ยูพีเอส ขยายบริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลก บริการรับประกันส่งถึงที่หมายช่วงเช้า ในขอบข่ายเพิ่มเติมกว่า 41,000 รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบเอเชียแปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 14, 2015 10:19
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--โอกิลวี่ พีอาร์ พับลิค รีเลชั่นส์
  • นับเป็นการขยายขอบข่ายบริการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการดำเนินธุรกิจ
  • บริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลกของยูพีเอส ให้บริการใน 65 ประเทศ คิดเป็น 91% ของจีดีพีโลก
  • ครอบคลุมพื้นที่ใหม่ ๆ ในกว่า 23,000 รหัสไปรษณีย์ทั่วเอเชียสามารถรับพัสดุส่งด่วนได้ภายในเวลา 12:00 น. และ 14:00 น. ของวัน

ยูพีเอส ขยายบริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลก ด้วยขอบข่ายพื้นที่เพิ่มเติมกว่า 41,000 รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก เพิ่มทางเลือกบริการรับประกันส่งถึงที่หมายช่วงเช้าของวันให้กับลูกค้าจากเดิมที่รับประกันเพียงถึงที่หมายก่อนสิ้นสุดวันที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายบริการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ยูพีเอสสามารถส่งพัสดุสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมทางเลือกในการส่งพัสดุขนาดเล็กแบบรับประกันเวลาถึงผู้รับได้มากกว่าผู้ให้บริการแบบครบวงจรรายอื่น ๆ พร้อมเสริมศักยภาพของยูพีเอสในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก

บริการส่งพัสดุด่วนของยูพีเอสเป็นส่วนหนึ่งของบริการ UPS Express ซึ่งรับประกันเวลาจัดส่งถึงผู้รับในวันทำการถัดไปในสามช่วงเวลาโดยรวมเวลาดำเนินพิธีการศุลกากรแล้ว บริการส่งด่วนของยูพีเอส ประกอบด้วย

• Express Plus บริการส่งด่วนถึงที่หมายช่วงเช้าของวันสู่ 27 ประเทศทั่วโลก
• Express บริการส่งด่วนถึงที่หมายเวลาเที่ยงวันสู่ 65 ประเทศทั่วโลก

• Express Saver บริการส่งด่วนถึงที่หมายก่อนสิ้นสุดวันสู่ 220 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก

ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลกของยูพีเอสจะสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่รหัสไปรษณีย์ใหม่ที่เพิ่มมาทั้งหมด ซึ่งรวมพื้นที่ใหม่ ๆ ครอบคลุมกว่า 23,000 รหัสไปรษณีย์ในตลาดเอเชียแปซิฟิก อันได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และไต้หวัน

นันโด เซซารอน ประธานยูพีเอส เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "การขยายขอบข่ายบริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลกของยูพีเอสและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเอเชียเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับลูกค้าในภูมิภาคนี้ ปัจจุบันนี้ มีธุรกิจในเอเชียจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การเพิ่มศักยภาพบริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลกจะช่วยให้ลูกค้าของเราบริหารการนำเข้าชิ้นส่วนการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั่วเอเชียได้แม่นยำยิ่งขึ้น และจากกระแสการเติบโตของอีคอมเมอร์ซในเอเชีย บริการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเอเชียได้ดียิ่งขึ้น"

บริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลกของยูพีเอสรับประกันเวลาจัดส่งถึงผู้รับในวันทำการถัดไปภายในสามช่วงเวลา คือ 10:30 น. 12:00 น. และ 14:00 น. ขึ้นอยู่กับที่หมาย ผู้บริโภคและธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้บริการนี้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับลูกค้าที่มีความต้องการเร่งด่วนในการส่งพัสดุทั่วโลก โดยบริการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 65 ประเทศ ซึ่งมีขนาดทางเศรษฐกิจรวมกันเป็นสัดส่วนถึง 91% ของจีดีพีโลก

บุนเทียม ตัน กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทยกล่าวว่า "การขยายบริการของยูพีเอสครั้งนี้ นับเป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการคาดการว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตถึง 5.6% ในปีนี้ สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกที่ 3.5% บริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลกที่รับประกันเวลาถึงที่หมายของยูพีเอสช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนขั้นตอนการผลิตได้อย่างแน่นอนยิ่งขึ้นและมีขีดความสามารถในการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในประเทศไทย ธุรกิจอีคอมเมอร์ซยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมาก การขยายบริการครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้ายูพีเอสทั่วโลกจะสามารถเข้าถึงลูกค้าในไทยได้มากขึ้น เรายังคงมุ่งลงทุนในเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในยุคที่เอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวสู่มิติใหม่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ"

ปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศกำลังขยายตัวต่อเนื่องทั่วโลก องค์การการค้าโลกประเมินว่าปริมาณการค้าทั่วโลกจะเติบโต 3.3% ในปี 2558 และ 4% ในปี 2559

การขยายบริการส่งพัสดุด่วนทั่วโลกของยูพีเอสจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศโดยเพิ่มขอบข่ายพื้นที่ให้บริการพัสดุแบบเร่งด่วนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทางเลือกในการส่งสินค้าถึงที่หมายในช่วงเช้าของวันยังช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้นแล้ว ยูพีเอสยังมีบริการอื่น ๆ อีกหลากหลายซึ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมอร์ซที่กำลังเติบโตทั่วโลกอีกด้วย

บริษัทไฮเทค ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิต คือลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดของบริการส่งพัสดุด่วนของยูพีเอส โดยเฉพาะธุรกิจไฮเทคซึ่งมีสภาวะการดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และมีการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุดชะงัก บริการส่งพัสดุด่วนของยูพีเอสจะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถดำเนินขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการ

พื้นที่รหัสไปรษณีย์ใหม่ที่เพิ่มเติมครั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บางส่วนอยู่ในยุโรปและแคนาดาซึ่งมีพื้นที่ให้บริการอย่างทั่วถึงอยู่แล้ว นอกจากนั้น ยังครอบคลุมพื้นที่ใหม่ ๆ ในลาตินอเมริกา อนุทวีปอินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

เกี่ยวกับยูพีเอส

ยูพีเอส เป็นผู้นำโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชั่นต่างๆ ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และเฟรท บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารโลกของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยูพีเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า และให้บริการในกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก ค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ UPS.com หรือบล็อก longitudes.ups.com หรือติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับยูพีเอสได้ที่ pressroom.ups.com /RSS


Latest Press Release

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย อำนวยความสะดวกพนักงานเช่ารถโดยสารเหมาคัน ช่วยเหลือพนักงานท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19

เซี่ยงไฮ้ (สำนักข่าวซินหัว) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เบสท์ เอ็กซ์เพรส หนึ่งในบริษัทโลจิสติกส์ภายใต้การดูแลของ “เบสท์ อิงซ” หรือ NYSE: BEST ในมณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ได้มีการเช่ารถโดยสารแบบเหมาคัน จำนวน 2...

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนเพื่อบรรเทาวิกฤตโคโรนาไวรัส หรือ COVID19

ในขณะที่จีนยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส(2019-nCoV) BEST Inc.(เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือจัดหาทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการตอบสนองในครั้งนี้ เบสท์...

ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ-ชุมชนสานต่อโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

อาคเนย์เอาใจคนโสด ส่งแผนประกันโดนใจ ไม่ว่าโสดสายไหนก็แฮปปี้

ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ให้คนโสดเฉิดฉายกว่าใคร เพราะอาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน รู้ใจ ส่ง 4 แผนประกันที่เข้าใจความต้องการของคนโสดโดยเฉพาะ ให้ประชากรชาวโสด สดใสซาบซ่ากว่าที่เคย ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ ไร้กังวล ไม่ว่าจะโสดสายไหนก็แฮปปี้...

มูลนิธิคาราบาว มอบทุนช่วยเหลือศิลปินอาวุโส สานต่ออุดมการณ์ช่วยเหลือสังคม

มูลนิธิคาราบาว ยึดมั่นเจตนารมณ์สร้างสรรค์สังคม มอบทุนช่วยเหลือแก่ศิลปินอาวุโส ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 15 ทุน รวม 750,000 บาท...

Related Topics