นิด้า จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโอกาส 50 ปีสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 12:57
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

'นิด้า' และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง พระพุทธรูปประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ 2558 และโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันนิด้า เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเช่าบูชานำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย และนำไปใช้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุทธศาสนาประจำชาติ

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 และในปี 2559 สถาบันก้าวสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน โดยสถาบันได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสถาบันว่า "พระพุทธวจนปัญญา" และพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานที่ชายผ้าทิพย์ขององค์พระ พร้อมกันนี้ ยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้เช่านำไปบูชาโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการ ขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศล และนำไปใช้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุทธศาสนาประจำชาติ

"นับตั้งแต่ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งสถาบันนิด้า เพื่อมุ่งให้เป็นสถาบันที่ผลิตนักบริหารการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมาวางแผนและกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ โดยผลิตบุคลากรนักบริหารการพัฒนาป้อนสู่สังคมเป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนาประเทศชาติ จึงใช้โอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ และนิด้าจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันฯ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป" อธิการบดี นิด้า กล่าว

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จะจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลองที่มีพุทธลักษณะผสมผสานร่วมสมัยในลักษณะทางพระพุทธศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยาและปัจจุบัน โดยมีรูปพรรณสัณฐานอนุโลมตามมหาปุริสลักขณะหรือมหาบุรุษลักษณะ ที่พรรณนาไว้ในปฐมสมโพธิกถาและคัมภีร์ลิลิตวิสูตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบและปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีเหนือฐานบัวและฐานสิงห์ ประกอบเป็นแท่นรับพร้อมผ้าทิพย์ และได้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐาน ณ กึ่งกลาง มีลวดหลายประดิษฐ์เป็นภาพดอกบัวและใบประดับอยู่ขอบชายผ้าด้านล่าง ซึ่งมี อาจารย์ สุนทร วิไล ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 6 สถาบันศิลปกรรม เป็นผู้ออกแบบ

สำหรับรูปแบบพุทธลักษณะของพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง จะมีลักษณะคงเหมือนพระพุทธวจนะปัญญาทุกประการโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้วและขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะเคลือบทอง เนื้อโลหะรมดำ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก ขนาด 1.5 ซม. เนื้อทองคำ เนื้อเงินและเนื้อ นวโลหะ โดยพิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลองจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และสามารถเปิดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่าบูชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics