Yahoo เผยความคืบหน้าล่าสุดเรื่องแผนการแยกหุ้น Alibaba Group

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 14:48
ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย--(บิสิเนส ไวร์)--9 ธ.ค. 2558

Yahoo! Inc. (NASDAQ: YHOO) ประกาศว่า หลังจากที่ได้ทบทวนและพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะระงับการเดินหน้าแผนการที่อยู่ในระหว่างพิจารณาและประกาศไปเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ว่า บริษัทจะขายหุ้นส่วนที่เหลือที่บริษัทถืออยู่ใน Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) จากนี้ไป คณะกรรมการบริหารจะประเมินตัวเลือกโครงสร้างการทำธุรกรรมเพื่อแยกหุ้น Alibaba โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่การแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ

ในการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ สินทรัพย์และหนี้สินของ Yahoo ที่นอกเหนือจากหุ้นใน Alibaba จะถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทที่จะตั้งขึ้นใหม่ โดยหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น Yahoo ตามสัดส่วน ส่งผลให้มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แยกจากกันสองแห่ง

“เราเชื่อว่าการแยกหุ้นตามที่ประกาศก่อนหน้านี้จะไม่สร้างภาระภาษีให้แก่ Yahoo และผู้ถือหุ้น” เมย์นาร์ด เวบบ์ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Yahoo กล่าว “อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณ์ความคืบหน้านับตั้งแต่แผนแยกหุ้นฉบับแรกประกาศออกไป และหลังจากเราไตร่ตรองด้วยความรอบคอบแล้ว เราจึงตัดสินใจที่จะระงับแผนการแยกธุรกิจ Aabaco นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆแล้ว เรายังกังวลเกี่ยวกับมุมมองของตลาดที่มีต่อความเสี่ยงในด้านภาษี ซึ่งอาจลดทอนมูลค่าหุ้น Aabaco ได้ ทางคณะกรรมการบริหารรับรู้ถึงสถานการณ์ที่มีความพิเศษของ Yahoo จากการได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญและสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการแยกหุ้น Alibaba ออกจาก Yahoo เราจะมุ่งความพยายามไปที่การแผนการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้”

“นอกจากเราจะพยายามเพิ่มมูลค่าและลดความไม่แน่นอนให้แก่นักลงทุนแล้ว การแยกหุ้นของเราออกจาก Alibaba โดยเด็ดขาดจะมีความสำคัญต่อการเดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจของเรา” มาริสสา เมเยอร์ ซีอีโอของ Yahoo กล่าว “สำหรับในปี 2559 นี้ เราจะมุ่งเน้นการลงทุนให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับการลงทุนเป็นลำดับแรก เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตในระยะยาว การแยกหุ้น Alibaba ผ่านแผนการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับ จะทำให้มูลค่าธุรกิจของ Yahoo มีความโปร่งใสมากขึ้น”

สำหรับการแยกธุรกิจแบบย้อนกลับนั้น คาดว่าจะต้องได้รับการเห็นชอบจากบุคคลที่สาม ตลอดจนเตรียมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และต้องมีเอกสารที่ยืนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการอนุญาตภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 ทั้งนี้ บริษัทประสงค์ที่จะเดินหน้าปิดการทำธุรกรรมด้วยความรวดเร็ว แต่ก็ได้รับคำแนะนำว่า การทำธุรกรรมที่ซับซ้อนรูปแบบนี้อาจใช้เวลาเป็นปีหรือมากกว่านั้นจึงจะเสร็จสิ้น

การประชุมทางโทรศัพท์

Yahoo จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในเวลา 9.00 น. ตามเขตเวลา Eastern Time ของวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกาศครั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางโทรศัพท์ผ่านเว็บได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ https://investor.yahoo.net/events.cfm และสามารถรับชมย้อนหลังผ่านเว็บ 90 วันได้ที่ลิงค์เดียวกัน

เกี่ยวกับ Yahoo

Yahoo คือคู่มือที่มุ่งให้ข้อมูล เชื่อมต่อ และมอบความบันเทิงแก่ผู้ใช้ของเรา ผ่านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง เราช่วยให้ผู้คนได้เชื่อมต่อกับสิ่งที่มีความสำคัญกับพวกเขามากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด และไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดของโลก นอกจากนี้ เรายังสร้างมูลค่าให้กับเหล่านักโฆษณา ด้วยการเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับฐานผู้รับชมที่มีบทบาทต่อการสร้างธุรกิจ Yahoo มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก (APAC) รวมถึงยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ที่ (pressroom.yahoo.net) หรือบล็อกของบริษัทที่ (yahoo.tumblr.com)

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับแผนของ Yahoo ในการแยกหุ้นที่เหลืออยู่ของบริษัทใน Alibaba Group Holding Limited ออกจากธุรกิจที่ Yahoo ดำเนินงานอยู่ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผลที่คาดการณ์ไว้ โดยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการแยกหุ้นที่ Yahoo ถือครองใน Alibaba Group Holding Limited ออกจากธุรกิจที่ Yahoo ดำเนินงานอยู่นั้น ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้และจังหวะเวลาของการแยกหุ้นดังกล่าว อาทิ ความยินยอมจากบุคคลที่สาม การสละสิทธิ์และการอนุมัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เป็นต้น, ต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแยกหุ้นดังกล่าว, ความล่าช้าหรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในการทำตามเงื่อนไขเพื่อให้การแยกหุ้นเสร็จสมบูรณ์, สถานการณ์หรือการตัดสินใจด้านระเบียบกฎหมายที่ร้ายแรง หรือความเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรง/หรือการตีความกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของสหรัฐหรือต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างหนัก หรือทำให้เกิดความล่าช้าหรือขัดขวางการแยกหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ หรือทำให้เงื่อนไขของการแยกหุ้นเปลี่ยนแปลงไป และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่คาดว่า Yahoo และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการแยกหุ้นดังกล่าว ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 Yahoo ไม่มีเจตนาและไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลนี้ให้เป็นไปตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลประกอบการของ Yahoo นั้น ได้ถูกรวมอยู่ในหัวข้อ “Risk Factors” และ “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” ในรายงานประจำปีของ Yahoo ในรูปแบบ Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานรายไตรมาสในรูปแบบ Form 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.sec.gov

รับชมข่าวต้นฉบับบนเว็บไซต์ businesswire.com ได้ที่: http://www.businesswire.com/news/home/20151209005610/en/
ติดต่อ:
Yahoo
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
Sarah Meron
โทร. 408-349-4040
อีเมล: media@yahoo-inc.com
หรือ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Joon Huh
โทร. 408-349-3382
อีเมล: investorrelations@yahoo-inc.com

Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics