วธ.ระดมสมองทำแผนของบปี 2560 ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ใช้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม 9 จุดเน้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 08:51
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสังกัด วธ. ผู้บริหารจากสำนักงบประมาณร่วมประชุมเมื่อเร็วๆนี้ว่า รัฐบาลมีข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้สอดคล้องตาม 6 กรอบนโยบาย อาทิ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2558 - 2577 และร่างทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 รวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และการบูรณาการจัดทำงบประมาณในมิติพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

นายวีระ กล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และเน้นย้ำให้กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และยึดกรอบนโยบายสำคัญ อาทิ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของคนในชาติและสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การดำเนินงานตามนโยบายปี 2560 จะมี 9 จุดเน้น 1.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 3.ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ อาทิ สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.พัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.นำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ อาทิ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 7.ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 8.พัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนำภาพลักษณ์ไทยสู่สากล ได้แก่ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล และ 9.พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม อาทิ พัฒนากฎหมายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งหมดคือกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 ของ วธ.


Latest Press Release

งานวิ่งการกุศล ชวนเพื่อนวิ่ง...ยิ่งให้ ยิ่งได้

ขอเชิญร่วมสมัครวิ่งการกุศล "ชวนเพื่อนวิ่ง...ยิ่งให้ ยิ่งได้" ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อระดมทุนจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคาร 20 ชั้น(ชั้น 19)...

MTI JOY BIO CELLULOSE MASK นวัตกรรมแห่งการบำรุง ฟื้นฟูผิว

แผ่นมาส์กด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพจากน้ำมะพร้าวหมักเป็นวุ้น ที่ช่วยให้เกิดคุณสมบัติแนบสนิทกับผิวหน้า ผสานด้วย Bifida Ferment Lysate Bacteria และได้รับความชุ่มชื้นจาก Hyaluronic Acid น้ำมันดอกกะดังงา Cananga odorata Flower Oil...

อลังการ แกรนด์ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์แบบจัดเต็ม จัดหนัก

92 คาเฟ่ ห้องอาหารนานาชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ จัดขบวนซีฟู๊ดแบบอลังการ เพื่อแสดงความขอบคุณให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน ที่ใช้บริการ 92 คาเฟ่ มาโดยตลอด โดยขบวนซีฟู๊ดนี้เริ่มจาก ขาปูอลาสก้า กุ้ง หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์ ตัวโต หอยนางรม หอยหวาน...

สุดยอดศึกมวยเดือดกลางกรุง ! เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เอาใจคอมวยไทย-เทศ ชมเชียร์ MBK CENTER FIGHT NIGHT ทุกพุธสิ้นเดือน MBK CENTER WORLD FIGHT ทุกศุกร์สิ้นเดือน

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนชมฟรี 2 ศึกมวยรายการใหญ่ ทั้งมวยไทยและนานาชาติ เชียร์มันส์ทุกวันพุธและวันศุกร์สิ้นเดือน โดยตารางการแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคมนี้ของกิจกรรม "MBK CENTER WORLD FIGHT" ที่มีหลากหลายการแข่งขันศิลปะการป้องกันตัวแบบผสม Mixed...

บลูพอร์ต หัวหิน ชวนทุกท่านมา อิ่มฟิน กินคุ้ม กับงาน บลูพอร์ต สวรรค์นักกิน (BL?PORT THE PORT OF DINING) รวมร้านเด็ด โปรแรง ให้อิ่มฟินกันฟรีๆ 16 ก.ค. 31 ส.ค. นี้ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์

บลูพอร์ต หัวหิน ชวนทุกท่านมา อิ่มฟิน กินคุ้ม กับงาน "บลูพอร์ต สวรรค์นักกิน" (BLÚPORT THE PORT OF DINING) รวมร้านเด็ด โปรแรง ให้อิ่มฟินกันฟรีๆ พร้อมกิจกรรม Eating Challenge แข่งกินครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองหัวหิน 16 ก.ค. – 31 ส.ค. นี้ ณ...

Related Topics