เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระดับแนวหน้าในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 16:59
โตเกียว--(บิสิเนส ไวร์)--11 ธ.ค. 2558
  • ตั้งบนทำเลที่มีความเสี่ยงต่ำจากน้ำท่วม พร้อมรองรับการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของ เอ็นทีที (NYSE: NTT) ประกาศเปิดตัวศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 38,000 ตารางเมตร เทียบเท่าตู้แร็คจำนวน 1,400 ตู้ ทำให้ศูนย์ข้อมูล(Data Center) แห่งนี้ขึ้นแท่นเป็นศูนย์ข้อมูลระดับแนวหน้าในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลนี้เป็นอาคารสูง 4 ชั้นซึ่งใช้เงินลงทุน 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ มากกว่า 1,100 ล้านบาท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเป็นศูนย์ข้อมูล(Data Center) แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (The Board of Investment of Thailand: BOI) ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ นี้ ใช้นวัตกรรมล้ำสมัยที่มีความน่าเชื่อถือสูง ประกอบกับจุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก เพื่อให้บริการ NexcenterTM Data Center ศูนย์ข้อมูลมาตรชั้นนำระดับโลกของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งโดดเด่นทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มบริษัทองค์กร

ข้อได้เปรียบของศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center
  • ศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัยและยากต่อการเกิดน้ำท่วม และห่างไกลจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ยากต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4 เมตร พร้อมกำแพงกั้นน้ำสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4.7 เมตรตั้งล้อมรอบอาคารและอาณาเขตทั้งหมด เพื่อรับประกันความปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งห่างไกลจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง

  • ความน่าเชื่อถือระดับแนวหน้า ที่พร้อมรองรับการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

ศูนย์ข้อมูลทำงานบนระบบไฟฟ้าแบบ dual-path พร้อมระบบสำรองไฟฟ้าซึ่งรับประกันการจ่ายไฟฟ้า 99.9999% เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เช่นเดียวกับระบบปรับอากาศแบบ N+1 อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและสถาปัตยกรรมทางไอทีได้ตามความต้องการของบริษัทและองค์กรต่างๆที่ต้องการโซลูชั่นที่มีความแม่นยำสูง โดยมีการเปิดกว้างในการเชื่อมต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโดยเสรี (Carrier-neutral) ซึ่งเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถติดตั้งจุดเชื่อมโยงให้บริการเครือข่ายได้ ศูนย์ข้อมูล(Data Centre) แห่งใหม่ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ นี้เหมาะกับการทำงานของสถาบันการเงินที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ตลอดจนระบบงานหลักขององค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการสำรองข้อมูล

  • สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ครบครันเพื่อรองรับ BCP (Business Continuity Planning: BCP)

ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้ให้บริการพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้งพลังงานสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินให้กับลูกค้า โดยสำนักงานดังกล่าวผนวกรวมเข้ากับศูนย์ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเหมาะกับการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Sub-region: GMS) ยังคงสามารถดึงดูดความสนใจจากองค์กรทั่วโลกได้เป็นอย่างดี โดยสถาบันการเงินต่างๆ และบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยต่างมีความต้องการศูนย์ข้อมูล(Data Center) ภายนอกเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมด้านไอซีทีขององค์กร ศูนย์ข้อมูล(Data Center)ที่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นี้ พร้อมนำเสนอการรับประกันด้าน BCP ที่ได้รับการยกระดับเพื่อรับมือการเกิดน้ำท่วมและเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่คาดคิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นตามย่านเมืองใหญ่ของประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยศูนย์ข้อมูล(Data Center) แห่งใหม่ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ มีข้อได้เปรียบจากการได้รับการดูแลจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก Digital Port Asia Ltd. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานที่มีความชำนาญในการบริหารจัดการและออกแบบศูนย์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมทางไอทีของแต่ละองค์กร

สำหรับแผนการในอนาคต เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ มีแผนยกระดับบริการศูนย์ข้อมูลและไอซีทีโซลูชั่นส์อื่นๆให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายชั้นนำ Global Tier-1 IP อย่าง Arcstar Universal OneTM   VPN ซึ่งครอบคลุมถึง 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัย 140 แห่งทั่วโลก โซลูชั่นของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัท เอ็นทีที ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA

ข้อมูลการติดต่อ:
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
(Mr.) Yuichiro Iwahashi, (Mr.) Hiroshi Seo, (Ms.) Ayu Tsuruta
แผนกบริการคลาวด์
โทร. +81 3 6733 9521
อีเมล: wg-cl@ntt.com
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: (66) 2236-7227
โทรสาร: (66) 2636-2700
URL: http://www.th.ntt.com
อีเมล: info@ntt.co.th (Thai and English) , info-j@ntt.co.th (Japanese)

Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics