พม. เป็นเกียรติสูงสุดร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดพื้นที่จุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ #สมเด็จพระสังฆราช# อย่างสมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 17, 2015 10:29
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๖ ธ.ค.๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในวันนี้ (๑๖ ธ.ค. ๕๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้รับเกียรติอย่างสูงให้รับผิดชอบจัดสถานที่พักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศฯ จากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อให้ผู้เดินในริ้วขบวนฯได้พักผ่อนคลาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม ใช้ห้องสุขา และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมความพร้อมของการดำเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งจากการซ้อมใหญ่ ๓ ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ จำนวน ๑ จุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ และมีการจัดเตรียมซุ้มสักการะพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์งานบริเวณด้านหน้าประตูกระทรวงการพัฒนาสังคมฯทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในพื้นที่จุดพักขบวนฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตนขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้ ที่ได้ทำงานอย่างเต็มกำลังและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบแบบแผนงานที่ดี ทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานในวันนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามแผนงานที่ได้เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ นอกจากนี้ ตนขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกคน ที่มาร่วมในพระราชพิธีที่สำคัญดังกล่าว

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ในวันนี้ขบวนฯ ได้เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหารมาหยุดพักณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เมื่อเวลา ๐๙.๑๐ น. ก่อนเคลื่อนต่อไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งขบวนฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ทหาร ตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒๔ คน ประชาชนที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๔ คน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกสำหรับ คณะศิษยานุศิษย์ ประชาชนและสื่อมวลชน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน แบ่งการดำเนินงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ามามีส่วนร่วมในโอกาสสำคัญยิ่งในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.พม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) การเคหะแห่งชาติ(กคช.)และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

"ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้เข้าร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นประมุขสงฆ์พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics