได้เอง คือไข่ไก่ นอกจากนั้นเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากต่างประเทศ ภูฏานจึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคนม และการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า จึงมีความประสงค์ให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ช่วยให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งพันธุ์สุกรและพันธุ์โคนมพันธุ์ดี ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูฏานต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ในด้านการปศุสัตว์ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยในโอกาสนี้ กรมปศุสัตว์ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน และคณะ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสุกรและฟาร์มโคนม ที่ จ.ชัยนาท รวมทั้งเข้าพบผู้บริหารขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดหาแหล่งสุกรและโคนมพันธุ์ดี สำหรับนำไปขยายพันธุ์ในประเทศภูฏาน พร้อมทั้งเข้าหารือกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการด้านสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์เล็กในประเทศภูฏานด้วย

สำหรับด้านการค้าระหว่างไทยและภูฏานนั้น ภูฏานเป็นคู่ค้าในตลาดโลกอันดับที่ 132 ของไทย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 16.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 การค้ารวมมีมูลค่า 25.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 66.45 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 25.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้านการส่งออก ภูฏานเป็นตลาดส่งออกในตลาดโลกอันดับที่ 128 ของไทย ในระหว่างปี 2552-2556 การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 15.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 มีการส่งออกมีมูลค่า 25.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 70.07 โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผ้าผืน สิ่งทออื่นๆ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคหะสิ่งทอ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เป็นต้น

ขณะที่ด้านการนำเข้า ภูฏานเป็นแหล่งนำเข้าจากตลาดโลกอันดับที่ 211 ของไทย ในระหว่างปี 2552-2556 โดยการนำเข้ามีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 0.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556 มีการนำเข้ามีมูลค่า 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงร้อยละ 88.26 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics