ผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ตามที่มีการเสนอข่าวว่าปกปิดรายการเงินฝากของคู่สมรส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 13, 2015 17:26
กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--สำนักงาน ปปช.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวของสำนักข่าวมติชนออนไลน์และไทยรัฐออนไลน์ว่า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา แสดงรายการทรัพย์สินรายการเงินฝาก ทั้งหมด 42,051,468 บาท ขณะที่มีการแจ้งบัญชีเงินฝากทั้งหมด 10 บัญชี รวมเป็นเงิน 89,418,876 บาท โดยเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 5 บัญชี ซึ่งมีชื่อพลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นเจ้าของบัญชี มูลค่า 42,051,468 บาท เท่ากับจำนวนเงินฝากที่มีการแจ้งต่อ ป.ป.ช. และยังมีบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 อีก 5 บัญชี ซึ่งมีชื่อนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภรรยา พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นเจ้าของบัญชี รวมเงินทั้ง 5 บัญชี มูลค่า 46,995,296 บาท แต่ในการแจ้งต่อ ป.ป.ช. กลับแจ้งว่านางผ่องพรรณฯ ไม่มีทรัพย์สิน เงินฝาก นอกจากนั้น พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ได้รับตำแหน่งเป็น สนช. และต้องยื่นบัญชี ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ข้าพเจ้าขอแจ้งบัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีอำนาจลงนามสั่งจ่าย เพื่อใช้ ในกิจการของราชการ แต่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบพบว่า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา มิได้แสดงรายการเงินฝากของคู่สมรสไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้าที่ 5 แต่ก็ได้แสดงรายละเอียดรายการเงินฝากของคู่สมรสไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้าที่ 6 และได้แนบเอกสารประกอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของคู่สมรสมาพร้อมกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย กรณีจึงมิได้เป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง

ส่วนกรณีเงินฝากของกองทัพผู้ยื่นได้แสดงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจสั่งจ่ายเพื่อใช้ในกิจการของราชการแต่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากของผู้ยื่นมาในเอกสารประกอบนั้น ผู้ยื่นมิได้แสดงในรายการทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินประเภทเงินฝากของผู้ยื่นแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินถูกต้องแล้ว ประกอบกับจากการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชาและคู่สมรสแล้ว พบว่ามีทรัพย์สินและหนี้สินถูกต้องและมีอยู่จริงตามที่ผู้ยื่นได้แสดง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีพลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรณีไม่ระบุรายการเงินฝากของคู่สมรส ไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้าที่ 5 นั้น ไม่ได้เป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ส่วนกรณีเงินฝากของกองทัพ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ได้แสดงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจสั่งจ่ายเพื่อใช้ในกิจการของราชการแต่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากของตนมาในเอกสารประกอบแต่มิได้แสดงในรายการทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินประเภทเงินฝากของตนแต่อย่างใด จึงถือได้ว่า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ได้แสดงรายการทรัพย์สินถูกต้องแล้ว


Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics