Yahoo เผยความคืบหน้าล่าสุดเรื่องแผนการแยกหุ้น Alibaba Group

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 14:48
ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย--(บิสิเนส ไวร์)--9 ธ.ค. 2558

Yahoo! Inc. (NASDAQ: YHOO) ประกาศว่า หลังจากที่ได้ทบทวนและพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะระงับการเดินหน้าแผนการที่อยู่ในระหว่างพิจารณาและประกาศไปเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ว่า บริษัทจะขายหุ้นส่วนที่เหลือที่บริษัทถืออยู่ใน Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) จากนี้ไป คณะกรรมการบริหารจะประเมินตัวเลือกโครงสร้างการทำธุรกรรมเพื่อแยกหุ้น Alibaba โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่การแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ

ในการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ สินทรัพย์และหนี้สินของ Yahoo ที่นอกเหนือจากหุ้นใน Alibaba จะถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทที่จะตั้งขึ้นใหม่ โดยหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น Yahoo ตามสัดส่วน ส่งผลให้มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แยกจากกันสองแห่ง

“เราเชื่อว่าการแยกหุ้นตามที่ประกาศก่อนหน้านี้จะไม่สร้างภาระภาษีให้แก่ Yahoo และผู้ถือหุ้น” เมย์นาร์ด เวบบ์ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Yahoo กล่าว “อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณ์ความคืบหน้านับตั้งแต่แผนแยกหุ้นฉบับแรกประกาศออกไป และหลังจากเราไตร่ตรองด้วยความรอบคอบแล้ว เราจึงตัดสินใจที่จะระงับแผนการแยกธุรกิจ Aabaco นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆแล้ว เรายังกังวลเกี่ยวกับมุมมองของตลาดที่มีต่อความเสี่ยงในด้านภาษี ซึ่งอาจลดทอนมูลค่าหุ้น Aabaco ได้ ทางคณะกรรมการบริหารรับรู้ถึงสถานการณ์ที่มีความพิเศษของ Yahoo จากการได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญและสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการแยกหุ้น Alibaba ออกจาก Yahoo เราจะมุ่งความพยายามไปที่การแผนการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้”

“นอกจากเราจะพยายามเพิ่มมูลค่าและลดความไม่แน่นอนให้แก่นักลงทุนแล้ว การแยกหุ้นของเราออกจาก Alibaba โดยเด็ดขาดจะมีความสำคัญต่อการเดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจของเรา” มาริสสา เมเยอร์ ซีอีโอของ Yahoo กล่าว “สำหรับในปี 2559 นี้ เราจะมุ่งเน้นการลงทุนให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับการลงทุนเป็นลำดับแรก เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตในระยะยาว การแยกหุ้น Alibaba ผ่านแผนการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ จะทำให้มูลค่าธุรกิจของ Yahoo มีความโปร่งใสมากขึ้น”

สำหรับการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับนั้น คาดว่าจะต้องได้รับการเห็นชอบจากบุคคลที่สาม ตลอดจนเตรียมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และต้องมีเอกสารที่ยืนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการอนุญาตภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 ทั้งนี้ บริษัทประสงค์ที่จะเดินหน้าปิดการทำธุรกรรมด้วยความรวดเร็ว แต่ก็ได้รับคำแนะนำว่า การทำธุรกรรมที่ซับซ้อนรูปแบบนี้อาจใช้เวลาเป็นปีหรือมากกว่านั้นจึงจะเสร็จสิ้น

การประชุมทางโทรศัพท์

Yahoo จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในเวลา 9.00 น. ตามเขตเวลา Eastern Time ของวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกาศครั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางโทรศัพท์ผ่านเว็บได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ https://investor.yahoo.net/events.cfm และสามารถรับชมย้อนหลังผ่านเว็บ 90 วันได้ที่ลิงค์เดียวกัน

เกี่ยวกับ Yahoo

Yahoo คือคู่มือที่มุ่งให้ข้อมูล เชื่อมต่อ และมอบความบันเทิงแก่ผู้ใช้ของเรา ผ่านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง เราช่วยให้ผู้คนได้เชื่อมต่อกับสิ่งที่มีความสำคัญกับพวกเขามากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด และไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดของโลก นอกจากนี้ เรายังสร้างมูลค่าให้กับเหล่านักโฆษณา ด้วยการเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับฐานผู้รับชมที่มีบทบาทต่อการสร้างธุรกิจ Yahoo มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก (APAC) รวมถึงยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ที่ (pressroom.yahoo.net) หรือบล็อกของบริษัทที่ (yahoo.tumblr.com)

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับแผนของ Yahoo ในการแยกหุ้นที่เหลืออยู่ของบริษัทใน Alibaba Group Holding Limited ออกจากธุรกิจที่ Yahoo ดำเนินงานอยู่ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผลที่คาดการณ์ไว้ โดยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการแยกหุ้นที่ Yahoo ถือครองใน Alibaba Group Holding Limited ออกจากธุรกิจที่ Yahoo ดำเนินงานอยู่นั้น ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้และจังหวะเวลาของการแยกหุ้นดังกล่าว อาทิ ความยินยอมจากบุคคลที่สาม การสละสิทธิ์และการอนุมัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เป็นต้น, ต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแยกหุ้นดังกล่าว, ความล่าช้าหรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในการทำตามเงื่อนไขเพื่อให้การแยกหุ้นเสร็จสมบูรณ์, สถานการณ์หรือการตัดสินใจด้านระเบียบกฎหมายที่ร้ายแรง หรือความเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรง/หรือการตีความกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของสหรัฐหรือต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างหนัก หรือทำให้เกิดความล่าช้าหรือขัดขวางการแยกหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ หรือทำให้เงื่อนไขของการแยกหุ้นเปลี่ยนแปลงไป และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่คาดว่า Yahoo และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการแยกหุ้นดังกล่าว ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 Yahoo ไม่มีเจตนาและไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลนี้ให้เป็นไปตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลประกอบการของ Yahoo นั้น ได้ถูกรวมอยู่ในหัวข้อ “Risk Factors” และ “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” ในรายงานประจำปีของ Yahoo ในรูปแบบ Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานรายไตรมาสในรูปแบบ Form 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.sec.gov

รับชมข่าวต้นฉบับบนเว็บไซต์ businesswire.com ได้ที่: http://www.businesswire.com/news/home/20151209005610/en/
ติดต่อ:
Yahoo
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
Sarah Meron
โทร. 408-349-4040
อีเมล: media@yahoo-inc.com
หรือ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Joon Huh
โทร. 408-349-3382
อีเมล: investorrelations@yahoo-inc.com

Latest Press Release

กมธ. วิทย์ฯ หนุน "โคราชโมเดล" เทงบวิจัยแก้จน ดันโครงการ "อีสานวากิว" พร้อมเร่งแก้ราคามันตกต่ำ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไขข้อข้องใจการทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสมีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลี ผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์...

“Mini Motor show” ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “Mini Motor show” นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีสุดว้าว จากค่ายรถยนต์ BMW, MG, Nissan ฯลฯ พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเมื่อจองรถภายในงานนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย พบกับรถยนต์รุ่นใหม่ ในงาน...

ชวนคุณแม่จูงมือคุณลูก ช้อปอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวัล ทรูโชว์อัจฉริยภาพเครือข่าย True5G ส่งหุ่นยนต์สุดล้ำ ลุยภารกิจงาน "Amarin Baby & Kids Fair"

กลุ่มทรู ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G จัดพาเหรดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติภารกิจเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณแม่ชวนลูกมาช้อป ในงาน "Amarin Baby & Kids Fair" ครั้งที่ 17 ยกระดับงานแฟร์ให้ทันสมัยในแนวคิด New Normal Exhibition...

สาธิตกรุงเทพธนฯ แนะนำ 5 แอปฯ น่าใช้ ตัวช่วยให้การเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

เมื่อการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากการเขียนลงบนกระดาษ ก็เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแทน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตอย่างเข้มข้นแล้ว...

Related Topics