พม. เป็นเกียรติสูงสุดร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดพื้นที่จุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ #สมเด็จพระสังฆราช# อย่างสมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 17, 2015 10:29
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๖ ธ.ค.๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในวันนี้ (๑๖ ธ.ค. ๕๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้รับเกียรติอย่างสูงให้รับผิดชอบจัดสถานที่พักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศฯ จากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อให้ผู้เดินในริ้วขบวนฯได้พักผ่อนคลาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม ใช้ห้องสุขา และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมความพร้อมของการดำเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งจากการซ้อมใหญ่ ๓ ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ จำนวน ๑ จุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ และมีการจัดเตรียมซุ้มสักการะพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์งานบริเวณด้านหน้าประตูกระทรวงการพัฒนาสังคมฯทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในพื้นที่จุดพักขบวนฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตนขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้ ที่ได้ทำงานอย่างเต็มกำลังและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบแบบแผนงานที่ดี ทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานในวันนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามแผนงานที่ได้เตรียมการไว้รองรับขบวนฯ นอกจากนี้ ตนขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกคน ที่มาร่วมในพระราชพิธีที่สำคัญดังกล่าว

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ในวันนี้ขบวนฯ ได้เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหารมาหยุดพักณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เมื่อเวลา ๐๙.๑๐ น. ก่อนเคลื่อนต่อไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งขบวนฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ทหาร ตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒๔ คน ประชาชนที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๔ คน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกสำหรับ คณะศิษยานุศิษย์ ประชาชนและสื่อมวลชน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน แบ่งการดำเนินงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ามามีส่วนร่วมในโอกาสสำคัญยิ่งในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.พม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) การเคหะแห่งชาติ(กคช.)และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

"ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้เข้าร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นประมุขสงฆ์พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics