พาณิชย์ยืนหยัด ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 17, 2015 10:43
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--C.A. Info Media

กระทรวงพาณิชย์รวมพลังผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกว่า 450 ราย ยืนหยัดไม่ก้มหัวให้ คนทุจริต จัดเสวนาและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวงพาณิชย์ : MOC Zero Corruption Day 2015 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม หวังปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักในการยึดมั่นคุณธรรม และความโปร่งใส สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม MOC Zero Corruption Day 2015 ว่า การจัดเสวนา และแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวงพาณิชย์ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายเดียวกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง ในส่วนของประเทศไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International (TI) ได้มีการจัดอันดับดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชัน(CPI) โดยผลการจัดอันดับพบว่า ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 85 จาก 175 ประเทศทั่วโลก เป็นลำดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ขับเคลื่อนผ่านนโยบายเรื่อง "การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ" โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตอบโจทย์รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงฯ ให้กล้ายืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ยอมก้มหัวให้กับคนที่ทุจริตทำลายประเทศ และต้องร่วมมือกันสอดส่องแจ้งเบาะแส โดยให้มองว่า Zero Corruption เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรร่วมกันแสดงพลังต่อสู้ให้การทุจริตคอร์รัปชันหมดไป

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความพยายามสร้างความตระหนัก และสานความร่วมมือภายในกระทรวงฯ เพื่อแสดงเจตนารมย์ร่วมกันแล้ว ยังได้มีการจัดเสวนาและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวงพาณิชย์ "MOC Zero Corruption Day 2015" ในหัวข้อ "ร่วมต้านคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม นำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง" โดยนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน นางศิริรัตน์ วสุวัตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. และนายบรรยง พงษ์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อต้าน คอร์รัปชัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์กว่า 450 รายที่เข้าร่วมแสดงพลัง ตลอดจนได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เนตไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นส่วนหนึ่งใน การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้หมดไปจากสังคมไทย และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน


Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics