โครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน การสร้างความสามัคคีปรองดองและส่งเสริมการปฏิบัติ ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กิจกรรม งานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 13, 2016 11:17
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าส์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ลานรถม้า ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานงานแถลงข่าว "การจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน การสร้างความสามัคคีปรองดองและส่งเสริมการปฏิบัติ ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยมี พันเอกภานุวัฒน์ เหนียวแน่น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ และ นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา, หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน ร่วมงานในครั้งนี้

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ให้ขับเคลื่อนและปลูกฝังแนวคิดสร้างทัศนคติค่านิยมให้กับประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งการดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์, สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ให้รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี บริหารจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และ การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม

"การจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันการสร้างความสามัคคีปรองดองและส่งเสริมการปฏิบัติ ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อร่วมพิธีเปิดงานและชมการแสดง แสง สี เสียง ตำนานวีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในชุด "นเรศวรมหาวีรกษัตราเกริกฟ้า" ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรอยแห่งพระบารมีอันเกริกฟ้า ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จังหวัดลำปาง

การแสดงจะประกอบด้วย เทคนิคพิเศษในการนำเสนอการแสดงรูปแบบต่างๆ ผ่านนักแสดง เกือบ ๑๐๐ ชีวิต ที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ ไปตามช่วงเวลา โดยจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอดีตได้อย่างน่าสนใจให้เข้าใจง่าย กระชับ รวดเร็วสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นการผสมผสาน งานระบบเทคนิคต่างๆ ที่จะสร้างบรรยากาศให้ดูยิ่งใหญ่สวยงาม ด้วยระบบแสง ระบบเสียง และสื่อผสมครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเพิ่มความรู้สึก และอารมณ์ของการแสดงให้ผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ เทคนิคเอฟเฟค ไพโร พลุดอกไม้ไฟ ที่จะเสริมให้การแสดงดู สวยงาม ยิ่งใหญ่ ตระการตา โดยแบ่งเป็นองค์ต่าง ๆ ดังนี้ องก์ที่ ๑"เขลางค์นครลัมภางค์" องก์ที่ ๒ "นบอัษฎางค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"องก์ที่ ๓ "ทรงประกาศอิสรภาพ ความเป็นไท" องก์ที่ ๔ "ชนะชัยยุทธหัตถี" องก์ที่ ๕ "สิ้นคนดีศรีอยุธยา" องก์ที่ ๖"พระเดชพระผ่านฟ้า แผ่ปกพสกไทย"


Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics