กระทรวงเกษตรฯ จับมือภูฏาน สานสัมพันธ์อันดีด้านการเกษตร พร้อมแนะนำพันธุ์สุกร โคนมพันธุ์ดี และแนวทางการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูฏานเพื่อลดการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 12:51
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับ นายเลียนโป เยเช ดอร์จี (Lyonpo Yeshey Dorji) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ภูฏาน ปีพ.ศ. 2554 ได้เกิดความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ มีการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้มาหารือถึงแนวทางความร่วมมือ แผนงาน และโครงการที่จะทำร่วมกันในอนาคต เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ

โดยการหารือในครั้งนี้ ภูฏานได้ให้ความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของไทย เนื่องด้วยในปัจจุบันผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่ภูฏานผลิตได้เอง คือไข่ไก่ นอกจากนั้นเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากต่างประเทศ ภูฏานจึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคนม และการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า จึงมีความประสงค์ให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ช่วยให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งพันธุ์สุกรและพันธุ์โคนมพันธุ์ดี ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูฏานต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ในด้านการปศุสัตว์ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยในโอกาสนี้ กรมปศุสัตว์ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน และคณะ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสุกรและฟาร์มโคนม ที่ จ.ชัยนาท รวมทั้งเข้าพบผู้บริหารขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดหาแหล่งสุกรและโคนมพันธุ์ดี สำหรับนำไปขยายพันธุ์ในประเทศภูฏาน พร้อมทั้งเข้าหารือกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการด้านสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์เล็กในประเทศภูฏานด้วย

สำหรับด้านการค้าระหว่างไทยและภูฏานนั้น ภูฏานเป็นคู่ค้าในตลาดโลกอันดับที่ 132 ของไทย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 16.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 การค้ารวมมีมูลค่า 25.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 66.45 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 25.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้านการส่งออก ภูฏานเป็นตลาดส่งออกในตลาดโลกอันดับที่ 128 ของไทย ในระหว่างปี 2552-2556 การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 15.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 มีการส่งออกมีมูลค่า 25.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 70.07 โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผ้าผืน สิ่งทออื่นๆ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคหะสิ่งทอ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เป็นต้น

ขณะที่ด้านการนำเข้า ภูฏานเป็นแหล่งนำเข้าจากตลาดโลกอันดับที่ 211 ของไทย ในระหว่างปี 2552-2556 โดยการนำเข้ามีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 0.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556 มีการนำเข้ามีมูลค่า 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงร้อยละ 88.26 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้


Latest Press Release

ศรีปทุม เจ๋งสุด ม.เอกชน! คว้า10 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม DYNAMIC สุดๆตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานทางด้านวิชาการ กวาด 10 รางวัล บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

กรมวิทย์ จับมือเอกชนวิจัย มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) กำจัดยุง

ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากยุงลาย กลายเป็นปัญหาด้านระบาดวิทยาระดับโลก ซึ่ง ผลงานนวัตกรรมป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการประกาศในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2561 ล่าสุด...

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีกับที่สุดเทศกาลของขวัญแห่งปี ไทม์ ทู เซเลเบรท 2019 (Time to Celebrate 2019)

กลับมาอีกครั้ง สำหรับ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) กับแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี "ไทม์ ทู เซเลเบรท 2019" (Time to Celebrate 2019) ที่สุดของของขวัญและของตกแต่งบ้านแห่งปี ภายใต้แนวคิด "Share a Wish, Share a Gift" แชร์ความสุขด้วยหัวใจ...

ภาพข่าว: พานาโซนิค ฉลองครบรอบ 100 ปี เปิดตัวเฟสโปร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เปิดตัวเทคโนโลยี เฟสโปร ระบบกล้องวงจรปิดตรวจสอบใบหน้าใหม่ล่าสุด ของ พานาโซนิค ในฐานะที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบตรวจจับใบหน้า เวอร์ชั่นเดิมมากที่สุดถึง 110 ตัว...

บุฟเฟ่ต์วันพ่อสุขสันต์ My Dad My Hero กับช่วงเวลาอันแสนอบอุ่น ที่ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

ในวันพ่อปีนี้ ห้องอาหาร ซีซั่นนอล เทสท์ส โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ขอชวนลูกๆ ร่วมให้ของขวัญแก่คุณพ่อ โดยการพาคุณพ่อมารับประทานอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยในบรรยากาศสบายๆ กับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันและบุฟเฟต์มื้อค่ำ "My Dad My Hero" ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม...

Related Topics