ฝนหลวงปรับแผนเร่งเติมน้ำในเขื่อนในช่วง เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 6, 2015 15:54
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--กรมฝนหลวง และการบินเกษตร

จากนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้ระดมกำลังไปปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนที่ได้รับผลกระทบแทน โดยมุ่งหวังเพื่อเติมน้ำในเขื่อนให้ได้ปริมาณมากที่สุด

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รักษาราชการแทน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจากเดิมในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จะปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เลื่อนการปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน 2558 หรือจนกว่าสภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวย สำหรับในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558 ยังคงปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ สำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ง ณ ขณะนี้มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วย ได้แก่หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่,ตาก,พิษณุโลก ,นครสวรรค์,กาญจนบุรี,นครราชสีมา,อุดรธานี,ระยอง และ ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่อช่วงชิงสภาพอากาศระยะนี้ในการเพิ่มปริมาณและการกระจายตัวการตกของฝนให้ตกเหนือเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ที่ยังอยู่ในสภาวะวิกฤติในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ทั้งนี้การปฏิบัติการฝนหลวงจะต้องไม่ไปซ้ำเติมความเดือดร้อนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซึ่งทางศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจะต้องดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมาได้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อเพิ่มรัศมีของการบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทำงานประสานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงพิษณุโลก และเชียงใหม่ ในการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนที่สำคัญในภาคเหนือ เช่น เขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นต้น จากผลรายงาน การปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีฝนตกคิดเป็นร้อยละ94 ของการขึ้นปฏิบัติการ ฝนหลวง และช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำหลักที่สำคัญ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยประมาณวันละ 7 ล้านลบ.ม.ต่อวัน และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยประมาณวันละ 6 ล้านลบ.ม.ต่อวัน และเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่เขื่อนภูมิพล มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยประมาณวันละ 13 ล้านลบ.ม.ต่อวัน เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยประมาณวันละ 29 ล้านลบ.ม.ต่อวัน อย่างไรก็ตามหากสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็จะปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งจะปฏิบัติการฝนหลวงจนกว่าสภาพอากาศจะมีความชื้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมในการทำฝนได้ สามารถติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงได้ทาง application Fonluang + และfacebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


Latest Press Release

ภาพข่าว: เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับ สำนักงานเขตสวนหลวง และ กลุ่มบริษัทในเครือธนชาต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดซอยพระรามเก้า 41 ตามโครงการสวยในซอย กรุงเทพมหานคร

นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมทำความสะอาดซอยพระรามเก้า 41 ร่วมกับคณะผู้บริหารเอ็ม บี เค กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทในเครือธนชาต โดยมี นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 5จากซ้าย)...

ภาพข่าว: ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมงานสัมมนา ความรู้เรื่องตลาดความงามไทย

นางสาวอนุชนา วิชเวช ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องตลาดความงามไทย และโอกาสของเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศไทย และการเปิดตัว Japan Pavilion ในงาน ASEANbeauty 2019...

นิติศาสตร์ มธ. จัดเดินวิ่งการกุศล TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์" วันที่ 10 มี.ค. 62 กระชับสัมพันธ์พี่น้องชาวนิติศาสตร์ และร่วมสมทบทุนให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์...

ภาพข่าว: ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ฟิลิปปินส์เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ Ms.Christie Rowena C. Plantilla ผู้นำคณะผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาชน (Federation of Peoles'Sustainable Development Cooperative: FPSDC)...

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดตาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...

Related Topics