เจ.พี.มอร์แกน ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา จัดฝึกอบรมเยาวชนด้อยโอกาสและผู้มีปัญหาทางการได้ยินให้มีทักษะทางวิชาชีพ โครงการนี้มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และการแปลล่ามภาษามือไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 13, 2016 17:24
กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

บริษัท เจ.พี.มอร์แกน และมูลนิธิเจพีมอร์แกนเชส ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศเปิดโครงการใหม่ในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมเยาวชนด้อยโอกาสและผู้มีปัญหาทางการได้ยินให้มีทักษะทางวิชาชีพด้านการตีความภาษามือท้องถิ่น ทักษะคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล โดยโครงการดังกล่าวจะมีขึ้นที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการได้รับการว่าจ้างงานอย่างยั่งยืนในธุรกิจบันเทิงและสื่อสารมวลชน

โครงการนี้ประกอบด้วยการฝึกอบรม 2 ส่วน โดยนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยินและที่หูหนวกจะได้เรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล ขณะที่ นักเรียนผู้ด้อยโอกาสจะได้เรียนรู้ทักษะการแปลล่ามภาษามือไทย ซึ่งตลอดระยเวลาการอบรมนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องฝึกงานจริง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์อันประเมินค่าไม่ได้และสร้างเครือข่ายสำหรับโอกาสในอนาคต

'เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานกับมูลนิธิราชสุดา เพื่อช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสและผู้มีปัญหาทางการได้ยินให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็น จนนำไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้ในที่สุด' ม.ล. ชโยทิต กฤดากร กรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อาวุโสบริษัท เจ.พี.มอร์แกน ประเทศไทย กล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวของมูลนิธิราชสุดามีขึ้นท่ามกลางการเติบโตและตลาดงานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อสารมวลชนไทย โดยผลวิจัยของบริษัทบัญชี พีดับเบิ้ลยูซี ในปี 2558 นี้ ระบุว่า การสะพัดของเงินทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้จะเติบโตถึงร้อยละ 27.8 ภายในปี 2562 ขณะเดียวกัน ความต้องการในโฆษณาออนไลน์ การสมัครสมาชิกทีวี และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยกระตุ้นหลัก ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลก็เพิ่งออกมาตรการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหาล่ามภาษามือ เพื่อช่วยเหลือคนหูหนวกในท้องถิ่นต่างๆ แล้วด้วย โครงการล่าสุดของมูลนิธิราชสุดาจึงต้องการสร้างแรงงานคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตดังกล่าวเพื่อสอดรับกับตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ นอกจากนี้ การฝึกอบรมยังมีขึ้นเพื่อรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งกำหนดให้ทุกบริษัทต้องจ้างงานคนพิการ อย่างน้อย 1 คน จากพนักงาน 100 คน หรือร่วมบริจาคในกองทุนเพื่อคนพิการ

'มูลนิธิราชสุดารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทเจ.พี.มอร์แกนในโครงการนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของผู้มีปัญหาทางการได้ยินและผู้ด้อยโอกาส ในแง่โอกาสการทำงานที่เพิ่มขึ้น' ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล เลขาธิการมูลนิธิราชสุดา กล่าว 'ด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ และหลักการของมูลนิธิ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 มูลนิธิราชสุดายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียมในสังคม และเราหวังว่าโครงการล่าสุดนี้ จะช่วยต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน'

การเปิดตัวโครงการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของบริษัท เจ.พี.มอร์แกน ที่จะช่วยเหลือชุมชนทั่วโลก โดยในแต่ละปี ทางบริษัทและมูลนิธิได้บริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ทั่วโลกราว 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ช่วยเหลือชุมชนของตนเองอีกด้วย ด้วยการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงเงินทุน จุดแข็งของบริษัท ความครอบคลุมของเครือข่ายทั่วโลก และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บรรยายภาพ จากซ้ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อาวุโสบริษัท เจ.พี.มอร์แกน ประเทศไทย นางสาวสิรินทิพย์ บุญลือ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจ.พี.มอร์แกน ประเทศไทย นายจรินทร์ พินธุโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลธุรกิจลูกค้ารายใหญ่บริษัท เจ.พี.มอร์แกน ประเทศไทย และนางกมลทรรศน์ นลินทรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินบริษัท เจ.พี.มอร์แกน ประเทศไทย


Latest Press Release

#บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด ชูวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้จากท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่แหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนของจังหวัดและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้และบริหารโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

ไทโชเต ยกขบวนพาเหรดราเมนและข้าวหน้าต่างๆ สุดคุ้มในสไตล์ญี่ปุ่น

หากมาเดินชมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่าพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยที่ร้านไทโชเต ร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปเข้มข้น 4 แบบ กับเมนูสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 269 บาท อาทิ ไคเซ็นซุปเปอร์ฮอท (ราเมน / อุด้ง) ไคเซ็นต้มยำราเมน...

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดฉากฉลองครบ 5 ปี สุดยิ่งใหญ่ จับมือ SNARKITECTURE เนรมิต TILTING FOREST ครั้งแรกในโลก!! 2 พ.ค.นี้

พร้อมแล้วสำหรับการสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่แตกต่าง ผ่านแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ในวาระฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เหนือระดับครบวงจรใจกลางเมือง...

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

Related Topics