มรภ.สงขลา วิจัยใช้ผงซิงค์ออกไซด์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย คว้าบทความยอดเยี่ยมประชุมวิชาการมาเลเซีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 14, 2015 13:56
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--มรภ.สงขลา

นักวิจัย มรภ.สงขลา เจ๋ง คว้าบทความยอดเยี่ยมจากที่ประชุมวิชาการประเทศมาเลเซีย หลังทดลองสังเคราะห์ผงซิงค์ออกไซด์เพื่อฆ่าเชื้ออีโคไล เผยใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมสีทาบ้าน ช่วยยับยั้งหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง "Antibacterial activity of ZnO powders preparation via sol-gel method" ในงาน Word Conference on Engineering & Applied Science (WCEAS 2015) ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และบทความวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด (Best Paper Award) ซึ่งงานวิจัยที่จัดทำขึ้นนี้เป็นการทดลองเบื้องต้นในการสังเคราะห์ผงซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เพื่อนำไปทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต หรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า อีโคไล (E. coli) ภายใต้แสงยูวี โดยการเตรียมผงซิงค์ออกไซด์ จะเตรียมด้วยกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า โซล-เจล(Sol-gel) จากนั้นนำผงซิงค์ออกไซด์ที่ได้ไปเผาด้วยเตาเผาที่อุณหภูมิต่างๆ (300 500 และ 700 องศาเซลเซียส) ซึ่งลักษณะของผงที่ได้จะเป็นทรงกลม

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้ออีโคไลของผงซิงค์ออกไซด์ พบว่า ผงซิงค์ออกไซด์สามารถฆ่าเชื้ออีโคไลได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม โดยผงซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 300 500 และ 700 องศาเซลเซียส สามารถฆ่าเชื้ออีโคไลได้เท่ากับ 83.33 93.33 และ 99.00% ภายในเวลา 20 นาที

ผศ.ดร.วีระชัย กล่าวว่า ผลการทดลองในครั้งนี้ สามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นำไปผสมในอุตสาหกรรมสีทาบ้าน เพื่อช่วยให้สีทาบ้านมีคุณสมบัติในการยับยั้งหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics