สปส.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 15:10
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย

สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เข้มตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตนการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และการจ้างงานคนพิการ

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเข้มในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของลูกจ้าง ตรวจการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และตรวจการจ้างแรงงาน คนพิการเป็นเท็จ ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย เร่งยกระดับแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ว่า รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการใช้แรงงานทาสในภาคประมง เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ในด้านการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในระดับกรมต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน และจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ส่งให้กระทรวงแรงงาน ทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการ ติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของประเทศ ในการพัฒนายกระดับการคุ้มครองแรงงาน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศต่อไป

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุม สำนักตรวจสอบ ชั้น 7 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้จัดทำเป็นห้องปฏิบัติแสดงผลการดำเนินงานตรวจสอบสถานประกอบการของหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วยเนื้องาน 3 ด้าน ที่มีส่วนป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คือ

  • ตรวจการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน หากตรวจพบว่านายจ้างไม่ได้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ลูกจ้างภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด หากพบเป็นแรงงานต่างด้าว ให้ประสานข้อมูลให้สำนักงานจัดหางานพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม หากตรวจพบว่าสถานประกอบการ หรือนายจ้างมีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และประสานข้อมูลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจการจ้างแรงงานคนพิการ หากมีการแจ้งขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนให้กับคนพิการ เป็นเท็จ ให้ดำเนินการตามกฎหมายและประสานข้อมูล ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

Latest Press Release

Bangkok Disney

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดแสดงผลงานศิลปะของ นรรัตน์ ถวิลอนันต์ หรือที่รู้จักกันในนาม Abi กับผลงานชุด Bangkok Disney ภายใต้งาน ยัง อาร์ติสต์ แอท ดิ เอ็มควอเทียร์ (Young Artist @ EmQuartier) จัดแสดงให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2562 เวลา...

จักรยานแบบไหนที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ความเป็นคุณ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน การปั่นจักรยานยังคงเป็น Activity ที่มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่เสมอ แต่จักรยานในปัจจุบันถูกพัฒนาไปตามกาลเวลา ล้ำสมัย มีสไตล์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น เรียกได้ว่าเสริมเสน่ห์ให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลย...

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง มา 4 จ่ายแค่ 3 !!! ที่บลูสไปซ์ บุฟเฟต์ข้าวต้มโต้รุ่งเจ้าเดียวในทองหล่อ

บูลสไปซ์ บุฟเฟต์ข้าวต้มโต้รุ่งเจ้าเดียวในทองหล่อ ชวนผองเพื่อนเขย่าลิ้น อิ่มไม่อั้นไปกับ ขบวนข้าวต้มร้อน ๆ หอมอุ่น ๆ ทั้ง 5 แบบ 5 สไตล์ อาทิ ข้าวต้มหอมมะลิต้นตำรับ ข้าวต้มข้าวกล้องหรือข้าวต้มธัญพืชสำหรับคนรักสุขภาพ และข้าวต้มอร่อยคูณสองกับ...

ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคส่ง 3 สุดยอดผลไม้หน้าร้อนเกรดพรีเมียม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร คัดสรร 3 สุดยอดผลไม้ประจำฤดูร้อนเกรดพรีเมียม ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ได้แก่ ทุเรียนมาบโอน จ.จันทบุรี ชมพู่เพชรสายรุ้ง จ.เพชรบุรี และมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ...

แว่นท็อปเจริญ จัดงาน GUCCI Open House วันนี้ถึง 15 เม.ย. 62 นี้เท่านั้น

แว่นท็อปเจริญ สร้างสีสันใหม่เอาใจไฮเอนตัวจริง จัดงาน "GUCCI Open House" งานที่รวบรวมเอาแว่น GUCCI แว่นแบรนด์เนมลักซ์ชัวรี่สุดหรูจากอิตาลี หลากหลายคอลเลกชั่นมากกว่า 300 แบบมาอวดโฉม และรอให้คุณเป็นเจ้าของ พร้อมโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ...

Related Topics