พม. พร้อมเป็นจุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ #สมเด็จพระสังฆราช# ๑๖ ธ.ค. ๕๘ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 11:35
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๐ ธ.ค.๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้น การซ้อมครั้งที่ ๓ เตรียมความพร้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ซึ่งเป็นพื้นที่จุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามเส้นทางจริงของขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้กำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้องดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในพื้นที่จุดพักขบวนฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยการซ้อมใหญ่ครั้งที่๓ ในวันนี้ ภาพรวมของการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ ทั้งนี้ ตนขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ที่ร่วมกันทำงานได้เรียบร้อยดี อย่างไรก็ตาม ตนกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เก็บรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน มีระบบแบบแผนงานที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๑๖ ธ.ค. ๕๘) สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

นายไมตรี กล่าวว่า สำหรับการซ้อมครั้งที่ ๓ ในวันนี้ ขบวนฯ ได้เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหารมาหยุดพัก ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เมื่อเวลา ๐๙.๐๕ น. ก่อนเคลื่อนต่อไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งขบวนฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ทหาร ตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒๔ คน ประชาชนที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๔ คน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายประสานงาน/ต้อนรับ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ามามี ส่วนร่วมในโอกาสสำคัญยิ่งในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.พม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) การเคหะแห่งชาติ(กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

"การซ้อมใหญ่ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเป็นไปตามแผนที่เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ ซึ่งการซักซ้อมครั้งนี้

มีการจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ จำนวน ๑ จุด และมีการจัดเตรียมซุ้มสักการะเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าประตูกระทรวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ ในการแวะพักที่กระทรวงฯ ประมาณ ๑๕ นาที ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมแผนการอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด สำหรับวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุด" นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

บทเรียนเรื่องความยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน

ส่วนหนึ่งของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเฮงเค็ลในปีนี้ พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียน 3 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและชลบุรี เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...

ภาพข่าว: วิศวะ ฯ จุฬา ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการ เรื่องโอโซน เรื่องของเรา ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"...

สุดยอด มทร.ธัญบุรี กวาด 14 รางวัลใหญ่ เวทีวิจัยนานาชาติ

จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับเวทีนานาชาติ ในงาน "10th International Exhibition of Inventions (IEI) and 3rd World Invention and Innovation Forum...

ภาพข่าว: พร็อพทูมอร์โรว์ ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา กรุงเทพจตุรทิศ เรื่อง ผ่า ! ผังเมืองใหม่พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่เครือ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ได้จัดเสวนาประจำปี 2561 "กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า ! ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก"...

ผลิตภัณฑ์จากไต้หวันสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 แผนกเศรษฐกิจและการค้า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำสินค้าจากร้านค้าเก่าแก่จากเกือบทุกเมืองจากไต้หวันมาออกนำแสดงในงาน Taiwan Expo...

Related Topics