วธ. เดินหน้ายกระดับ ศมส. ศูนย์กลางด้านมานุษยวิทยาฯ-วัฒนธรรมของอาเซียน-นานาชาติ พร้อมเปิด 11 ฐานมูลออนไลน์ค้นคว้าเต็มรูปแบบ-เร่งเปิดเพิ่มขึ้นอีก 8 ฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 13, 2016 08:57
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำและให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรวบรวม เผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยา สังคม-วัฒนธรรมในประเทศไทย ซึ่งมีบางส่วนกำลังจะสูญหาย เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในแง่จัดระบบ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้คนในสังคมไทยเกิดการเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง โดยความคืบหน้าล่าสุดนั้น ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 ฐาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านต่างๆ ของงานมานุษยวิทยาและสังคม-วัฒนธรรมไทย ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 2. ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย 3.ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ 4. ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

นายวีระ กล่าวอีกว่า 5. ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์ 6. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา 7. ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย 8. ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 9. ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย 10. ฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านในประเทศไทยและและ 11. ฐานข้อมูลคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา อย่างไรก็ตามแผนดำเนินการต่อจากนี้ ศมส.จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 8 ฐาน แบ่งเป็นฐานข้อมูลที่จะให้บริการภายในปี 2559 จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่น 2. ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย 3. ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฐานข้อมูลที่จะให้บริการภายในปี 2560 จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ 2. ฐานข้อมูลภาชนะดินเผาในประเทศไทย 3. ฐานข้อมูลมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย และ 4. ฐานข้อมูลเรือนพื้นถิ่นในประเทศไทย

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้ดำเนินการแปลข้อมูลในฐานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้บริการผู้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาและสังคม-วัฒนธรรมของไทยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รองรับการแปลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและรับบริการข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการต่อยอดการศึกษาวิจัยและแปรรูปเป็นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจได้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics