กสอ. ผนึกกำลังธนาคารรัฐ-เอกชน รุกติดปีก SMEs ไทย เสริมทัพความแข็งแกร่งรับ AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 14, 2015 14:27
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ไทย รุกหารือสถาบันการเงินทั่วประเทศ เพื่อผลักดันแนวทางขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ผ่านการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลผู้ประกอบการไปยังสถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยก่อนหน้านี้ กสอ. ได้นำร่องทำ MOU ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank) ส่งผลให้ในปี 2558 มีกิจการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วถึง 269 กิจการ คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,005.80ล้านบาท

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า นับจากนี้เหลือเวลาไม่ถึง 5 เดือน ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ กสอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้สามารถแข่งขันในตลาดเสรีได้อย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในด้านการบริการจัดการ การผลิต และการขยายกิจการ กสอ. จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหารือถึงแนวทางเพิ่มโอกาสการอนุมัติเงินทุน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ไปยังสถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม เพราะผู้ประกอบการกลุ่มนี้มี มากถึง 2.7 ล้านราย หรือคิดเป็น กว่าร้อยละ 80 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ

นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กสอ. ได้มีการทำ MOU กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในลักษณะการส่งต่อข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อขอรับสินเชื่อจาก SMEs Bank ในปี 2558 จำนวน 478 กิจการ วงเงิน 2,016 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 269 กิจการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,005.80 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มอีกจำนวน 188 กิจการ ผลจากการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านต่างๆ ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจาก กสอ. มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง กสอ. จึงได้ขยายผลโดยการดำเนินงานโดยเชิญสถาบันการเงินชั้นนำ กว่า 20 แห่ง เข้าร่วมหารือเพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs ไทย ทั้งนี้ กสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือกันในครั้งนี้ จะสามารถเป็นแกนกลาง ในการส่งต่อผู้ประกอบการไปสู่สถาบันการเงินแห่งอื่นๆ ได้มากขึ้น รวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ในการก้าวสู่ผู้นำตลาดอาเซียนในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือ


Latest Press Release

ผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 25,000 รายจากทั่วโลกนำโอกาสที่ยั่งยืนมาสู่งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 125

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ แคนตันแฟร์ ครั้งที่ 125 ดึงดูดผู้จัดแสดงกว่า 25,000 รายครอบคลุมสินค้า 51 ประเภททั้งจากจีนและต่างประเทศมาสู่เมืองกว่างโจว สำหรับงานปีนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงมากถึง 1.18 ล้านตารางเมตร จะมีการจัดแสดงสินค้าใหม่ๆ...

Hangzhou City Brain ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกในงานไอซีที เอ็กซ์โป ที่ฮ่องกง

คณะผู้แทนจากรัฐบาลเมืองหางโจวได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดง Hangzhou City Brain ที่งาน International ICT Expo ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนที่ผ่านมา โดยนับเป็นครั้งแรกที่ Hangzhou City Brain...

ภาพข่าว: สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี

สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์ทาสีให้แก่ชุมชนตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี...

เกษตรฯ เดินหน้าอบรมใช้ 3 สาร สร้างครูถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสาร

กรมวิชาการเกษตร เคลียร์แผนอบรมกลุ่มเป้าหมายใช้สารเคมี พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดีเดย์อบรมครูรุ่นแรก 24 เมษายนนี้ ผนึกกำลัง 3หน่วยงานสร้างวิทยากรเดินสายอบรมเกษตรกร และผู้รับจ้างพ่นทั่วประเทศ...

วิทยากรชั้นนำธุรกิจท่องเที่ยวบรรยายพิเศษในงาน ARIVAL Asia Pacific Event in Bangkok ดันธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

วิทยากรด้านการตลาดท่องเที่ยวภาคกิจกรรม ทัวร์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่วมเปิดประสบการณ์ชี้ประเด็นทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดิจิตอล การจัดจำหน่าย ประสบการณ์จากท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คณะวิทยากรกว่า 20...

Related Topics