กลุ่มสยามกลการ ลงนามกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง โครงการสถาบันวงดุริยางค์ พัฒนาวงการดนตรีในเมืองไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 14:48
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--Siam Motors

เพื่อเป็นการสนับสนุนดนตรีศึกษาแก่นักเรียนไทย ให้มีทักษะ และพัฒนาการด้านดนตรีชั้นสูงที่เกิดจากแรงบันดาลใจทางดนตรีของ ดร.ถาวร พรประภา ที่ฝันอยากเห็นเมืองไทยเป็นเมืองแห่งดนตรี หรือเวียนนาตะวันออก และต้องการเผยแพร่ดนตรีศึกษาแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ และปี 1996 ได้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพราะเชื่อว่า ดนตรีนั้น มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตทุกคนไม่ว่า จะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออายุที่แตกต่างกันหรือไม่

ความสำเร็จของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ได้สร้างชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงแก่วงการดนตรีศึกษาในเมืองไทย จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน "ยามาฮ่า มิวสิค เวิลด์วาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม" ประเทศญี่ปุ่น ที่ปูพื้นฐานดนตรีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับผู้ใหญ่ ก้าวสู่การเป็นนักดนตรีระดับมืออาชีพ ส่งผลให้โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า เติบโตขยายธุรกิจโรงเรียนดนตรีไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และต่างจังหวัด 90 แห่งทั่วประเทศ รองรับความต้องการของนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2014 ได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อโรงเรียนดนตรียามาฮ่า หรือ Yamaha Music School

ในปี 2016 ครบรอบ 50 ปี "โรงเรียนดนตรียามาฮ่า" ในเมืองไทย กลุ่มสยามกลการ และสยามดนตรียามาฮ่า โดย ดร.พรเทพ พรประภา สืบทอดเจตนารมย์ด้านดนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีในเมืองไทยที่พบว่าเยาวชนไทย จำนวนมากมีความสนใจศึกษาด้านดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดนตรีประเภทวงดุริยางค์ [Marching Band] เพื่อพัฒนาวงการดนตรี พัฒนาฝีมือนักดนตรีของไทย พัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี และโชว์ศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานดนตรีก้าวสู่ความเป็นสากล และเวทีดนตรีระดับโลก

จากเหตุผลหลักของกลุ่มสยามกลการ โดย ดร.พรเทพ พรประภา และครอบครัวพรประภา ได้มีแนวคิดในการริเริ่มปรึกษาเรื่องการพัฒนาดนตรีออเคสตร้า และวงดุริยางค์ในเมืองไทย ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทำการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดตั้งโครงการสถาบันวงดุริยางค์ [Orchestra Academy] วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด ได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งของพื้นที่สยามคันทรีคลับพัทยา จำนวน 51 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา และกลุ่มสยามกลการ มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 60 ล้านบาทแก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อก่อสร้างสถาบันวงดุริยางค์ พร้อมกับสนับสนุนเครื่องดนตรียามาฮ่า และเครื่องปรับอากาศไดกิ้น เปิดโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนทั่วประเทศ ได้มาเรียนรู้ด้านวงดุริยางค์กับวาทยากร ระดับโลก พร้อมฝึกฝนทักษะด้านดนตรีแบบตัวต่อตัว [Private Lesson] และทักษะการบรรเลงรวมวงกับนักดนตรีมืออาชีพ ก้าวสู่ความเป็นสากล นอกจากนี้ สถาบันแห่งนี้ ได้มีการออกแบบด้านอะคูสติก และการใช้พื้นที่ดนตรีศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด รองรับกิจกรรมทุกรูปแบบทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารสัมมนาของมหาวิทยาลัย [University Seminar House] ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และจัดค่ายดนตรี [Music Camp] อาทิ ค่าย Marching Band, ค่ายดนตรีแจ๊ส, ค่ายดนตรีสมัยนิยม, ค่ายดนตรีไทย, ค่ายอบรมการสอนดนตรีเด็ก, การประพันธ์ดนตรี [Improvisation], สัมมนา ด้านดนตรี เป็นต้น

ที่สำคัญ กิจกรรมดนตรีทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น ณ สถาบันวงดุริยางค์แห่งนี้ มั่นใจว่าจะพัฒนาศักยภาพดนตรีเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีดนตรีในระดับสากล และสู่จุดหมายเดียวกันในการสร้างโลกใบนี้ ให้มีแต่เสียงเพลงเหมือนกับความฝันของ ดร.ถาวร พรประภา ที่อยากให้เมืองไทย เป็นเมืองแห่งดนตรี เป็นเวียนนาตะวันออก

ประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามกลการ จำกัด
โทร.02-215-0830-50 ต่อ 1471,1475

Latest Press Release

กมธ. วิทย์ฯ หนุน "โคราชโมเดล" เทงบวิจัยแก้จน ดันโครงการ "อีสานวากิว" พร้อมเร่งแก้ราคามันตกต่ำ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไขข้อข้องใจการทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสมีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลี ผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์...

“Mini Motor show” ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “Mini Motor show” นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีสุดว้าว จากค่ายรถยนต์ BMW, MG, Nissan ฯลฯ พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเมื่อจองรถภายในงานนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย พบกับรถยนต์รุ่นใหม่ ในงาน...

ชวนคุณแม่จูงมือคุณลูก ช้อปอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวัล ทรูโชว์อัจฉริยภาพเครือข่าย True5G ส่งหุ่นยนต์สุดล้ำ ลุยภารกิจงาน "Amarin Baby & Kids Fair"

กลุ่มทรู ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G จัดพาเหรดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติภารกิจเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณแม่ชวนลูกมาช้อป ในงาน "Amarin Baby & Kids Fair" ครั้งที่ 17 ยกระดับงานแฟร์ให้ทันสมัยในแนวคิด New Normal Exhibition...

สาธิตกรุงเทพธนฯ แนะนำ 5 แอปฯ น่าใช้ ตัวช่วยให้การเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

เมื่อการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากการเขียนลงบนกระดาษ ก็เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแทน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตอย่างเข้มข้นแล้ว...

Related Topics