นิด้า จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโอกาส 50 ปีสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 12:57
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

'นิด้า' และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง พระพุทธรูปประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ 2558 และโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันนิด้า เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเช่าบูชานำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย และนำไปใช้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุทธศาสนาประจำชาติ

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 และในปี 2559 สถาบันก้าวสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน โดยสถาบันได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสถาบันว่า "พระพุทธวจนปัญญา" และพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานที่ชายผ้าทิพย์ขององค์พระ พร้อมกันนี้ ยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้เช่านำไปบูชาโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการ ขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศล และนำไปใช้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุทธศาสนาประจำชาติ

"นับตั้งแต่ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งสถาบันนิด้า เพื่อมุ่งให้เป็นสถาบันที่ผลิตนักบริหารการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมาวางแผนและกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ โดยผลิตบุคลากรนักบริหารการพัฒนาป้อนสู่สังคมเป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนาประเทศชาติ จึงใช้โอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ และนิด้าจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันฯ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป" อธิการบดี นิด้า กล่าว

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จะจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลองที่มีพุทธลักษณะผสมผสานร่วมสมัยในลักษณะทางพระพุทธศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยาและปัจจุบัน โดยมีรูปพรรณสัณฐานอนุโลมตามมหาปุริสลักขณะหรือมหาบุรุษลักษณะ ที่พรรณนาไว้ในปฐมสมโพธิกถาและคัมภีร์ลิลิตวิสูตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบและปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีเหนือฐานบัวและฐานสิงห์ ประกอบเป็นแท่นรับพร้อมผ้าทิพย์ และได้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐาน ณ กึ่งกลาง มีลวดหลายประดิษฐ์เป็นภาพดอกบัวและใบประดับอยู่ขอบชายผ้าด้านล่าง ซึ่งมี อาจารย์ สุนทร วิไล ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 6 สถาบันศิลปกรรม เป็นผู้ออกแบบ

สำหรับรูปแบบพุทธลักษณะของพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง จะมีลักษณะคงเหมือนพระพุทธวจนะปัญญาทุกประการโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้วและขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะเคลือบทอง เนื้อโลหะรมดำ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก ขนาด 1.5 ซม. เนื้อทองคำ เนื้อเงินและเนื้อ นวโลหะ โดยพิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลองจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และสามารถเปิดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่าบูชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics