ที.เอ.ซี.ซี.ปลื้ม ทำพิธีรับมอบสัญญาพันธมิตรจาก ซีพี ออลล์ ป้อนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 3, 2015 17:15
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

ที.เอ.ซี.ซี. เดินหน้าแนวคิด TODAY FOR TOMORROW กว่าทศวรรษของการร่วมพัฒนา ... สู่อนาคตอย่างยั่งยืน รับมอบสัญญาพันธมิตรธุรกิจ กับซีพี ออลล์ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชานมเย็นและกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง สำหรับเครื่องดื่มในโถกดให้กับร้านเซเว่น อีเลฟเว่นกว่า 8,500 สาขาทั่วประเทศ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด โดยนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีมอบสัญญาพันธมิตรธุรกิจ ป้อนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในโถกดให้กับร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ โดยมีสินค้าหลักตรา "เชนย่า" คือ ชานมเย็นปรุงสำเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง (สูตรลาเต้) รวมทั้งสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมพัฒนาในอนาคต โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 3 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

นายชัชชวี วัฒนสุข ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การรับมอบสัญญาในครั้งนี้ว่า "การได้มาซึ่งสัญญาพันธมิตรธุรกิจในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันกับเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ตลอดระยะเวลา 13 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ที่เริ่มจากเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ภายใต้ตราสินค้า "เชนย่า" จนกระทั่งในปี พ.ศ.2556 ที.เอ.ซี.ซี.ได้รับรางวัล Partnership Award 2013 "Best of Business Growth" จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่เซเว่น อีเลฟเว่น มอบให้กับคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานเติบโตดีเยี่ยม นับเป็นเกียรติและเป็นความภูมิใจของทีมงานที.เอ.ซี.ซี. เป็นอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย"

"การร่วมมือและการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากในการร่วมกันพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่างทีมงานของเซเว่น อีเลฟเว่น และ ที.เอ.ซี.ซี. เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่ผู้บริโภคถูกใจ คุณภาพคุ้มราคา เริ่มตั้งแต่การพัฒนาสินค้าต้นแบบในห้องแล็บ จนสำเร็จถึงมือผู้บริโภค อีกทั้งการทำการตลาดร่วมกัน โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อภายในร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น" นายชัชชวี กล่าวย้ำ

ด้วยความเป็นพันธมิตรธุรกิจ ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความแปลกใหม่แก่ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ไซรัปท็อปปิ้งชนิดซอง (Syrup Topping) ตราเซเว่นซีเล็ค ที่มีให้เลือกถึง 5 กลิ่น 5 รสชาติ คือ รสเลมอน เชอร์รี่ ลิ้นจี่ วานิลลา และเฮเซลนัท ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา นับเป็นกระบวนการทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ของบริษัท ที.เอ.ซี.ซี. และเซเว่น อีเลฟเว่นโดยผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคถูกใจ และมีคุณภาพคุ้มราคา

ด้าน นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ได้กล่าวว่า "บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด นับเป็น SMEs ที่ร่วมกับซีพี ออลล์ ที่ยึดหลักการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด Strategic Partner หรือพันธมิตรทางการค้า ทั้งในด้านของการบริหารข้อมูลลูกค้า การสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่หลากหลาย"

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สินค้าที่วางจำหน่ายในช่วงแรก ได้แก่ ชานมเย็น กาแฟ และน้ำผลไม้ เช่น น้ำพั้นซ์ น้ำแคนตาลูป เป็นต้น ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to Drink) โดยเริ่มวางจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า "เชนย่า" และได้ขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา สิงคโปร์ ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล (Functional Drink) โดยออกผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ำหนักภายใต้ตราสินค้า "วีสลิม" (VSlim) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงาม ซึ่งถือเป็นยี่ห้อแรกที่ผลิตกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ำหนักในรูปแบบกระป๋อง นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย


Latest Press Release

พาณิชย์ฯ ปลื้มงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 64 ต่างชาติแห่สั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย ผู้ซื้อต่างชาติสูงขึ้นร้อยละ 13 ดันยอดมูลค่าซื้อขายทะลุ 2,000 ล้านบาท

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64 ที่จัดขึ้นในวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ด้วยแนวคิด Thailand's Magic Hands: The Spirit...

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชายทะเลดอนสำราญ...

ธนชาตเปิดบ้านรับแชมป์ Thanachart Digital Bizz ดูงาน-อัปเดตเทรนด์ดิจิทัล

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลและการตลาดใหม่ๆ ให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019...

ภาพข่าว:สถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส อบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 3/2562...

เพลิดเพลินไปกับชุดน้ำชายามบ่ายในโลกแห่งจินตนาการจากนิทานสุดคลาสสิก ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการเปิดตัวชุดน้ำชายามบ่ายในธีม "อลิซในแดนมหัศจรรย์" ไปเมื่อช่วงต้นปีนี้ และก็ถึงเวลาที่โรงแรมบูติกหรูใจกลางเมืองอย่าง 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์...

Related Topics