วธ. เตรียมเปิดตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่า จากภูมิปัญญาไทย ก้าวไปทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 13, 2016 12:42
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีดำริให้ดำเนินโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ รายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาสินค้า เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมอบหมายให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ส่วนราชการได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละเดือน สำหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวขึ้น ตนจึงได้มอบหมายให้ที่ประชุมเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนองการดำเนินงานของรัฐบาล สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมสร้างมูลค่า จากภูมิปัญญาไทยก้าวไปทั่วโลก" ตามแนวคิด ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข ระหว่างวันที่ 2 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของฝากไทย และสีไทยโทน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับความพิเศษในการจัดงานดังกล่าว นอกจากการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และของดีบ้านฉันจากจังหวัดต่างๆ ทั้งอาหารไทย ผ้าไทย งานฝีมือ เป็นต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ประกอบด้วยมินิคอนเสิร์ตของศิลปินแห่งชาติ มหกรรมศิลปะพื้นบ้าน และการแสดงจากศิลปินรับเชิญ การประมูลภาพเขียน ประกวดออกแบบแฟชั่น เดินแบบผ้าไทย และแฟชั่นโชว์ ขณะเดียวกัน ยังมีศิลปะการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และงานสร้างสรรค์ออกแบบสถาปัตยกรรม แฟชั่น การโฆษณา และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมกว่า 36 ล้านบาท จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะส่งผลดีให้ประชาชนกินดีอยู่ดี และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย.


Latest Press Release

สมุนไพรพื้นบ้าน แก้ปัญหาสุขภาพเด็กที่โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

โรงเรียนไม่ได้มีบทบาทเป็นแค่สถานศึกษาให้ความรู้เตรียมความพร้อมแก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้ลูกหลานของคนในพื้นที่ได้เติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีศักยภาพเท่านั้น แต่โรงเรียนยังไม่อาจแยกออกจากบทบาททางสังคม...

ภาพข่าว: ออลล์ อินสไปร์ฯ จัดกิจกรรมเติมเต็มความสุข

คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ และอิมเพรสชั่น จัดกิจกรรมเติมเต็มทุกแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต...

สวทน. ผนึกกำลัง มิชลิน - มช. - มทร.ล้านนา พัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin Talent Academy

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผนึกกำลัง บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin...

การแข่งขันเฟ้นหาผู้เป็นเลิศในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์เปิดฉากขึ้นแล้วในจีน

การแถลงข่าวการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับโลกครั้งแรกของเขตเซียนจู ประเทศจีน จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นความพยายามครั้งแรกของเขตเซียนจูในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผ่านการแข่งขัน...

คล้องจอง-ร้อยกรองภาษาไทยแสนสนุกที่ รร.บ้านนาประดู่

การใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เด็กและเยาวชนที่ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องประสบกับปัญหาในการเรียนรู้...

Related Topics