กระทรวงเกษตรฯ จับมือภูฏาน สานสัมพันธ์อันดีด้านการเกษตร พร้อมแนะนำพันธุ์สุกร โคนมพันธุ์ดี และแนวทางการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูฏานเพื่อลดการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 12:51
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับ นายเลียนโป เยเช ดอร์จี (Lyonpo Yeshey Dorji) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ภูฏาน ปีพ.ศ. 2554 ได้เกิดความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ มีการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้มาหารือถึงแนวทางความร่วมมือ แผนงาน และโครงการที่จะทำร่วมกันในอนาคต เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ

โดยการหารือในครั้งนี้ ภูฏานได้ให้ความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของไทย เนื่องด้วยในปัจจุบันผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่ภูฏานผลิตได้เอง คือไข่ไก่ นอกจากนั้นเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากต่างประเทศ ภูฏานจึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคนม และการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า จึงมีความประสงค์ให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ช่วยให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งพันธุ์สุกรและพันธุ์โคนมพันธุ์ดี ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูฏานต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ในด้านการปศุสัตว์ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยในโอกาสนี้ กรมปศุสัตว์ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน และคณะ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสุกรและฟาร์มโคนม ที่ จ.ชัยนาท รวมทั้งเข้าพบผู้บริหารขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดหาแหล่งสุกรและโคนมพันธุ์ดี สำหรับนำไปขยายพันธุ์ในประเทศภูฏาน พร้อมทั้งเข้าหารือกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการด้านสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์เล็กในประเทศภูฏานด้วย

สำหรับด้านการค้าระหว่างไทยและภูฏานนั้น ภูฏานเป็นคู่ค้าในตลาดโลกอันดับที่ 132 ของไทย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 16.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 การค้ารวมมีมูลค่า 25.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 66.45 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 25.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้านการส่งออก ภูฏานเป็นตลาดส่งออกในตลาดโลกอันดับที่ 128 ของไทย ในระหว่างปี 2552-2556 การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 15.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 มีการส่งออกมีมูลค่า 25.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 70.07 โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผ้าผืน สิ่งทออื่นๆ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคหะสิ่งทอ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เป็นต้น

ขณะที่ด้านการนำเข้า ภูฏานเป็นแหล่งนำเข้าจากตลาดโลกอันดับที่ 211 ของไทย ในระหว่างปี 2552-2556 โดยการนำเข้ามีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 0.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556 มีการนำเข้ามีมูลค่า 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงร้อยละ 88.26 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics