สปส.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 15:10
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย

สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เข้มตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตนการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และการจ้างงานคนพิการ

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเข้มในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของลูกจ้าง ตรวจการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และตรวจการจ้างแรงงาน คนพิการเป็นเท็จ ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย เร่งยกระดับแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ว่า รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการใช้แรงงานทาสในภาคประมง เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ในด้านการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในระดับกรมต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน และจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ส่งให้กระทรวงแรงงาน ทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการ ติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของประเทศ ในการพัฒนายกระดับการคุ้มครองแรงงาน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศต่อไป

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุม สำนักตรวจสอบ ชั้น 7 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้จัดทำเป็นห้องปฏิบัติแสดงผลการดำเนินงานตรวจสอบสถานประกอบการของหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วยเนื้องาน 3 ด้าน ที่มีส่วนป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คือ

  • ตรวจการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน หากตรวจพบว่านายจ้างไม่ได้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ลูกจ้างภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด หากพบเป็นแรงงานต่างด้าว ให้ประสานข้อมูลให้สำนักงานจัดหางานพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม หากตรวจพบว่าสถานประกอบการ หรือนายจ้างมีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และประสานข้อมูลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจการจ้างแรงงานคนพิการ หากมีการแจ้งขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนให้กับคนพิการ เป็นเท็จ ให้ดำเนินการตามกฎหมายและประสานข้อมูล ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics