กสอ. ผนึกกำลังธนาคารรัฐ-เอกชน รุกติดปีก SMEs ไทย เสริมทัพความแข็งแกร่งรับ AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 14, 2015 14:27
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ไทย รุกหารือสถาบันการเงินทั่วประเทศ เพื่อผลักดันแนวทางขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ผ่านการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลผู้ประกอบการไปยังสถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยก่อนหน้านี้ กสอ. ได้นำร่องทำ MOU ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank) ส่งผลให้ในปี 2558 มีกิจการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วถึง 269 กิจการ คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,005.80ล้านบาท

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า นับจากนี้เหลือเวลาไม่ถึง 5 เดือน ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ กสอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้สามารถแข่งขันในตลาดเสรีได้อย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในด้านการบริการจัดการ การผลิต และการขยายกิจการ กสอ. จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหารือถึงแนวทางเพิ่มโอกาสการอนุมัติเงินทุน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ไปยังสถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม เพราะผู้ประกอบการกลุ่มนี้มี มากถึง 2.7 ล้านราย หรือคิดเป็น กว่าร้อยละ 80 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ

นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กสอ. ได้มีการทำ MOU กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในลักษณะการส่งต่อข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อขอรับสินเชื่อจาก SMEs Bank ในปี 2558 จำนวน 478 กิจการ วงเงิน 2,016 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 269 กิจการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,005.80 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มอีกจำนวน 188 กิจการ ผลจากการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านต่างๆ ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจาก กสอ. มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง กสอ. จึงได้ขยายผลโดยการดำเนินงานโดยเชิญสถาบันการเงินชั้นนำ กว่า 20 แห่ง เข้าร่วมหารือเพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs ไทย ทั้งนี้ กสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือกันในครั้งนี้ จะสามารถเป็นแกนกลาง ในการส่งต่อผู้ประกอบการไปสู่สถาบันการเงินแห่งอื่นๆ ได้มากขึ้น รวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ในการก้าวสู่ผู้นำตลาดอาเซียนในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือ


Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics