กลุ่มสยามกลการ ลงนามกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง โครงการสถาบันวงดุริยางค์ พัฒนาวงการดนตรีในเมืองไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 14:48
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--Siam Motors

เพื่อเป็นการสนับสนุนดนตรีศึกษาแก่นักเรียนไทย ให้มีทักษะ และพัฒนาการด้านดนตรีชั้นสูงที่เกิดจากแรงบันดาลใจทางดนตรีของ ดร.ถาวร พรประภา ที่ฝันอยากเห็นเมืองไทยเป็นเมืองแห่งดนตรี หรือเวียนนาตะวันออก และต้องการเผยแพร่ดนตรีศึกษาแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ และปี 1996 ได้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพราะเชื่อว่า ดนตรีนั้น มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตทุกคนไม่ว่า จะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออายุที่แตกต่างกันหรือไม่

ความสำเร็จของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ได้สร้างชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงแก่วงการดนตรีศึกษาในเมืองไทย จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน "ยามาฮ่า มิวสิค เวิลด์วาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม" ประเทศญี่ปุ่น ที่ปูพื้นฐานดนตรีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับผู้ใหญ่ ก้าวสู่การเป็นนักดนตรีระดับมืออาชีพ ส่งผลให้โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า เติบโตขยายธุรกิจโรงเรียนดนตรีไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และต่างจังหวัด 90 แห่งทั่วประเทศ รองรับความต้องการของนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2014 ได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อโรงเรียนดนตรียามาฮ่า หรือ Yamaha Music School

ในปี 2016 ครบรอบ 50 ปี "โรงเรียนดนตรียามาฮ่า" ในเมืองไทย กลุ่มสยามกลการ และสยามดนตรียามาฮ่า โดย ดร.พรเทพ พรประภา สืบทอดเจตนารมย์ด้านดนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีในเมืองไทยที่พบว่าเยาวชนไทย จำนวนมากมีความสนใจศึกษาด้านดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดนตรีประเภทวงดุริยางค์ [Marching Band] เพื่อพัฒนาวงการดนตรี พัฒนาฝีมือนักดนตรีของไทย พัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี และโชว์ศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานดนตรีก้าวสู่ความเป็นสากล และเวทีดนตรีระดับโลก

จากเหตุผลหลักของกลุ่มสยามกลการ โดย ดร.พรเทพ พรประภา และครอบครัวพรประภา ได้มีแนวคิดในการริเริ่มปรึกษาเรื่องการพัฒนาดนตรีออเคสตร้า และวงดุริยางค์ในเมืองไทย ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทำการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดตั้งโครงการสถาบันวงดุริยางค์ [Orchestra Academy] วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด ได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งของพื้นที่สยามคันทรีคลับพัทยา จำนวน 51 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา และกลุ่มสยามกลการ มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 60 ล้านบาทแก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อก่อสร้างสถาบันวงดุริยางค์ พร้อมกับสนับสนุนเครื่องดนตรียามาฮ่า และเครื่องปรับอากาศไดกิ้น เปิดโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนทั่วประเทศ ได้มาเรียนรู้ด้านวงดุริยางค์กับวาทยากร ระดับโลก พร้อมฝึกฝนทักษะด้านดนตรีแบบตัวต่อตัว [Private Lesson] และทักษะการบรรเลงรวมวงกับนักดนตรีมืออาชีพ ก้าวสู่ความเป็นสากล นอกจากนี้ สถาบันแห่งนี้ ได้มีการออกแบบด้านอะคูสติก และการใช้พื้นที่ดนตรีศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด รองรับกิจกรรมทุกรูปแบบทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารสัมมนาของมหาวิทยาลัย [University Seminar House] ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และจัดค่ายดนตรี [Music Camp] อาทิ ค่าย Marching Band, ค่ายดนตรีแจ๊ส, ค่ายดนตรีสมัยนิยม, ค่ายดนตรีไทย, ค่ายอบรมการสอนดนตรีเด็ก, การประพันธ์ดนตรี [Improvisation], สัมมนา ด้านดนตรี เป็นต้น

ที่สำคัญ กิจกรรมดนตรีทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น ณ สถาบันวงดุริยางค์แห่งนี้ มั่นใจว่าจะพัฒนาศักยภาพดนตรีเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีดนตรีในระดับสากล และสู่จุดหมายเดียวกันในการสร้างโลกใบนี้ ให้มีแต่เสียงเพลงเหมือนกับความฝันของ ดร.ถาวร พรประภา ที่อยากให้เมืองไทย เป็นเมืองแห่งดนตรี เป็นเวียนนาตะวันออก

ประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามกลการ จำกัด
โทร.02-215-0830-50 ต่อ 1471,1475

Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics