นิด้า จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโอกาส 50 ปีสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 12:57
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

'นิด้า' และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง พระพุทธรูปประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ 2558 และโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันนิด้า เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเช่าบูชานำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย และนำไปใช้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุทธศาสนาประจำชาติ

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 และในปี 2559 สถาบันก้าวสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน โดยสถาบันได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสถาบันว่า "พระพุทธวจนปัญญา" และพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานที่ชายผ้าทิพย์ขององค์พระ พร้อมกันนี้ ยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้เช่านำไปบูชาโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการ ขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศล และนำไปใช้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุทธศาสนาประจำชาติ

"นับตั้งแต่ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งสถาบันนิด้า เพื่อมุ่งให้เป็นสถาบันที่ผลิตนักบริหารการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมาวางแผนและกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ โดยผลิตบุคลากรนักบริหารการพัฒนาป้อนสู่สังคมเป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนาประเทศชาติ จึงใช้โอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ และนิด้าจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันฯ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป" อธิการบดี นิด้า กล่าว

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จะจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลองที่มีพุทธลักษณะผสมผสานร่วมสมัยในลักษณะทางพระพุทธศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยาและปัจจุบัน โดยมีรูปพรรณสัณฐานอนุโลมตามมหาปุริสลักขณะหรือมหาบุรุษลักษณะ ที่พรรณนาไว้ในปฐมสมโพธิกถาและคัมภีร์ลิลิตวิสูตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบและปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีเหนือฐานบัวและฐานสิงห์ ประกอบเป็นแท่นรับพร้อมผ้าทิพย์ และได้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐาน ณ กึ่งกลาง มีลวดหลายประดิษฐ์เป็นภาพดอกบัวและใบประดับอยู่ขอบชายผ้าด้านล่าง ซึ่งมี อาจารย์ สุนทร วิไล ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 6 สถาบันศิลปกรรม เป็นผู้ออกแบบ

สำหรับรูปแบบพุทธลักษณะของพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง จะมีลักษณะคงเหมือนพระพุทธวจนะปัญญาทุกประการโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้วและขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะเคลือบทอง เนื้อโลหะรมดำ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก ขนาด 1.5 ซม. เนื้อทองคำ เนื้อเงินและเนื้อ นวโลหะ โดยพิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลองจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และสามารถเปิดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่าบูชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics