พม. พร้อมเป็นจุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ #สมเด็จพระสังฆราช# ๑๖ ธ.ค. ๕๘ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 11:35
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๐ ธ.ค.๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้น การซ้อมครั้งที่ ๓ เตรียมความพร้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ซึ่งเป็นพื้นที่จุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามเส้นทางจริงของขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้กำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้องดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในพื้นที่จุดพักขบวนฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยการซ้อมใหญ่ครั้งที่๓ ในวันนี้ ภาพรวมของการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ ทั้งนี้ ตนขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ที่ร่วมกันทำงานได้เรียบร้อยดี อย่างไรก็ตาม ตนกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เก็บรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน มีระบบแบบแผนงานที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๑๖ ธ.ค. ๕๘) สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

นายไมตรี กล่าวว่า สำหรับการซ้อมครั้งที่ ๓ ในวันนี้ ขบวนฯ ได้เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหารมาหยุดพัก ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เมื่อเวลา ๐๙.๐๕ น. ก่อนเคลื่อนต่อไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งขบวนฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ทหาร ตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒๔ คน ประชาชนที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๔ คน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายประสานงาน/ต้อนรับ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ามามี ส่วนร่วมในโอกาสสำคัญยิ่งในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.พม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) การเคหะแห่งชาติ(กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

"การซ้อมใหญ่ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเป็นไปตามแผนที่เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ ซึ่งการซักซ้อมครั้งนี้

มีการจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ จำนวน ๑ จุด และมีการจัดเตรียมซุ้มสักการะเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าประตูกระทรวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ ในการแวะพักที่กระทรวงฯ ประมาณ ๑๕ นาที ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมแผนการอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด สำหรับวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุด" นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

MAMONDE 2018 HOLIDAY COLLECTION #GLOWING GARDEN

มามอนด์ขอต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและรอยยิ้มที่กำลังจะมาถึง ด้วยคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ 2018 HOLIDAY COLLECTION GLOWING GARDEN! ชุดของขวัญสุดพิเศษจากMAMONDE ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสวนสวย ที่ถูกแต่งแต้มให้สว่างสดใส...

สถาปนิกสยามฯ จัด ASA RUN คึกคัก ผู้สมัครกว่า 5 พันร่วมวิ่งเปลี่ยนโลก

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เป็นประธานเปิดงาน ASA RUN 2018 (อาษารัน 2018 ) : Green Running Design ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมมือกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ASASA)...

เอ็นทีที คอม จัดกิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม CSR โดยร่วมกับค่ายดำน้ำมุสลิมสัตหีบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี นำโดยนายมานาบุ คาฮาระ ประธานบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด...

ภาพข่าว: TM สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริหาร นางสุนทรี จรรโลงบุตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM...

ซีอีโอ เพอร์เฟค เวิลด์ ร่วมประชุม 2018 World Internet Conference ณ เมืองอู่เจิ้น มณฑลเจ้อเจียง

- ดร.โรเบิร์ต หง เซียว ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่งานนี้ การประชุม World Internet Conference ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่เมืองอู่เจิ้น มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา...

Related Topics