แชมป์หนูน้อยยอดนักเล่านิทานระดับประเทศ ปีที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 13, 2015 17:12
กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--

หลังจากสัญจรทั่วประเทศ โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ได้ตัวแทนหนูน้อยยอดนักเล่านิทานจากทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประกวดรอบชิงชนะเลิศของโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ภายใต้แนวคิด "10ปี สร้างสุข สร้างสมองด้วยการอ่าน" โดยเด็กที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนหนูน้อยยอดนักเล่านิทานจากแต่ละภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสามารถด้านเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ สดใส สมวัย พร้อมด้วยปฏิภาณไหวพริบ และจินตนาการสุดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราวจากนิทาน

เด็กทุกคนมีลีลา ความสามารถเฉพาะตัว และหลายคนมีแววด้านการเป็นนักเล่านิทาน ฉายความสามารถออกมาอย่างน่าทึ่ง สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ และนักเล่านิทานมืออาชีพอย่างมาก

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ "ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10" ว่า

"โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเล่านิทาน ซึ่งต่อยอดจากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้บุตรหลานในครอบครัว โดยสิ่งที่เน้นมาตลอดคือการแสดงออกที่มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 10 เราได้เห็นพัฒนาการและศักยภาพของเด็กอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการใช้ภาษา การแสดงออกอย่างมั่นใจ ซึ่งในฐานะผู้ดำเนินโครงการ รู้สึกภูมิใจที่โครงการนี้มีส่วนในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย"

ด้าน คุณสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กกล่าวถึงบทบาทของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ที่ร่วมจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีส่วนสนับสนุนการอ่านก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กไทยได้อย่างไร

"การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กๆ สามารถทำให้เด็กมีความสุข สนุกและมีจินตนาการเมื่อโตพอจะเลือกอ่านหนังสือได้เองจะมีนิสัยรักการอ่าน เพราะหนังสือคือเพื่อนโครงการนี้คือเวทีสำหรับเด็กๆที่จะมาแสดงความสามารถในการเล่านิทานให้ผู้ใหญ่ฟังแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นของเด็ก ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้พบเพื่อนใหม่จากภูมิภาคต่างๆเชื่อแน่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ"

คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงพันธกิจหลักของสถาบันอาหารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้

?"เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตที่สำคัญของไทย การปลูกฝังให้มีจิตวิญญาณความเป็นไทยก่อนที่จะถูกวัฒนธรรมตะวันตกกลืนหายไปพร้อมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้ถึงรากเหง้าของความเป็นไทยด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคืออาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเริ่มดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวของวัตถุดิบอาหารไทย ประโยชน์ของอาหารไทยตลอดจนคุณค่าของอาหารไทยอย่างถ่องแท้จนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ซึ่งในงานนี้เด็กๆ จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของอาหารไทยโบราณที่มีความเป็นมาน่าสนใจ จนสามารถนำเรื่องราวดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่านการเล่านิทานแสนสนุกได้ งานนี้ จึงเป็นงานที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆ งานหนึ่งที่ผู้ปกครองไม่ควรพลาด"

คุณสรวงมณฑ์? สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Mother&Care กล่าวถึงคอนเซปต์ของงาน "10ปี สร้างสุข สร้างสมองด้วยการอ่าน" ว่า..

"10 ปี ที่ผ่านมา เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการอ่านช่วยพัฒนาสมองของเด็กและนำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง เด็กที่ผ่านโครงการนี้เป็นหนูน้อยที่เติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่ส่งเสริมเรื่องการอ่าน และทำให้เขาได้ต่อยอดพัฒนาการจากการอ่านไปสู่ทักษะการคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ฯลฯ และที่สำคัญเราพบว่าเขาเติบโตขึ้นไปโดยมีหนังสือเป็นเพื่อน ติดเกมน้อยมากค่ะ"

การเฟ้นหา "แชมป์หนูน้อยยอดนักเล่านิทานระดับประเทศ"ในโครงการลับสมอง ประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท จัดทั้งหมด 2 วัน คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6-9 ปี ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เวลา 12.00 – 17.00 น.

พื้นที่สำหรับเด็กดีๆ กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการอ่านอย่าง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care

ผลการประกวดโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10

ประเภทเดี่ยว อายุ 6-9 ปี

· รางวัลชนะเลิศ - ด.ช.ภัทรกร ลันโทมรัตนนะ (กัปตัน) รร.กรุงเทพคริสเตียน จ.กรุงเทพฯ

· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ด.ญ.รดา ไชยวรรณ (รดา) รร. วชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ด.ญ.อัณณ์ญาดา โอฬารวรพัฒน์ (อัณ) รร. อัสสัมชัญ จ. นครราชสีมา

· รางวัลขวัญใจนักเล่านิทาน - ด.ญ.กานต์ชนิต ชุนหะศรี (ลูกจัน) รร. เซ็นต์หลุยต์ จ. ฉะเชิงเทรา

ประเภทเดี่ยว อายุ 4-6 ปี

· รางวัลชนะเลิศ - ด.ช.ปัณณทัต พันธ์พงศ์พาณิชย์ (ฟ่านฟ่าน) รร.อนุบาลทานตะวัน จ.กรุงเทพฯ

· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ด.ญ.ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ (ของขวัญ) รร.อนุบาลมณีรัตน์ จ.กรุงเทพฯ

· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ด.ช.ภวิศ ปริวัฒนศักดิ์ (สมาร์ท) รร.อนุบาลสาธิต ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

· รางวัลขวัญใจนักเล่านิทาน - ด.ญ.ไอยเรศ มนัสศรัณย์กร (พอใจ) รร.ตันตรารักษ์ จ.ชลบุรี

** ได้รับทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศฮ่องกง

Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics