พม. พร้อมเป็นจุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ #สมเด็จพระสังฆราช# ๑๖ ธ.ค. ๕๘ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 11:35
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๐ ธ.ค.๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้น การซ้อมครั้งที่ ๓ เตรียมความพร้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ซึ่งเป็นพื้นที่จุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามเส้นทางจริงของขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้กำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้องดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในพื้นที่จุดพักขบวนฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยการซ้อมใหญ่ครั้งที่๓ ในวันนี้ ภาพรวมของการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ ทั้งนี้ ตนขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ที่ร่วมกันทำงานได้เรียบร้อยดี อย่างไรก็ตาม ตนกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เก็บรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน มีระบบแบบแผนงานที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๑๖ ธ.ค. ๕๘) สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

นายไมตรี กล่าวว่า สำหรับการซ้อมครั้งที่ ๓ ในวันนี้ ขบวนฯ ได้เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหารมาหยุดพัก ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เมื่อเวลา ๐๙.๐๕ น. ก่อนเคลื่อนต่อไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งขบวนฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ทหาร ตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒๔ คน ประชาชนที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๔ คน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายประสานงาน/ต้อนรับ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ามามี ส่วนร่วมในโอกาสสำคัญยิ่งในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.พม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) การเคหะแห่งชาติ(กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

"การซ้อมใหญ่ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเป็นไปตามแผนที่เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ ซึ่งการซักซ้อมครั้งนี้

มีการจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ จำนวน ๑ จุด และมีการจัดเตรียมซุ้มสักการะเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าประตูกระทรวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ ในการแวะพักที่กระทรวงฯ ประมาณ ๑๕ นาที ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมแผนการอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด สำหรับวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุด" นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics