รมว.พม. รับมอบผ้าห่มกันหนาว ๑๐,๐๐๐ ผืน จากหอการค้าไทยจีน พร้อมเตรียมส่งมอบให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 19:45
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๓ ธ.ค.๕๘) เวลา ๑๒.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี "การรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน รวมน้ำใจ ต้านภัยหนาว" จากนายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย - จีน เป็นประธานฝ่ายส่งมอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย - จีน จำนวน ๑๓ ท่าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า การจัดพิธีการรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน จากหอการค้าไทย-จีน ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยเหลือกันดูแลสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งอยู่ในความช่วยเหลือดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เป็นองค์กรหลักทางสังคมของภาครัฐ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยใช้ผ้าห่มกันหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้ง เป็นการสร้างกำลังใจสำคัญที่ได้มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตนและคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจะไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวเขาที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เนื่องจากขณะนี้ มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน มามอบให้กับชาวเขาในพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอขอบคุณอย่างยิ่งในเจตนารมณ์ของหอการค้าไทย-จีน ที่ได้มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือดูแลสังคมด้วยดีเสมอมา ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวนมากจากหอการค้าไทย-จีน นับว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณที่จำกัด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถบริจาคเครื่องห่มกันหนาวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้ในวันและเวลาราชการ ที่ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ โทร ๐-๒๖๕๙-๖๒๗๐-๓, ๐-๒๖๕๙-๖๒๗๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๕๕๔๓


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics