รมว.พม. กำชับ พอช. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามการแก้ปัญหาทุจริตในโครงการบ้านมั่นคง โดยเฉพาะกรณีสหกรณ์เคหสถานชุมชนก้าวหน้า จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 19:41
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๙๖/๒๕๕๗-๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกัน ปัญหาดังกล่าว

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กรณี สมาชิกเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลองในพื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม ลาดพร้าว บางเขน และหลักสี่ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง ได้รวมตัวกันที่ สน.ทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรี หลังจากได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยมีการดำเนินงานที่มีความไม่โปร่งใสและส่อไปในทางทุจริต ตนได้กำชับให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยเฉพาะกรณีสหกรณ์เคหสถานชุมชนก้าวหน้า จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการใช้เงินผิดประเภท ซึ่งประธานสหกรณ์ฯ ต้องนำเงินเกือบ ๓ ล้านบาท มาคืนให้แก่ พอช. หากยังไม่สามารถนำเงินมาคืนได้ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทาง พอช. จะส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป เพราะเป็นงบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าว จำนวนกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ชำระหนี้กับกรมธนารักษ์และสหกรณ์ฯ จากข้อมูลเบื้องต้นการคัดค้านโครงการบ้านมั่นคงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบ้านเช่าที่ไม่ยอมขยับบ้าน เนื่องจากถูกลดพื้นที่ ส่งผลให้สหกรณ์ฯ ประสบปัญหาหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ซึ่ง พอช. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปดำเนินการสอบทานระบบบัญชีทั้งหมด โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจึงจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูต่อไป ส่วนกรณีการกล่าวหาผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุตจริตในโครงการบ้านมั่นคงนั้น ทาง พอช. พร้อมที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อความสุจริตและโปร่งใสในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พอช. ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับผู้มีรายได้น้อยที่ปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics